Du som är medborgare i ett EU/EES-land eller Schweiz och som saknar giltigt pass eller ID-kort där medborgarskap och giltighetstid framgår, kan istället ladda upp ett officiellt utfärdat intyg som visar på ditt medborgarskap (personbevis). Dokumentet ska vara stämplat och får inte vara utfärdat längre än tre månader tillbaka i tiden.

4042

samhet som egen företagare från ett annat EU/EES-land eller Schweiz styrks med intyg U002, U017 eller PD U1. Intyget utfärdas av arbetsmarknads- myndigheterna eller a-kassan i respektive land. 2 Alla EU/EES-länder har inte en arbetslöshetsförsäkring för egenföretagare. Kontakta din …

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Lista över EU- och EES-länder. Om du är medborgare i något av länderna som ingår här i listan, behöver du varken betala anmälnings- eller studieavgifter. Med våra nya abonnemang och Telenor Frihet surfar du i EU/EES utan extra kostnad. Vilka länder som ingår i EU/ESS hittar du här. EES står för Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet och EES-länderna innefattar samtliga 27 EU-länder plus Island, Liechtenstein och Norge. Vid tillhandahållande och köp av tjänster ska momsen hanteras på samma sätt som för länder utanför EU. Nordirland lämnar EU med resten av Storbritannien, men för att undvika en hård gräns till Irland kommer Nordirland att betraktas som ett EU-land vid handel med varor mellan Nordirland och EU även efter 31 december 2020.

  1. Annandale va
  2. Restauranger viktoriagatan göteborg
  3. Ägarbyte online transportstyrelsen

Du ser den tillgängliga datamängden för ditt abonnemang i EU- och EES-länderna i OmaElisa. I samband med EES-avtalet har EFTA-länderna också undertecknat det förutnämnda avtalet om en ständig kommitté mellan EFTA-länderna, kommittéavtalet. Kommittén skall bl. a. handha beslutsfattande, administ-ration och konsultationer mellan EFTA-länderna när det gäller EES-samarbetet. Du som är medborgare i ett EU/EES-land eller Schweiz och som saknar giltigt pass eller ID-kort där medborgarskap och giltighetstid framgår, kan istället ladda upp ett officiellt utfärdat intyg som visar på ditt medborgarskap (personbevis). Dokumentet ska vara stämplat och får inte vara utfärdat längre än tre månader tillbaka i tiden.

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien,  Fri rörlighet för EES-länderna.

EES-land eller Schweiz, till exempel lönespecifikationer, för att underlätta inhämtandet av intyg PD U1, U002 eller U017. 2) Från och med 1 juli 2010 är värnplikten i Sverige vilande. 3) Alla EU/EES-länder har inte en arbetslöshetsförsäkring för egenföretagare. Kontak - ta din a-kassa för information.

Det gör att de flesta varor kan röra sig fritt på den inre marknaden. Det gäller till exempel livsmedel och jordbruksvaror, där det i princip inte sker någon kontroll vid gränsen mellan EU- och EES-länderna. Utlandsuppdrag i EU- eller EES-länder eller i Schweiz.

Ees länderna

I regel försäkras ditt arbete i händelse av arbetslöshet alltid i det land där du arbetar. De flesta EU/EES-länder har en allmän arbetslöshetsförsäkring, och då är 

Ees länderna

EES-länderna är. Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen Här ser du vilka länder som ingår i zonen EU/EES. Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien EES-länderna behöver inte heller betala medlemsavgift till EU, dock en mycket mindre EES-avgift, som emellertid ökat kraftigt. Den var runt 2 miljarder NOK per år för Norge 2004-2008. Per capita betalar Norge ca 140 pund per år i bruttoavgift, vilket kan jämföras med Storbritannien som genom sina rabatt på EU-avgiften betalade ca 220 Eftas övervakningsmyndighet har en resultattavla för den inre marknaden för att följa hur EES-länderna genomför lagstiftningen. 4. Parlamentens roll.

Ees länderna

Har du ett Jobbmobilabonnemang med mer än 50GB surf finns en surfbegränsning på 50GB.
Stadsbiblioteket falun

Ees länderna

Avtalet tillåter Efta-länderna att delta i EU:s inre marknad utan att vara medlemmar i EU. De antar nästan all EU-lagstiftning relaterad till den inre marknaden, med undantag av lagar om jordbruk och Denna del innehåller vidare bestämmelser om budget (artikel 2), anpassning av kommittéförfarandet (artikel 3), deltagande av Efta/EES-länderna, de associerade länderna i Centraloch Östeuropa, Cypern, Malta och Turkiet (artikel 4), uppföljning och utvärdering (artikel 5) och ikraftträdande av beslutet om förlängning (artikel 6). Eftas övervakningsmyndighet har en resultattavla för den inre marknaden för att följa hur EES-länderna genomför lagstiftningen. 4.

Vem är patienten och varför vistas  EU/EES-länder är för närvarande Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein,  Om du arbetar på distans i ett annat land räknas arbetet oftast vara utfört i det Ja, om du bor i Sverige och arbetar i minst två olika länder inom EU/EES eller i  Coronablinkern ska bli interoperabel med applikationer som tagits fram i andra EU- och EES-länder eller i Schweiz. Coronablinkern gör det  Kartan visar hur många uppehållstillstånd som har beviljats i olika länder inom EU/EES under ett specifikt år. Det går att visa statistiken fördelat efter vilka skäl  EES-länder.
Is appreciation day

Ees länderna
Genom EES-avtalet gäller det EU-regelverk som tas upp i vägledningen även i förhållande till de EES-anslutna länderna. 8. EU och Schweiz har slutit ett bilateralt avtal som med vissa reservationer utsträckts till att gälla EU/EES-medborgare. Grundläggande principer och begrepp i EU-rätten Rätten till fri rörlighet inom unionen. 9

Kraven som Migrationsverket har för att du ska kunna komma till Sverige och studera är olika beroende på om du är från ett  Du som har sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES och som har fått beslut från Socialstyrelsen att du kan göra kunskapsprovet har  Villkoren ser dock olika ut beroende på i vilket land som den utländska medborgaren eller utlandssvensken är bosatt i. Patienters rätt till vård efter brexit. Du som är medborgare i ett EU/EES-land eller Schweiz och studerar i Sverige kan ha rätt till studiestöd från CSN på olika sätt.


Backstop fees

Med våra nya abonnemang och Telenor Frihet surfar du i EU/EES utan extra kostnad. Vilka länder som ingår i EU/ESS hittar du här.

USA, Thailand och Australien. Se hela listan. 1000 fria samtalsminuter från Sverige till samma länder som nämns ovan. Se hela listan.