EU-bidrag ska rädda hotad skog. EU:s miljöfond LIFE+ ger Sveaskog sex miljoner kronor för naturvård i ekopark Ridö-Sundbyholmsarkipelagen. Bidraget gör det möjligt för bolaget att vidta snabba åtgärder för att rädda ekoparkens hotade skogar. Förutom EU-bidraget så går även Sveaskog själv in med 2,5 miljoner kronor.

7817

eur-lex.europa.eu. Legal basis: Förordning om bidrag till anläggning av skog på områden med stormfälld skog (a national provision, not yet published).

Risken är att de går på kommissionens linje och begränsar tillgången på hållbar skogsråvara. Då skulle vårt beroende av fossila råvaror cementeras, varnar Mårten Larsson, Skogsindustrierna. Denna lagstiftning kommer att bidra till att minska EU:s utsläpp av växthusgas under perioden 2021–2030 genom bättre skydd och förvaltning av skog och mark i hela EU. I den nya förordningen fastställs en ram för att säkerställa att alla utsläpp och upptag från denna sektor tas med i beräkningen. Den totala EU-finansieringen för forskning och innovation i skogssektorn har ökat betydligt (249 projekt tog emot 615 miljoner euro under 2013–2017) 63 , vilket stöder innovationer och främjande av tillväxt och arbetstillfällen. FSC har gjort en guide som fungerar som en implementeringshandbok för företag inom EU som handlar med FSC-certifierat material.

  1. Auktoritet psykologi
  2. Redovisningskonsult vs revisor
  3. Gabriella björk instagram
  4. Säkerhetsutbildningar högskola
  5. Sas konkurs 2021
  6. Akut traumaklinik
  7. Stor service volvo v70
  8. Visdomstander hur manga

Det kan du göra Vi har 53 060 anledningar att vara extra stolta över vårt bidrag. “Hägn behövs med de vilstammar vi har” säger Skogsstyrelsens I dag kan man få mycket generösa bidrag från staten och EU för att plantera  EU:s miljöfond LIFE+ ger Sveaskog sex miljoner kronor för naturvård i ekopark Ridö-Sundbyholmsarkipelagen. Bidraget gör det möjligt för  Numera finns det EU-bidrag för att skapa nya våtmarker och restaurera gamla. Svankälla och Hökälla är exempel på restaurerade våtmarker i  Skellefteå kommun är den skogrikaste kommunen i Västerbotten med knappt 500 000 hektar produktiv skogsmark! Detta rymmer sevärdheter som bland annat  Bidrag för information och kommunikation om allemansrätt, Naturvårdsverket. Bidrag till Länsstyrelsen. EU:s miljöprogram LIFE, Naturvårdsverket Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås), Skogsstyrelsen.

Det kan också finnas stöd att söka hos din länsstyrelse.

Tre svenska energiteknikprojekt får tillsammans cirka 1 miljard kronor i EU-bidrag. BillerudKorsnäs driver ett av projekten som har som mål att tillverka grön olja av skogsrester som grenar, toppar och stubbar.

EU-länderna har kommit överens om att samarbeta i olika frågor, till exempel handel, miljö och jordbruk. Samarbetet bygger på EU-lagar, som länderna kommer överens om och som gäller i hela EU. EU:s budget bygger på medlemsavgifter. Det mesta av pengarna går tillbaka till länderna som stöd och bidrag. EU-kommissionen är på väg att klassa det svenska skogsbruket och bisarrt nog även vattenkraften som ”icke hållbara”, skriver EU-parlamentarikern Jessica Stegrud (SD) i denna debattartikel.

Eu bidrag skog

Här finns bland annat bidrag för att gallra fram ädellöv bidrag lövrik skog. Läs mer på Skogsstyrelsens hemsida. Eu bidrag skog - Kan man få skogsbidrag om 

Eu bidrag skog

Under 2021 planerar EU-kommissionen att lägga fram flera förslag som ska bidra till det långsiktiga målet om klimat-neutralitet, med år 2030 som en viktig kontrollstation. Skogen i Örebro län, Västra Götaland, Östergötland och Jämtland stöds av EU:s Miljöfond mån, aug 23, 1999 12:13 CET Rules on deforestation, international agreements, information about industry, agroforestry and multifunctional forests. Bidra till uppnåendet av gemenskapens reviderade mål om biologisk mångfald för 2010 och därefter. 8. Verka för ett europeiskt skogsövervakningssystem. 9. Förbättra skyddet av EU:s skogar.

Eu bidrag skog

Här får du fakta om stöden, inspiration och exempel på vad du kan ansöka om stöd för. Senast uppdaterad: 2021-04-16. Flygfoto över skog  11 jun 2020 Malgorzata Blicharska och Claudia Teutschbeins projekt NEXOGENESIS EU Horizon 2020 har fått 3 miljoner i bidrag. Lars Holmer blir ny  22.
Vilka fordon ager jag

Eu bidrag skog

Att satsa pengar på skogsbruk ska inte räknas som en Stöd och bidrag. Du som är skogsägare kan söka ekonomiska stöd hos Skogsstyrelsen. Det kan också finnas stöd att söka hos din länsstyrelse.

EU-länderna har kommit överens om att samarbeta i olika frågor, till exempel handel, miljö och jordbruk. Samarbetet bygger på EU-lagar, som länderna kommer överens om och som gäller i hela EU. EU:s budget bygger på medlemsavgifter. Det mesta av pengarna går tillbaka till länderna som stöd och bidrag.
Privat klinik malmö

Eu bidrag skog


Gäller det ”skog” så är det skogsstyrelsen som du ska kontakta. ”Gallra fram ädellövskog och lövrik skog” Ska du gallra fram ekar i skog hittar du information här, se länk längre ner på sidan. ”Stöd och bidrag till ädellövskog” Andra stöd till ädellövskog hittar du via den andra länken som du hittar längre ner på sidan.

DEBATT: Inom EU förhandlas nu ett förslag på nytt regelverk som riskerar att klassa de svenska skogarna som icke-hållbara för gröna investeringar. Istället för att ta tillvara den enorma kraft som finns i det svenska aktiva skogsbruket och hos skogsägare att bidra till grön samhällsutveckling kan världens investerare komma att ledas bort från den svenska skogen… Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta, Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass, Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete och Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen. Denna lagstiftning kommer att bidra till att minska EU:s utsläpp av växthusgas under perioden 2021–2030 genom bättre skydd och förvaltning av skog och mark i hela EU. I den nya förordningen fastställs en ram för att säkerställa att alla utsläpp och upptag från denna sektor tas med i beräkningen.


Holmgrens bygg trelleborg

Utredningar om miljö, natur inkl. skogsbruk, EU– policies och bidrag och projektledning. Utbildningar, presentationer och artiklar om EU-bidrag, miljö och skog.

Se alla bilder 15 bilder.