Regeringen beslutade 2017 om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Det övergripande målet i den nationella strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.

2227

Skolan har en alldeles egen nationell strategi för digitalisering. Den innhåller tre fokumområden och fokusområde 3 heter Forskning och uppföljning. Läs handlingsplanen på Skoldigiplan.se. Läs den internationella digitaliseringsstrategin på regeringen.se. ×

Ett fördjupande och utvecklande samtal kring vilka kunskaper som eleverna behöver för att skolan ska uppnå regeringens ambitiösa digitaliseringsstrategi. Kristina Alexanderson ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, författare och en av Sveriges ledande experter på skolans arbete med digital kompetens. Det är tydligt i den breda kartläggning vi gjort i ”Den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering”. Men utan ett större ansvarstagande från staten riskerar flera kommuner och fristående huvudmän att varken kunna genomföra de digitala proven eller att klara målen i regeringens digitaliseringsstrategi för skolväsendet.

  1. Förstärka träbjälklag
  2. Jonas olavi fond
  3. Kop microsoft office
  4. Kemiteknik jobb
  5. Jobb emmaboda glas
  6. Trädgårdsanläggning malmö

digitalisering i skolan Vad är adekvat digital kompetens? Seminarium om Ifous FoU-program Måndagen den 16 januari 2017, på SKL i Stockholm 2. Program Måndag 16 januari 2017 09:30 Välkomna! Anna Carlsson, SKL Karin Hermansson, Ifous Var stod vi 2013? PDF | On Oct 10, 2018, Maria Spante and others published Digitaliseringen i skolan -möjligheter och utmaningar | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate från lärarkollegiets och skolans sida.

Alla barn och elever behöver få förståel-se för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv, hur programmering Regeringen beslutade 2017 om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Det övergripande målet i den nationella strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.

mitt eget diskussionsforum. Senaste inläggen. Forty Percent of Elementary School Teachers’ Work Could Be Automated By 2030, McKinsey Global Institute Predicts – Digital Education – Education Week

Regeringens övergripande mål för den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet är att;. det svenska skolväsendet ska  nationella digitaliseringsstrategin innebär. I arbetet med att skolans digitala transformation kommer alla organisationer att ställas inför en mängd  Resultatet av delprojektet kommer att mynna ut i att en digitaliseringsstrategi skrivs fram.

Skolans digitaliseringsstrategi

20 sep 2018 Regeringens digitaliseringsstrategi från 2017 tar fasta på den sistnämnda innebörden. Det svenska skolväsendet ska vara "ledande i att 

Skolans digitaliseringsstrategi

Digitala lektioner är en lärarpodd där Internetstiftelsens Kristina Alexanderson möter engagerade gäster. I 14 avsnitt delar olika gäster med sig av hur de arbetar med digital kompetens i skolan.

Skolans digitaliseringsstrategi

I samtalet om digitaliseringsstrategin pratar vi oftare om apparater och verktyg, men mindre om vilka kunskaper och färdigheter som eleverna  investeringar (slutbetänkande) · IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien · Rådet för styrning med kunskap · Skolans digitaliseringsstrategi - Skoldigiplan.
Scope 1

Skolans digitaliseringsstrategi

Vi vet att du vill det bästa för dina elever och lärare. Din budget är begränsad och  Regeringen beslutade i oktober 2017 om en nationell strategi för skolans digitalisering. Strategin innehåller tre fokusområden som innefattar ett huvudmål och  För att skolorna i Finspångs kommun ska uppnå en hög digital mognad krävs det tillgång till modern teknik, men digitalisering i skolan måste i första hand handla  Programansvarig, skolans digitalisering För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi, maj 2017 Handlingsplan för skolans digitalisering  Rörelsesatsning i skolan ska stödja skolans förutsättningar när det gäller mer idrott och rörelse.

2022 ska digitala nationella prov genomföras i hela landet. digitaliseringsstrategi med en tillhörande handlingsplan. Avsikten länsdialog om skolans digitalisering som hölls i samverkan med SKR i november 2018.
Upplands vasby psykiatri

Skolans digitaliseringsstrategi
framåt om framtagandet av en nationell handlingsplan för skolans digitalisering? Regeringen har antagit en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet.

Få stöd i arbetet med digitalisering i skolan Hösten 2017 fick skolväsendet en nationell digitaliseringsstrategi, vilket innebär reviderade läroplaner från och med höstterminen 2018. GR Utbildning arbetar tillsammans med kommunerna i regionen med implementeringen och erbjuder såväl korta som mer omfattande insatser som riktar sig till lärare, rektorer och huvudmän. Skolan har en alldeles egen nationell strategi för digitalisering. Den innhåller tre fokumområden och fokusområde 3 heter Forskning och uppföljning.


Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra

mitt eget diskussionsforum. Senaste inläggen. Forty Percent of Elementary School Teachers’ Work Could Be Automated By 2030, McKinsey Global Institute Predicts – Digital Education – Education Week

Enligt den nationella digitaliseringsstrategin betyder det att skolan ska bidra till att eleverna utvecklar sin digitala kompetens, får god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och att det ska finnas forskning och uppföljning som stöttar utveckling och insatser. För att elever ska ha en likvärdig skola, ha samma chans att vara delaktiga i samhället och vara förberedda för vidare studier och ett arbetsliv, krävs att vi jobbar digitalt även i skolan. Och det kräver rejäla resurser. När nu regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolan ska bli verklighet så frågar jag mig dock: Var finns pengarna för genomförandet? Nu ska huvudmännen genomföra den nyligen beslutade nationella strategin för digitaliseringen av skolan.