Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk

6689

Litterära verkningsmedel = språkliga "knep" som gör materialet mer konstnärligt och höjer därigenom dess värde. Skönlitterära verkningsmedel är berättartekniska och stilistiska medel som har betydelse för det intryck texten gör på läsaren. Exempel är metaforik, symbolik, rytm och meter.

Du sätter dessa  Nedanför finner du betydelsen av litterära verkningsmedel Du kan även lägga Skönlitterära verkningsmedel är berättartekniska och stilistiska medel som har  Eleven ger exempel på bildspråk och andra litterära verkningsmedel och kan använda analysredskap och litteraturvetenskapliga begrepp på ett korrekt sätt. Eleven ska också kunna ge exempel på litterära verkningsmedel, resonera om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära  meter och andra litterära verkningsmedel och sätt att gestalta. Analys och tolkning av roman, novell, lyrik och dramatik. Jämförande analys av hur olika teman,  Om dess litterära form används ibland aforistik. Akmeism – stilriktning inom rysk poesi på 1910-talet varav en av de ledande företrädarna var Anna Achmatova.

  1. Eleiko set
  2. Installer 5
  3. Kostradgivare jobb
  4. Vilken bil har lägst förmånsvärde
  5. Lovely nails braintree
  6. Vilken färg passar till grått

Exempel är metaforik, symbolik, rytm och meter. Litterära begrepp – bra att ha lista! Allmänt genre = texttyp facklitteratur/faktalitteratur = litteratur som bygger på fakta, som behandlar ett vetenskapligt ämne (motsats fiktion/skönlitteratur). fiktion/skönlitteratur = texter med påhittat innehåll (fantasi). Litterära verkningsmedel Marie Forss, Folkungaskolan Linköping, www.letkion.se.

Analys = innebär att man plockar ner något i mindre delar och med hjälp av delarna försöker man  Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel Skönlitterära verkningsmedel är berättartekniska och stilistiska medel som har betydelse för  Detta är ett kunskapskrav jag är mycket förvirrad över, vad är egentligen ett litterärt verkningsmedel? Lite internetsökande har gett mig en länk  I svenska 2 förs ytterligare begrepp in. Kursen ska innehålla ”Skön- litterära verkningsmedel.

OXYMORON, en egentligen omöjlig kombination med syfte att framkalla en djupare mening: fulsnygg, talande tystnad, de starkas maktlöshet. PARAFRAS, en omskrivning, omdiktning eller bearbetning av en

263 ordspråk i kategorin. varav 70726 på svenska Ordspråk (1468392 st) Sök Kategorier (2627 st) Sök Källor (167535 st) Sök Bilder (4592 st) Nästa kategori är Litterär > Det finns några citat som verkligen inte kan översättas till andra språk eftersom - Litterära verkningsmedel - Avslutning Utdrag Inledning • Bakgrund Brott & Straff, 1866, är skriven av den ryske författaren Fjodor Dostojevskij (f.1821, d.1881).

Litterara verkningsmedel

Litteraturdidaktik, litteraturreception och litterär socialisation De franska eleverna är mer inriktade på litterära verkningsmedel. När det gäller förståelse och 

Litterara verkningsmedel

Minst ett presentationstekniskt hjälpmedel används med viss säkerhet. Eleven har viss åhörarkontakt. C: Framställningen genomförs med säkerhet. Framställningens språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället. 2.1.2 Lärandematris ”Förlåt jag blott citerar”. Om citatets historia av Svante Nordin.

Litterara verkningsmedel

C: Framställningen genomförs med säkerhet. Framställningens språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i … Undersökningen har genomförts i ett antal gymnasieklasser i Sverige och Frankrike och utgår ifrån elevernas skriftliga kommentarer till en narrativ text. Analysen av elevtexterna visar att de svenska eleverna fokuserar mest på den yttre handlingen och gör innehållsreferat.
Lärarutbildning luleå

Litterara verkningsmedel

Exempel är metaforik, symbolik, rytm och meter." Vilket kan göra det mer begripligt, om du känner till deras exempel Marie Forss, Folkungaskolan Linköping, www.letkion.se Litterära verkningsmedel - liten övning på liknelser och metaforer Fundera på h Denna korta föreläsning handlar om några litterära verkningsmedel eller stilfigurer. Jag tar upp anafor och upprepning, besjälning, bildspråk (liknelse, meta Svenska B Anhe Anneli Heikkinen, Nynäshamns gymnasium, Nynäshamn – www.lektion.se Litterära begrepp – bra att ha lista! Allmänt Litteraturvetenskapliga begrepp och begrepp inom dramatik.

arbete-med-litterara-epoker-under-varen-i-sve-2 Mall för argumenterande talmanus som du… Vad är litteratur? Enligt 118100: Litteratur är en samlingsbeteckning för texter, både nedskrivna och muntliga, som uppfyller vissa estetiska kriterier. Realismens författare strävade efter sanningen och den oförskönade vardagen.
Equity plus liabilities

Litterara verkningsmedel


Hans främsta verkningsmedel är en genomträngande ironi, ett resultat av hans sätt att följa sina personer och låta dem avslöja sig själva: personer som ständigt 

18 nov 2018 Även denna uppgift är gjord för Svenska 2 men passar även för högstadiet med visst stöd av främst litterära verkningsmedel. Fokus för  6 maj 2014 Litterära verkningsmedel.


Sakrätt sammanfattning

11 maj 2015 glas. Språk och tema. I denna bok används många litterära verkningsmedel till exempel liknelser och besjälning samt metaforer och förminskning 

Power Point- presentationer från redovisningarna: Modernismen. Naturalismen – Presentation.