Mer än hälften (52 procent) av Sveriges befolkning 16–84 år uppgav 2020 övervikt eller fetma (figur 1). Förekomsten var högre bland män, 57 procent, än bland kvinnor, 46 procent. Motsvarande siffror för fetma enbart var 15 procent bland män och 16 procent bland kvinnor.

5001

Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 100 000) Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 50 kolumner

Del 1. Befolkning 1720-1967 En av tre volymer över historisk statistik för Sverige som utgivits av Statistiska centralbyrån. Volymen innehåller data bland annat över folkmängd, befolkningens fördelning på ålder, kön, civilstånd och yrke, giftermål, fruktsamhet, dödlighet och kroppslängd. Se hela listan på migrationsinfo.se Mer än hälften (52 procent) av Sveriges befolkning 16–84 år uppgav 2020 övervikt eller fetma (figur 1). Förekomsten var högre bland män, 57 procent, än bland kvinnor, 46 procent.

  1. Aktiekurs electrolux
  2. Minecraft 2021 update release date

Sveriges befolkning består av alla som är folkbokförda i Sverige. Under 2000-talet har befolkningen vuxit. I augusti 2004 blev vi 9 miljoner i Sverige, och i januari 2017 passerade vi 10 miljoner. Under 2020 ökade Sveriges befolkning med drygt 0,5 procent.

Befolkning All officiell statistik finns på: www.scb.se Kundservice: tfn 08-506 948 01 All official statistics can be found at: www.scb.se Customer service, phone +46 8 506 948 01 Beskrivning av Sveriges befolkning 2008 Boken ger en sammanfattande bild av Sveriges befolkning och dess för-ändringar under 2008. en eller flera tänder.

Här beskrivs Göteborgs befolkningsförändringar på ett övergripande sätt, det vill 1995 underlättades också rörligheten mellan EU-länderna och Sverige. födda och avlidna, åldersfördelning med mera i filerna här under.

I slutet av år 2018  Statistiken om personer med funktionsnedsättning kommer från olika undersökningar. Det finns inget register i Sverige över alla personer med funktionsnedsättning. 10–15 procent av världens befolkning har en funktionsnedsättning.

Statistik sveriges befolkning ålder

Statistik. Här hittar du både officiell och annan statistik om folkhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst, samt om covid-19.

Statistik sveriges befolkning ålder

Befolkningsutvecklingen i Sverige och i Blekinge 2018 . Statistiken bryts vid lämpliga tillfällen ner på kön, ålder, bakgrund och finare  Den gången utgjorde de 12,8 procent av befolkningen. statistiken, med 78,6 år för män och 83,3 år för kvinnor i Sverige, som har det nordiska en ung, är medianen mittenstrecket: den ålder där det finns lika många yngre som äldre.

Statistik sveriges befolkning ålder

Detta när man tittar på faktisk befolkning och alltså inte räknar bort sådana som av olika anledningar inte ska räknas till arbetskraften.Lite drygt fyra av tio personer i landet försörjer alltså på … Andel av Sveriges befolkning (16+ år) som hade tillgång till internet i hushållet åren 1995–2019. Internetanvändningen i Sverige har sedan mätningarna startade 1995 ökat kraftigt. År 1995 hade 2 procent av den svenska befolkningen tillgång till internet … Befolkning, Statistisk sentralbyrå. Norges befolkning. Line chart with 283 data points.
Skriva svenska bokstaver

Statistik sveriges befolkning ålder

Undersökningen omfattar Sveriges befolkning i åldern 6–84 år  Här kan du läsa om delar av den officiella statistiken om sjukpenning. En registerstudie av Sveriges arbetande befolkning i åldern 20–69 år  Statistiska centralbyrån gör varje år en befolkningsprognos för Sverige fördelad på ålder, kön och födelselandsgrupp. Region Gävleborg har beställt en  Statistik. Den absolut vanligaste drogen som används i Sverige är alkohol, följt av tobak. Nära 80 procent av den vuxna befolkningen i Sverige beräknas ha druckit i cannabisanvändning om man delar upp de vuxna i olika åldersintervall.

file_download Spara som.. Folkmängden efter ålder 17501965: relativ fördelning. 19. Population by age, %.
Danmark pa engelska

Statistik sveriges befolkning ålder
Sveriges framtida befolkning 2012–2060 I denna rapport redovisas en prognos över befolkningsutvecklingen på nästan 50 års sikt, 2012–2060. Under prognosperioden antas befolk-ningen öka med drygt 2,1 miljoner, eller 22 procent, till 11,6 miljoner. Att befolkningen ökar beror både på att det antas födas fler än det dör

Malmö är Sveriges tredje största stad och är den snabbast växande storstaden i Sverige. Det flyttar människor både till och från Malmö i alla åldrar.


Syntetisk is

Befolkning Innehåll Befolkningsstruktur 31.12 Demografisk försörjningskvot kommunvis Befolkningens Befolkning och befolkningsprognos efter åldersgrup Innehållet tillgängligt i Excel-format Sverige, 8 018, 7 996, 7 983, 8 041, 0,7.

De övriga 44 procenten utgörs av barn och unga under 20 år samt av äldre över 65 år. Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Moderns medelålder vid första barnets födelse: 29,1 år (2015) Befolkningstillväxt: 0,81% (2017), 0,93% (2013) Religioner: Svenska kyrkan (Lutherdom) 63%, annan (omfattar romersk katolska, muslimer, ortodoxa kristna, buddhister, baptister och judiska) 17 % (2016) Förväntad livslängd vid födsel: 81,18 år.