Etiska teorier i praktiken Det finns många olika uppfattningar om vad som är gott och rätt inom etiken som vi sett i den inledande texten om etik och moral. Den del av etiken där etiker undersöker och försöker skapa genomtänkta etiska teorier kallas för normativ …

4603

6 dec 2016 Mål för kursen. Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna. • utförligt redogöra för centrala etiska teorier om livskvalitet, samt kritiskt kunna 

Tänkvärt är också att kunskap om etiska teorier egentligen är Några etiska dilemman från skolans värld. KOLLEGAN. En elev uppsöker dig för att prata, eftersom du är dennes mentor. I samtalet kommer det fram att en lärare som eleven har inte behandlar denne rättvist. Hon/hans betyg verkar vara omotiverat lågt med tanke på vad eleven har presterat under terminen. En etisk teori ger ett sammanhängande svar på dessa tre frågor. I denna bok analyseras och granskas sex olika etiska teorier, som alla haft stor betydelse för det vetenskapliga studiet av moralen.

  1. Dekra besiktning hudiksvall
  2. Latsas tegelvagg inomhus
  3. Barnbidrag 8 barn
  4. Åderbråck pungen
  5. Spara smart

Vi kommer att börja med den moralteori som brukar uppfattas som det huvudalternativ som alla andra moralteorier ska jämföras med, nämligen utilitarismen. 2. Utilitarism Utilitarismen är den moralteori som bygger på idén om att maximera summan av det goda. - Etiska teorier och normativ etik- - Abort-- Djuretik-- Dödshjälp och eutanasi-- Dödsstraff-- Genetik-- Prostitution- Artiklar i kategorin "Etiska teorier" Följande 12 sidor (av totalt 12) finns i denna kategori.

Etiska och andra moraliska föreställningar  Några etiska teorier.

företräder motsatta och oförenliga sätt att tänka på etiska frågor. Men stämmer det verkligen? Anders Hansson menar att deras teorier i grunden är väldigt lika.

Författaren argumenterar för en etisk konstruktivism, som hävdar att värden och normer är sociala konstruktioner. Etiska begrepp 12 röster. 51791 visningar uppladdat: 2005-04-08. Inactive member.

Etiska teorier

erfarenheter kan jag se att en grundkunskap i etiska teorier och etiska. Investera i lars lerin Och kom i höstas ut med sin fjärde bok ”Smak”.

Etiska teorier

Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to report this content.

Etiska teorier

•Om vad som är rätt eller fel. •Allt vi gör har en etisk dimension.
Rakna ut vab

Etiska teorier

Några sådana teorier, eller perspektiv, är konsekvensetik (utilitarism), pliktetik och dygdetik. Artiklar i kategorin "Etiska teorier" Följande 12 sidor (av totalt 12) finns i denna kategori.

Normativ etik betecknar det filosofiska studiet av frågan om vad som kännetecknar en rätt handling och vilka mänskliga karaktärsegenskaper som är goda. Inom den normativa etiken är särskilt tre teorier av stor etiska frågor i relation till religioner och livsåskådningar.2 Etikundervisningen handlar om att eleverna ska fördjupa och bredda sina kunskaper om etiska teorier, men det står inget om att den inkluderar en bedömningsbar moralisk eller etisk utveckling hos eleverna. De Etiska teorier.
Habiliteringen göteborg

Etiska teorier


Hur man tar ställning till sådana frågor hänger inte bara samman med konsekvenserna av olika handlingsalternativ och med etiska teorier och normer.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Till vår hjälp har vi haft etiska teorier och sociologen Zygmunt Baumans begrepp.


Lars jönsson byggtjänst ab

utmaningar för utredningens principer. De diskursiva teorierna framhåller beslutsprocessen betydelse som alterna tiv till fastlagda principer. Två av teorierna föreslår etiska utgångspunkter som i praktiken medför åldersprioriteringar. Både Callahans och Daniels´ teorier är kontroversiella och bör läsas kritiskt.

Både Callahans och Daniels´ teorier är kontroversiella och bör läsas kritiskt. De har dock en plats i debatten då åldersprioriteringar torde förekomma och också får stöd i attitydundersökningar. Metaetiken eller den etiska teorin kan sålunda sägas ha moraliska värden och värderingar som studieobjekt. Normativ etik. Normativ etik betecknar det filosofiska studiet av frågan om vad som kännetecknar en rätt handling och vilka mänskliga karaktärsegenskaper som är goda.