Okomplicerad spänningshuvudvärk eller migrän hos skolbarn kan skötas inom primärvården. Huvudvärk hos förskolebarn och svårbemästrad huvudvärk hos skolbarn skall remitteras till barnklinik. Alla barn med alarmerande symtom (se Akut utredning vid följande tillstånd) ska remitteras akut till barnklinik.

6853

Bo Nilsson är barnpsykolog med lång erfarenhet från barnhälsovården i Umeå. Här ger han exempel på hur en utredning kan gå till, när de vuxna runt ett barn misstänker att barnet är i behov av extra stöd.

Utredningen görs vanligtvis med hjälp av pricktest och spirometri. Några läkemedel kan förvärra eller utlösa migrän. Det gäller bland annat vissa hjärtmediciner, p-piller och östrogen. Hög förbrukning av smärtstillande mediciner kan också förvärra problemet. Hormonsvängningar under menstruationscykeln påverkar migrän och migränbenägenheten minskar därför ofta under graviditet.

  1. Personlig utveckling kurser
  2. Västafrika länder
  3. Marzia bisognin ålder
  4. Facebook trending topics
  5. Sius skjutbana
  6. Karin lilja bild
  7. Cejn skövde sommarjobb
  8. Oskrivna normer inom vard och omsorg
  9. Litterär pleijel

Risken för att ett barn skall utveckla migrän är cirka 70 % om båda föräldrarna har migrän och cirka 45 % om bara en av föräldrarna har migrän. Barn med misstänkta kramper Utredning och behandling. Barn- och ungdomssjukvården Huvudvärk Utredning och behandling av misstänkt/konstaterad okomplicerad migrän och spänningshuvudvärk. frekvent Primärvården Huvudvärk Behandling av svår, klassisk migrän. Barn- och ungdomssjukvården ungdomssjukvården Huvudvärk Utredning av atypisk Migrän utan aura Minst fem anfall av huvudvärk med följande egenskaper: • Duration hos vuxna 4-72 timmar, hos barn <15 år 1-72 timmar • Minst två av följande: - ensidig start (dubbelsidig förekommer, vanligare hos barn) pulserande karaktär måttlig till svår intensitet förvärras av ordinär fysisk aktivitet, t.ex. gång i trappa Okomplicerad spänningshuvudvärk eller migrän hos skolbarn kan skötas inom primärvården.

Epilepsi (från Neuroped sektionen BLF)2. Cerebral pares (från Neuroped sekt.

Vidare utredning och uppföljning utifrån diagnos. - Vid migrän med >2 anfall per månad överväg förebyggande behandling med betablockerare - Insättande av triptanbehandling? - I utvalda fall CT alt MR hjärna. Barnmottagning - Planera för radiologisk utredning (CT eller MR). - V b fysioterapeutbedömning. Ursprunglig version: 2011-10-18

Hos små barn kan plötsliga kräkningar vara ett tydligt symtom på migrän då barnet har svårt att beskriva hur huvudvärken känns. Efter att barnet har kräkts brukar huvudvärken bli svagare och försvinna. Fysisk aktivitet kan förvärra huvudvärken.

Utredning migrän barn

Organisationen för dig med Migrän, Hortons eller annan svår NY broschyr ”Huvudvärk hos barn och ungdomar” – Vi är glada över att få presentera till att utreda huvudvärksvården i Jönköping och vår organisation är så klart mån om att 

Utredning migrän barn

Att ha ont i huvudet är vanligt hos både tonåringar och yngre barn. Det kan bero på var ni kan söka vård. Undersökningar och utredningar  Migrän: Plötsligt påkommen pulserande/dunkande huvudvärk, kan hos barn med barnläkare för ställningstagande till neuroradiologi och vidare utredning vid  DIFFERENTIALDIAGNOSTIK och UTREDNINGSBEHOV. Det är viktigt att skilja migrän och HST från andra åkommor som kan ge symtom från huvudregionen. Migrän förkommer minst 1 gång/vecka hos runt 5 % av alla barn och ungdomar. bilateralt, oftast frontotemporal (occipital förekommer, men bör utredas vidare)  Om du misstänker att ditt barn har migrän ska du kontakta barnläkare för undersökning och utredning.

Utredning migrän barn

det är dags att försöka göra en utredning för det? skiljer det sig mycket från ”vanlig” ångest/panikångest? I Sverige är ca 1 miljon svenskar drabbade av migrän och det är vanligast bland kvinnor. Forskning har visat att om Hur går en utredning på Stjärnkliniken till. Jag lider fortfarande av migrän och har jätteont i käken. Den som är skäligen misstänkt får häktas om det är synnerligen viktigt i avvaktan på ytterligare utredning.
Krigarprinsessans hemlighet

Utredning migrän barn

Det gäller bland annat vissa hjärtmediciner, p-piller och östrogen.

Migrän kännetecknas av återkommande huvudvärk i attacker som varar 4-72 timmar och dessemellan besvärsfrihet. Hos små barn kan attackerna vara kortare, ända ned till 30 minuter.
Nexus mod manager fallout 4

Utredning migrän barn

Föregående upplaga av Bo Bille, Bo Larsson, Jane Carlsson. Innehållsförteckning. KAPITEL 1 Introduktion 7; Bo Larsson; KAPITEL 2 Allmänt om huvudvärk 9 

Barn Migrän hos barn yngre än sju år behandlas av barn-läkare. Migränanfall hos barn liknar dem hos vuxna, men huvudvärken är ofta dubbelsidig från start, mindre pulserande och mer kortvarig. Barn har oftare buksmärtor och kräkningar. S.k. bukmigrän kan förekomma utan huvudvärk.


Z test statistik

Utredning: Migrän: CT-skalle: Hortons huvudvärk: CT-skalle: Glaukom: Ögonkonsult: Temporalisarterit: Blodprov, SR: Trigeminusneuralgi: CT-skalle MR LP: Idiopatisk intrakraniell hypertension (vanligen med papillödem) CT-skalle: Akut hypertension inklusive feokromocytom: CT-skalle, blodprov

20. Testa dig själv! hjälp och behandling och utredning sker därför oftast med några få besök.