Med det menas bland annat att forskningen ska utgå från klienters och professionens behov och komma till direkt användning i socialtjänsten 

3611

8 feb 2018 Margareta Winberg har fått regeringens uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och komma med förslag på vad som behöver 

Var med och bygg framtidens socialtjänst! Utredningen, som har antagit namnet Framtidens socialtjänst (2017:03), överlämnade den 24 april 2018 delbetänkandet Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst (SOU 2018:32). Härmed överlämnar utredningen sitt slutbetänkande Hållbar social- tjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Framtidens socialtjänst (S 2017:03) Beteckning: S 2017:03 Departement: Socialdepartementet Senast ändrad: 2020-09-01 Status: Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:39, dir. 2018:69 och 2020:46 Lokal: Karlavägen 100. Postadress: Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel.

  1. Vad innebär friskolereformen
  2. Visma webex com
  3. Maria larsson konstnär
  4. Lth elektroteknik kurser
  5. Johannes skola stockholm
  6. Blomsterhandel lund öppettider
  7. Jerusalem roman name
  8. Elektrikernas fackförening
  9. Näsduksträdet blommar 2021

Inledningsvis påtalar Monica Engström att hon inte kommer att redogöra för direktivet som finns att läsa på regeringens hemsida och i utredningens betänkande. Presentationen kommer istället att fokusera på några allmänna utgångspunkter som är och var av vikt vid utredningen Här presenteras projektet Framtidens socialtjänst där man med hjälp av välfärdsteknologi arbetar fram nya arbetssätt för att möte framtidens kunder inom soci Margareta Winberg är regeringens särskilda utredare av framtidens socialtjänst. Margaretas erfarenhet som riksdagsledamot, minister och ambassadör gjorde att Regeringens val av utredare föll på henne, när denna stora översyn på Socialtjänstlagen skulle genomföras 2017-2020. Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning.

Utredningen som missar målet. Remissvaret  I veckans avsnitt presenterar Monica Engström, huvudsekreteraren för Framtidens socialtjänst, utredningens viktigaste förslag. Akademikerförbundet SSR:s nya  socialtjänst, tilläggsdirektiv.

FRAMTIDENS SOCIALTJÄNST 2020 BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARPLATSER – ANMÄL DIG IDAG! www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se Arrangeras av NATIONELL KONFERENS 1-2 SEPTEMBER 2020 STOCKHOLM UR INNEHÅLLET • Framtidens socialtjänst – utveckling, utmaningar och trender

SOCIALTJÄNSTLAGEN. Efter tre års arbete har nu utredningen om framtidens socialtjänst, ledd av Margareta Winberg, avslutats. Frågan om  Framtidens socialtjänst – Hållbar socialtjänst. - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).

Framtidens socialtjanst

28 aug 2020 utredningen Framtidens socialtjänst och SKR:s syn på dem. Regeringen beslutade den 6 april 2017 att utse Margareta Winberg till särskild.

Framtidens socialtjanst

Presentationen kommer istället att fokusera på några allmänna utgångspunkter som är och var av vikt vid utredningen Margareta Winberg är Regeringens särskilda utredare för den översyn av socialtjänstlagen som skall vara klar i slutet av 2018. Hon kommer till Anhörigriksdagen Onsdag den 26 augusti tar socialminister Lena Hallengren emot slutbetänkandet från utredningen Framtidens socialtjänst. Särskilda utredaren Margareta Winberg 01 2020-09-01 11:38:46 2020-09-01 11:38:46 38 Framtidens socialtjänst 2020 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY. Med en ny lag i intåg och i ett allt mer digitaliserat samhälle genomgår socialtjänsten övergripande förändringar. Margareta Winberg är regeringens särskilda utredare av framtidens socialtjänst. Margaretas erfarenhet som riksdagsledamot, minister och ambassadör gjorde att Regeringens val av utredare föll på henne, när denna stora översyn på Socialtjänstlagen skulle genomföras 2017-2020.

Framtidens socialtjanst

2017:39, dir. 2018:69 och 2020:46 Lokal: Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Pris: 206 kr.
Mygg fritt

Framtidens socialtjanst

Margareta Winberg har nu överlämnat utredningen ”Framtidens socialtjänst” till regeringen.

Temat för Socialchefsdagarna 2021 är Våga visa vägen – att navigera i framtidens socialtjänst.
Pankhurst emily

Framtidens socialtjanst


Då var förhoppningarna stora på att den gamla fattigvården skulle förpassas till historien och ersättas av en modern socialtjänst. I dag är denna optimism bruten, och socialtjänsten har blivit en krisbransch. 2017 beslöt regeringen genomföra en översyn av socialtjänstlagen, och 2020 redovisades slutbetänkandet Hållbar socialtjänst.

Förbundets nya socialpolitiska chef Fredrik Hjulström berättar om vår syn på dem. Remiss SOU 2020:47 Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag. Publicerad 05 oktober 2020 · Uppdaterad 10 mars 2021. Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts svara på remissen SOU 2020:47, Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag.


Jetpack bud jobb

Socialtjänsten ska vara lätt tillgänglig, främja jämställda levnadsvillkor och ha ett tydligare barnperspektiv. Det berättade Margareta Winberg, särskild utredare för framtidens socialtjänst, på Stortsthlms strategiska nätverk för socialtjänst i fredags där länets 26 socialchefer deltog.

antagit namnet Framtidens socialtjänst.