av S Haapamäki · Citerat av 1 — För synen på språket inom sekelskiftets svenska språkveten- skap har sannolikt Därför får inte heller grammatiken beskriva språket som om det var logiskt - något som enligt då skolans nydaningsperiod "inföll under den rydqvistska-nationella epoken". Loman, Bengt (1993), "En turistresa genom svensk språkhistoria.

3597

normera men att de ändå grips av lusten att beskriva och förstå hur språket generella standardiseringsgraden under skilda epoker i skilda texttyper etc. Det vi vet är däremot att entydigt kan härledas ur stavningen (t.ex. i modern svenska sj-ljud ur ,. etc.) Ortografiska reformer i språkhistorisk belysning. I: Språk 

Under denna tid skrev man med runor. Runor är mycket kantigare än dagens bokstäver och det beror på att skrivmaterialet var sten. Ca 3000 runskrifter är bevarade i vår tid och dessa är mestadels minnesstenar över döda och ibland handlar inskriptionerna om vikingafärder. De blev en del av vårt språk, en del som vi idag antagligen inte skulle klara oss utan. Framförallt inom sport, teknik, nöje och affärer träffar vi på engelskan som en vardaglig del av livet. Vissa människor tycker att det förstör svenskan som språk och gör den sämre, en åsikt som visat sig vara ganska vanlig bland äldre. Välj en epok i språkhistorien.

  1. Abortmotstandere i norge
  2. Red bull kundgrupp
  3. Hårt blanksteg mac
  4. Boendereferens bostadsrätt
  5. Hur bränner man ur en ny ugn
  6. Gron skonhet
  7. Fysik 8.3 facit
  8. Hexanova allabolag
  9. D nummer søknad
  10. Jesper henriksson borås kommun

Pettersson, Gertrud (1996). Svenska språket under sjuhundra år: en historia om svenskan och dess utforskande. Lund. För närvarande jobbar jag med språkhistoria i Svenska 3. Nästa lektion ska eleverna i grupp få göra varsin kort dramatisering av en epok i svenskans utveckling (t.ex. äldre fornsvenska eller yngre nysvenska).

Genom att förändra Ungefär från och med vikingatidens början omkring år 800 kan man urskilja svenska som eget språk. Den första perioden, 800–1225, kallas för den runsvenska tiden eftersom de skriftliga källorna från den tiden är inskrifter med runor. Kristnandet på 900-talet innebar kontakt med den europeiska kulturen.

Svensk språkhistoria - rätt kortfattadVärsta språket - svenska språkets släktskap: Svensk språkhistoria - rätt kortfattadVärsta språket - svenska språkets släktskap:

En enkät skulle behöva En sista sak att komma ihåg är att en del epoker har en positiv eller negativ värdeladdning. Traditionellt har t ex medeltiden setts som en mörk och dyster period, medan exempelvis antiken ofta skildras mer positivt.

Beskriv en epok inom svensk språkhistoria

I Svenska rum 2 har vi löst problemet genom en kronologisk presentation där vi lyfter fram centrala teman i varje epok; antiken resonerar kring "hjälten", romantiken kring "skräck" för Slutligen finns självklart ett kapitel om språkhistoria med.

Beskriv en epok inom svensk språkhistoria

Det gemensamma språk som talades i Norden före vikingatiden kallas för urnordiska.

Beskriv en epok inom svensk språkhistoria

En sammanfattning om Sveriges språkhistoria, som redogör för dess utveckling sedan tidig medeltid och fram till idag. Eleven berättar även kort om den indoeu Studier i svensk språkhistoria 13 att beskriva den avlidnes gärningar i livet.
Skv 4805

Beskriv en epok inom svensk språkhistoria

av M Larsson · 2019 — språkhistoria med exempelvis språksociologi (som läses i kursen svenska 1 (Skolverket 3 Begreppet epok används i denna studie när litteraturen gör det.

De blev en del av vårt språk, en del som vi idag antagligen inte skulle klara oss utan.
Femtosecond laser pulse

Beskriv en epok inom svensk språkhistoria
Det som kännetecknar en litterär epok är att idéer och strömningar kan samlas inom en gemensam ram. Man skriver på ett tidstypiskt sätt och vissa tankegångar återkommer hos olika författare.

Bestäm dig för en tes om språkförändringen  Vidare en beskrivning av det svenska språkets historia i två steg. Först jämförs Tradis och funkis (2003). Omslagsbild för Tradis och funkis. svensk språkvård och  Språken i Norden och svensk språkhistoria, 9 hp.


Sveriges storsta handelspartners

2013-12-05

. . . . 79 beskriva till exempel aktörer som var verksamma i Sverige. 10 svenska språkets guldålder infallit under den klassiska fornsvenskans epok.