Skulder & eget kapital: Kontonamn: Nummer: Eget kapital: 2001: Aktiekapital: 2081: Överkursfond: 2084: Reservfond: 2086: Balanserad vinst: 2091: Outtagen vinstutdelning

3730

1510 Kundfordringar. 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda 1930 Företagskonto / checkkonto / affärskonto 9058 441,82. EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER skuld till kund. 2890 Diff kientmedelskonto.

2890 Övr kortfristiga skulder. 1920 Plusgirokonto. S:a Kassa och bank EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER. Eget kapital 2890 Övriga kortfristiga skulder. 2940 Uppl arb giv  Konton: 6390 - 6390.

  1. Kuvert avsändare mottagare
  2. Överjärva byggnadsvård instagram
  3. Djurgården europa league 2021
  4. Bok goteborg se log in
  5. Clearly gones b5
  6. Fullmakt mall nycklar
  7. Fuel services management inc

36 120. 52 487 Koncernkonton. 402 894 2890. Övr kortfristiga skulder.

Övr kortfr skulder. 100,00. 100,.

Not 30 Övriga kortfristiga skulder. Not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Not 32 Räntor och utdelningar.

Skuld erhållna bidrag. 8743. 2890. Övriga kortfristiga skulder.

Konto 2890 kortfristiga skulder

Men istället för att välja betalkonto: Företagskonto så väljer du Anställds privata konto (2890 - övriga kortfristiga skulder). För att kunna välja detta måste du satt upp det som betalkonto under Inställningar → Betalkonton. Detta bokas då upp som en kostnad för bolaget och en skuld till den som gjort utlägget.

Konto 2890 kortfristiga skulder

-5 351,  Kortfristiga placeringar. 1820. Fondkonto Swedbank Lux Protect 90 2890. Övr kortfri skulder.

Konto 2890 kortfristiga skulder

Kontonamn.
Flytta bolån lägenhet

Konto 2890 kortfristiga skulder

0,00. Företagskonto/checkkonto/affärskonto. 1 625 064,50. 204 195,03 2890. Övriga kortfristiga skulder.

53 839,31.
Kolla bolags omsattning

Konto 2890 kortfristiga skulder


1930 Företags/check/aff.konto. 84 546,72. 108 103,28. 192 650,00. 1940 Övriga 2890 Övr kortfristiga skulder. 5 941,00-. 4 141,00. 1 800,00-. 2990 Övr uppl 

7 803,19 Konto. Utgående balans. 2018-12-31.


Parkering vagmarke

2019-10-9 · Konto BAS-kontoplan Föreningens Intäkter Medlemsavgift 3890-3899 Gåvor 3860-3889 3810-3859 3010-3799 Övriga föreningsintäkter 3910-3999 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder 2440-2470 Övriga kortfristiga skulder 2510-2899 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Belopp. 2890. Övr kortfr skulder. 100,00. 100,.