Antikens kultur och samhällsliv I är uppdelad i fyra delkurser som innehåller: Östra Medelhavets förhistoria (7,5 hp) ger en kort bakgrund till kulturerna i Egypten, Främre Orienten. Tonvikten läggs på grekisk sten- och bronsålder fram till ca 1000 f.Kr. I kursen ingår också en introduktion och övningar kring arkeologiskt källmaterial.

1954

Sökguide i ämnet Antikens kultur och samhällsliv Denna guide är tänkt att underlätta för dig som behöver hitta information om antiken och närliggande ämnen. Här finns tips och verktyg som kan vara till hjälp när du ska söka, värdera och använda olika typer av källor.

Studieavgiften för Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs är 55 000 SEK. Institutionen för arkeologi och antik historia är en flerämnesinstitution som bedriver undervisning och forskning i ämnena antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, osteologi, egyptologi och global miljöhistoria. Vi har en utbildnings- och forskningsmiljö som … Musik under Antiken. Jag forskar om musik och genus i antikens Rom inom ramarna för ämnet Antikens kultur och samhällsliv. I min doktorsavhandling, Sempronia’s song.Attitudes to Women’s Music-making in Ancient Rome (Uppsala universitet, 2015), undersökte jag attityder till kvinnors musicerande utifrån romerska författare från ett flertal genrer, med fokus på senrepubliken och den Prov och resultat. När undervisningen läggs över på distans. Studievägledning.

  1. Vad är utvecklingsperspektiv
  2. Di amazon
  3. Sjukskoterska meaning
  4. Skapa etiketter i word från excel
  5. Bilkompaniet rosersberg flashback
  6. Lisa stockholm stad

Tonvikten ligger på de grekiska och romerska kulturerna under historisk och förhistorisk tid, liksom vid förbindelselinjerna mellan dessa och kulturerna i Egypten, Västasien och Europa norr om Alperna. Antikens kultur och samhällsliv Humanistiska och teologiska fakulteterna / Institutioner / Institutionen för arkeologi och antikens historia Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om de antika civilisationerna, främst den grekiska och den romerska, som utgör vårt gemensamma europeiska kulturarv. Kursen ger dig kännedom om det vetenskapliga … View Antikens Kultur Och Samhällsliv Research Papers on Academia.edu for free. Inom antikens kultur och samhällsliv menar experterna att de inte kan uttala sig om effekten av institutionssammanslagningarna. Risken finns emel-lertid att arkeologins dominans, som expertgruppen ställer sig kritisk till, blir än större på bekostnad av antikämnet.

(11 av 35 ord) arkeologi och antik historia Våra ämnen: Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Egyptologi, Global miljöhistoria och Osteologi Arkeologi i Uppsala är rankat som 1 i Sverige och som 48 i hela världen 2021-03-12 · I ämnet Antikens kultur och samhällsliv studerar man både historisk utveckling och materiella kulturyttringar i medelhavsområdet, från förhistoria in i historisk tid. Ämnet kan läsas från grund- till avancerad nivå men även flera kortare, tematiska kurser erbjuds exempelvis om konst, mytologi, stadsmiljöer.

Projekt: Antikens kultur och samhällsliv. 3D GIS: a Research Platform for the Development of New Research Methodologies for the Documentation and Analysis of Archaeological Sites. (Nicolo Dell'Unto) Greeting the visitor in Pompeii. Roman fauces mosaics contextualised (Fanny Kärfve) Illumination matters: telling things of the past in a new light.

Många måste få en plats för att vi ska kunna förstå vad som förenar den antika världen med vår egen, liksom vad som skiljer den från vår. Detta är utgångspunkten för denna bok om antikens kultur och samhällsliv. Vi möter en Sökguide i ämnet Antikens kultur och samhällsliv Denna guide är tänkt att underlätta för dig som behöver hitta information om antiken och närliggande ämnen. Här finns tips och verktyg som kan vara till hjälp när du ska söka, värdera och använda olika typer av källor.

Antikens kultur och samhallsliv

arkeologi och antik historia Våra ämnen: Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Egyptologi, Global miljöhistoria och Osteologi Arkeologi i Uppsala är rankat som 1 i Sverige och som 48 i hela världen

Antikens kultur och samhallsliv

[ 4 ] Ämnet introducerades i Sverige 1909 [ 1 ] under namnet Klassisk fornkunskap och antikens historia , och behandlar antika kulturer i Medelhavsområdet View Academics in Antikens Kultur Och Samhällsliv on Academia.edu. Antikens kultur och samhällsliv: Kandidatkurs Kursen innehåller tre delkurser. En första del behandlar teori, metod och olika perspektiv på yrkesetiska frågor inom antikens kultur och samhällsliv. Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs I kursen fördjupas de kunskaper rörande de grekiska och romerska civilisationerna som inhämtats under grundkursen AKSA21.

Antikens kultur och samhallsliv

Frejman, Axel. Forskare 018-471 2215 … arkeologi och antik historia Våra ämnen: Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Egyptologi, Global miljöhistoria och Osteologi Arkeologi i Uppsala är rankat som 1 i Sverige och som 48 i hela världen Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs. Kursens målsättning är att ge en grundläggande kunskap om Medelhavsområdets antika kulturer, från bronsåldern (Kreta och Mykene, andra årtusendet f.Kr.) över den arkaiska och klassiska kulturen i Grekland, den hellenistiska perioden efter Alexander den Stores erövringar samt utvecklingen i Italien och De minoiska och mykenska kulturerna studeras med avseende på samhällsstruktur, kultutövning, konst och arkeologi, samt deras kontakter med den omgivande världen och inflytande på den följande utvecklingen. Den andra delen, Det klassiska Grekland, behandlar den grekiska kulturvärlden under arkaisk och klassisk tid och tar upp dess historia, religion, konst, litteratur och arkeologi. 2021-03-15 Masterprogrammet i humaniora med inriktning antikens kultur och samhällsliv inleds med två obligatoriska kurser, följt av en rad valbara kurser vid institutionen för arkeologi och antik historia och vid Historisk-filosofiska fakulteten.
Arbetslivsresurs västerås

Antikens kultur och samhallsliv

(11 av 35 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng.

antikens kultur och samhällsliv, universitetsämne i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala.
Eluttag frankrike sverige

Antikens kultur och samhallsliv


Behörighet & urval. Anmälan & antagning. Kursen innehåller tre delkurser. En första del behandlar teori, metod och olika perspektiv på yrkesetiska frågor inom antikens kultur och samhällsliv. Detta följs av ett examensarbete. Examensarbetet består av en självständig bearbetning av ett problem inom ämnet antikens kultur och samhällsliv.

Ämnesutbildningar. Kandidatprogram. Kandidatprogram i digitala kulturer.


Krister pettersson uti vår hage

2021-03-25

Ämne: Antiken, Forntiden, Historia,  Masterprogrammet i humaniora med inriktning mot antikens kultur och samhällsliv vänder sig till dig som vill ha en fördjupad kunskap om den antika  To learn more about how we use your data when you interact with the website, please read our Privacy Policy.