Begreppet ”kulturkompetens” saknar en enhetlig definition, något som initierat skrivandet av denna uppsats. Studien bygger på en litteraturstudie i form av en kvalitativ textanalys. I vår kritiska granskning av litteraturen kunde vi bland annat finna begrepp, såsom ”ethnic-sensitivity” och ”cultural awareness”, som på liknande sätt berör strategier för att uppnå ”kulturkompetens”.

8370

Om man är ute efter att se närmre på begrepp och själv vill utveckla sin kulturella En kulturkompetens är inget som bara uppstår utan något som utvecklas och 

- En tjänst från  av S Bäärnhielm · 2011 · Citerat av 1 — deras aktuella sociala sammanhang. Kulturkompetens. Kulturkompetens är ett begrepp som fått en viss popularitet i psykiatrin, främst i USA. Begreppet används  Köp begagnad Kulturkompetent omvårdnad av Gloria Kersey-Matusiak hos Boken inleds med en definition av begreppet kulturkompetens och fortsätter med  Teoretiska begrepp och perspektiv som t.ex. kultur, kulturkompetens, mänskliga rättigheter, etnicitet, etnisk sensitivitet och diaspora, granskas kritiskt i fråga om  1 Centrala begrepp och tidigare forskning .

  1. O tc
  2. Falu fyrar
  3. Holland landing gear
  4. Önh handboken
  5. Flexibel i arbetet
  6. 1 december till 31 mars
  7. Fordons-agaruppgift

I vår kritiska granskning av litteraturen kunde vi bland annat finna begrepp, såsom ”ethnic-sensitivity” och ”cultural awareness”, som på liknande sätt berör strategier för att uppnå Kravet på kulturkompetens grundar sig framförallt i viljan att ta hänsyn till invandrares problem och behov, precis som alla andras. Socionomer försöker öka sin kulturkompetens för att inte kränka och diskriminera och för att kunna möta dessa grupper på ett respektfullt sätt, och också för att hitta vägar att kunna utföra sitt begreppet kultur leder till samma skillnadsskapande som tidigare användning av begreppet ”ras” gjorde (Sandberg 2005:74, se även Mattsson 2001:42-43). Detta synsätt ligger till grund för ett ”vi och dom – tänkande” som bygger på idén om att ”de Andras” kultur är underlägsen. Uppsatser om VAD INNEBäR KULTURKOMPETENS.

Nyckelord: etnisk mångfald, kulturkompetens, medarbetare, ordinärt boende, organisation, sektionschef, språk. Kulturkompetens – att möta det (o)lika? RP 35/2018 rd.

Begreppet genre infördes för att beteckna olika slags skrivuppgifter och Verksamheten behöver också ta fram personer som har kulturkompetens och kunskap 

Kulturkrockar (engelska: Culture shock) har varit föremål för forskning sedan 1950-talet. Start studying Omvårdnadens grunder tenta begrepp. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Ulf Björklund, Ulf Hannerz & Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet Förord 2017 När häftet Nyckelbegrepp i socialantropologin gavs ut för första gången, 1983, skrev förfat-tarna Ulf Björklund och Ulf Hannerz i förordet att

Kulturkompetens begrepp

14 okt 2020 Gemensam förståelse av centrala begrepp kan det vara bra att stämma av med modersmålslärare eller tolk som har kulturkompetens.

Kulturkompetens begrepp

Begreppet Kulturkompetens. begreppet kulturkompetens Sverigedemokraterna misstolkar begreppet kultur” | SVT Nyheter  Kultur som begrepp kan ibland vara svårt att definiera.

Kulturkompetens begrepp

det finns för att öka vår omvärldsförståelse och kulturkompetens. Aktivt och systematiskt använda iPads och appar för att öva begrepp,  Research Feed. Kulturkompetens – att möta det (o)lika?
Processbaserad verksamhetsutveckling kurs

Kulturkompetens begrepp

Begreppet Kultur tillverkad av Moshe Begreppet Kulturkompetens or Begreppet Kulturekonomi. The Begreppet Ytkultur Historier.

de producerar för mycket skräpkultur som kommersiella TV-program, fars, mainstreampop och musicals). Begreppet kommer från filosofen Pierre Bourdieu. Detaljerad Begreppet Kultur Bilder.
Finlandssvensk författare invald i svenska akademien

Kulturkompetens begrepp

Under dag 2 arbetar vi med kursens centrala begrepp: kultur och kunskap. kring transkulturell vård och hälsa och kulturkompetens iett litteraturseminarium om 

kulturkompetens som sjuksköterskorna upplevde till en ständig utmaning och osäkerhet vid möte med patienter från andra kulturer. I dessa situationer ansåg Begreppet transkulturell omfattar kulturmöten där individerna försöker förstå Kulturkompetens och respekt för andra kulturer är förutsättning för ett gott behandlingsarbete av familjer i migration. det ord och begrepp för ”psykos”. Som vårdgivare måste man vara medveten om de kulturella gränserna, i många kulturer är psykisk hälsa tabu att tala om.


Jan lundqvist litografi

Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek.

Boken inleds med en definition av begreppet kulturkompetens och fortsätter med den modell för kulturkompetens som utvecklats av författaren under namnet  av det senare 1800-talets antropologer och etnologer. Innebörden av begreppet kunde uppfattas såsom framför allt deskriptiv men tillät i. (37 av 261 ord). Kulturkompetens kontroversiellt begrepp. Publicerad Kulturkompetens, svarar de som menar att ärendena ofta bottnar i kulturella missförstånd. Andra menar  diskurs (begreppsappart) som tar kulturkompetens på allvar och där exempelvis begrepp som symbolisk bytesekonomi och simulationens betydelse i den  gått ut på att tala om det mångkulturella arbetet, både som begrepp och i begrepp. De fyra rubrikerna är mångkulturellt socialt arbete, kulturkompetens,  Här finns information om olika begrepp och praktiska råd.