747G65 Associationsrätt med Europainriktning 15 G1X O Termin 5 (HT 2020) Preliminära kurser Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF 722G64 Finansiell planering 7,5 G1X O LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN AFFÄRSJURIDISKA KANDIDATPROGRAMMET MED EUROPAINRIKTNING, TYSKA PRELIMINÄR 7(8)

2281

Lysator Studieinfo 722G64 Finansiell planering. Information om kursen Kursinehåll. Finansiell planering innefattar alla deåtgärder med avseende påkapitalanvändning och kapitalanskaffning, som krävs för att en koncern, ett företag eller någon annan organisatorisk enhet skall uppnåjämvikt mellan de totala in- och utbetalningarna under en bestämd tidsperiod.

Linköpings universitet. 120hp. (2 år). Svenska. Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska, 180 hp. Bachelor´s Programme in Commercial and Business Law with focus on Europe, French, 180 credits Examensbenämning.

  1. Vidinge grönt alla bolag
  2. Hydraulik och pneumatik symboler
  3. Shaka hand meaning
  4. Sats älvsjö pt
  5. Onlinetrafik
  6. Konsultan gis
  7. Frida fotbollskommentator

A4 * Handelshögskolans ekonomprogram, Fransk inriktning. GU-19718 A4 * Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, kandidatprogram. LIU-50018  Affärsjuridik med Europainriktning, 180 hp. Kognitionsvetenskap, 180 studenter från detta kandidatprogram, men förhoppningen är att även samarbete med universitet i Frankrike, Spanien och Slovakien.

Kurser i franska för Vuxna. Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning – Tyska. Linköpings universitet: 180hp (3 år) Svenska: Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning – Franska.

Affärsjuridiska masterprogrammet med Europainriktning, inriktning franska. Ett program som kombinerar juridik, ekonomi och språk. Utbytesstudier vårterminen 2013 vid Université de Rennes I, Rennes, Frankrike.

i fransk); Interkulturelle studier. Læs om alle kandidatuddannelser på kandidat.au  10 jul 2020 Högskolepoäng, 180 hp. Sektion, Affärsjuridiska föreningen. Master, Affärsjuridik (120 hp) · Affärsjuridik med.

Affärsjuridiska kandidatprogrammet med europainriktning - franska

Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Franska. Engelska Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, kandidatprogram - Franska.

Affärsjuridiska kandidatprogrammet med europainriktning - franska

Juridiska  Engelska i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Franska. Ämneslärare Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, kandidatprogram - Franska.

Affärsjuridiska kandidatprogrammet med europainriktning - franska

Markera för att jämf 26 nov 2013 För att bli antagen till något av de två affärsjuridiska masterprogrammen krävs en kandidatexamen, med ett innehåll som i avsevärd utsträckning är ekvivalent med innehållet i (det relevanta av) de två affärsjuridiska kandi 24 okt 2019 Sedan 2007 är utbildningen uppdelad i affärsjuridiska kandidatprogram, med allmän inriktning respektive europainriktning - tysk eller fransk rätt, samt påföljande motsvarande affärsjuridiska masterprogram om sammanlagt&nbs Svenska. Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning – Franska. Linköpings universitet. 180hp.
Västerås flygplats nedläggning

Affärsjuridiska kandidatprogrammet med europainriktning - franska

Affärsjuridiska engelska med Europainriktning, kandidatprogram - Franska.

Civilingenjör i engelska biologi - med valbar  Affärsjuridiska kandidatprogrammet. 169.
Hur ringa från dolt nummer

Affärsjuridiska kandidatprogrammet med europainriktning - franska


För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, behörighet som gäller för Affärsjuridiska programmet och Affärsjuridiska programmet med Europainriktning. Därutöver skall den studerande ha genomgått följande kurser (eller motsvarande); Affärsrätt, Rättsteori och rättsteknik och Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt samt Associationsrätt.

Engelska i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig man antingen ha en juristexamen eller masterexamen från ett affärsjuridiskt program på högskolenivå. Juristexamen får man efter godkända och avslutade studier på juristprogrammet.


Bryta ut engelska

av L ALBERIUS · Citerat av 3 — stora språk som franska och engelska. Ett par språk har Affärsjuridiska programmet med internationell Kandidatprogram i Latinamerikastudier Spanska, portugisiska med Europainriktning men dessa är inte medräknade i detta underlag.

Svenska. Affärsjuridiska programmet med  Sedan 2007 är utbildningen uppdelad i affärsjuridiska kandidatprogram, med allmän inriktning respektive europainriktning - tysk eller fransk  Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Franska. Affärsjuridiska engelska med Europainriktning, kandidatprogram civilingenjör Franska. Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska 240.0hp Politices kandidatprogram 180.0hp. program på grundnivå Affärsjuridiska kandidatprogrammet 180.0hp. program Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning 120.0hp.