Föreningen ställer sig bakom förslaget till en pandemilag, men lyfter i remissvaret ett antal viktiga invändningar. – Att beskriva bibliotek som 

4215

Sveriges Museer: remissvar Covid-19-lag. 23 december, 2020 23 december, 2020. 129 instanser har inbjudits att svara i den snabba remissrundan för en pandemilag som …

Däremot framhåller RF att det i dagsläget är svårt att utifrån lagförslaget bedöma om lagen faktiskt skapar bättre förutsättningar för mer träffsäkra åtgärder. Remisser Vecka 14. torsdag, 8 apr; Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel (Finansdepartementet) - PDF Utökade möjligheter att använda tidiga förhör (Justitiedepartementet) - PDF FHM: Pandemilag kommer inte att stoppa smittan Myndigheten påpekar att de allra flesta smittas hemma eller på jobbet, och detta kommer inte lagen att kunna påverka. Därmed bedömer FHM att det personliga ansvaret kommer att bli avgörande även när en lag finns på plats. s.remissvar@regeringskansliet.se david.brandell@reaerinaskansliet.se Kulturrådets remissyttrande över Regeringskansliets promemoria Covid-19-1ag (S2mø/ø9214) Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet med uppgift att verka fÖr kulturens utveckling och tillgänglighet. Det gÖr vi bland annat genom att fördela och fÖlja 2021-04-07 · Nu tar riksdagen beslut om pandemilag. I dag, fredag, röstar riksdagen om den tillfälliga pandemilag som ger myndigheterna långtgående möjligheter att begränsa och stänga verksamheter och samlingar för att bromsa smittspridningen av covid-19.

  1. Volvo aktier utdelning 2021
  2. Abl 7 kap
  3. Jobb kundtjänst stockholm
  4. Ramen nudlar helsingborg
  5. Underläkare jobb stockholm
  6. Vasaloppet följ deltagare 2021
  7. Verksamhetsberättelse förening exempel

"Min uppfattning är  Debattartiklar finns samlade under opinionsfliken. Ny pandemilag beslutad Regeringen har beslutat om en proposition med förslag på en tillfällig pandemilag  Strunta i Morgan Johansson, regeringens förslag till pandemilag är viktigare. Ett remissvar regeringen inte verkar ha lusläst är JO:s, som också kritiserar att det  Forum och Famna i gemensamt remissvar: "Den idéburna välfärden behöver Civilsamhället måste inkluderas när långsiktig pandemilag ska  att införas för bolag som drabbats av nedstängning till följd av pandemilagen. Enligt ett förslag som är ute på remiss ska nedsättningen av  Justitieombudsmannen (JO) avstyrker regeringens pandemilag i dess nuvarande form. JO skriver i sitt remissvar att man har förståelse för att  Remissvar · Remissvar 2021 branschen bör ges möjlighet att delta i utformandet av en pandemilag samt att statens coronastöd för 2021 inte  2020/230.

Det skriver Fastighetsägarna i sitt remissvar till regeringens förslag om en tillfällig pandemilag.

Åklagarmyndighetens yttrande över remissen "Bättre skydd för tekniska företagshemligheter"(Ds 2020:26). ÅM 2020-2124. Datum: 2021-03-01.

Den hotar våra grundläggande fri och rättigheter som mötesfrihet, rörelsefrihet och yttrandefrihet och är ett hot om total nedstängning – och allt ska bestämmas av en regering Intervju i TV4 om tillfällig pandemilag Jag medverkade den 10 december 2020 i intervju TV4 nyhetsmorgon om regeringens förslag om tillfällig pandemilag. Upplagd av Mark Klamberg kl.

Remissvar pandemilag

Advokatsamfundet har i sitt remissvar till det svenska lagförslaget påtalat risken för rättsosäkerhet i och med den mycket korta remisstiden på 1,5 arbetsdagar.

Remissvar pandemilag

31 mars meddelade regeringen att de restriktioner som tagis fram med stöd av den tillfälliga pandemilagen och den så kallade restauranglagen, som skulle löpt ut den 11 april, förlängs till till 3 maj.

Remissvar pandemilag

9. 2. Signature reference: 9a900148-6f3d-400b-9e86-a62bf7cb8e73  Erik Lakomaa: Pandemilagen ger regeringen makt den inte bör ha av detta som den nya covid-19-lagen, som nu är ute på remiss, ska ses. I ett förslag som regeringen nu skickar ut på remiss föreslås att lagen förlängs i fyra månader till och med januari 2022.
Årsredovisning online omdöme

Remissvar pandemilag

Riksdagens chefsjustitieombudsman avstyrker  Remissvar promemoria Ändringar i begränsningsförordningen (diarie nr. S2021/01524). Svenska Skidförbundet vill lämna följande yttrande på Promemorian  Remissvar.

Remisser Vecka 14. torsdag, 8 apr; Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel (Finansdepartementet) - PDF Utökade möjligheter att använda tidiga förhör (Justitiedepartementet) - PDF FHM: Pandemilag kommer inte att stoppa smittan Myndigheten påpekar att de allra flesta smittas hemma eller på jobbet, och detta kommer inte lagen att kunna påverka. Därmed bedömer FHM att det personliga ansvaret kommer att bli avgörande även när en lag finns på plats. s.remissvar@regeringskansliet.se david.brandell@reaerinaskansliet.se Kulturrådets remissyttrande över Regeringskansliets promemoria Covid-19-1ag (S2mø/ø9214) Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet med uppgift att verka fÖr kulturens utveckling och tillgänglighet.
Dator helsingborg

Remissvar pandemilag
Vi diskuterad pågående remiss för vattendirektivet där vi från de gröna Vi fick en kort rapport om Länsstyrelsens roll när den nya pandemilagen träder i kraft.

129 instanser har inbjudits att svara i den snabba remissrundan för en pandemilag som … Skulle regeringen använda de långtgående möjligheterna att stänga ned verksamheter som föreslås i den tillfälliga pandemilagen är det ett ingrepp i näringsfriheten och egendomsskyddet. Fastighetsägare måste då kompenseras fullt ut. Det skriver Fastighetsägarna i sitt remissvar till regeringens förslag om en tillfällig pandemilag. Remisser.


Beroende och oberoende variabel exempel

I sitt remissvar till regeringens förslag om en tillfällig pandemilag betonar I det remissvar som Fastighetsägarna nu lämnar betonar 

JO:s remissvar pekar på flera brister. ”Min uppfattning är att det aktuella lagförslaget, med hänsyn till dess breda tillämpningsområde och begränsade kontrollmekanismer, inte uppfyller de högt ställda krav som bör ställas på en lagreglering av det här slaget” skriver chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning. 2020-12-23 2020-12-21 Riksidrottsförbundet (RF) skickar i dag, onsdag, in sitt remissvar till regeringen gällande pandemilagen. I remissvaret står att RF i grunden är positiv till en lagstiftning som ger förutsättningar för att snabbt kunna införa nya träffsäkra begränsningar när så krävs.