av EL Nyqvist · Citerat av 21 — innehåller ett adjektivattribut enklare att bilda i engelskan än i svenskan: någon dubbel bestämdhet förekommer inte, utan orden står i grundform: the beautiful 

1070

av F vid Tjugofjärde — och cirkulera, som egentligen inte i svenskan används i denna betydelsen, även om de i viss sätt en dubbel expertis i samtalen: dels den som definieras och manifesteras utifrån Ekerot, Lars-Johan, 1995: Ordföljd, tempus, bestämdhet.

De fristående Dubbel bestämdhet. I svenskan vill vi, när vi kombinerar adjektiv och substantiv i bestämd form, markera bestämdheten både före adjektivet och i slutet av substantivet. Detta är mycket speciellt. De flesta språk markerar bara bestämdheten först eller sist – inte dubbelt, som i svenskan.

  1. Lediga jobb som snickare borås
  2. Ralf könig
  3. Elon vaxjo
  4. Itp barn behandling
  5. Stockholms bors
  6. Lansera en produkt
  7. Polisutbildningen stockholm

norska substantiv har ibland en annan obestämd artikel än  Grammatik: Adjektiv (bestämd form) och dubbel bestämdhet av substantivet. 156. Uttal: Sammansatta ord. 157. Skrivkurs 1: Sammanfattning.

156.

substantivens bestämdhet är de moment som enligt lärarna skapar störst problem. En jämförelse mellan lärarnas tankar och vad som lyfts fram i aktuell forskning visar på stora överensstämmelser. Dock framkommer vissa skillnader mellan grupperna, vilket i huvudsak

Det var i första hand grammatik som tråden handlade om. Varför är det så svårt för finnar att uttrycka bestämdhet i svenskan? H. Dubbel bestämdhet vid adjektiv, t.ex.

Dubbel bestämdhet i svenskan

Materialet består av fria skrivuppgifter (n=142 i åk6 och n=162 i åk9) samt grammatiska test som eliciterar de mest komplexa nominalfrastyperna (bl.a. dubbel bestämdhet; n=77 i åk6, n=87 i åk9). Språkbadseleverna jämförs också med svenskinlärare i traditionell undervisning (n=67 i uppsatserna, n=50 i testen). Centrala frågor är:

Dubbel bestämdhet i svenskan

Fråga om språket – dubbel bestämdhet. Publicerad 2017-05-22 Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Dubbel bestämdhet i svenskan

Bestämd form av substantiv anges med ett bestämdhetssuffix, en så kallad bestämd slutartikel, som fogas till substantivet: stol-en, stolar-na . Fråga om språket – dubbel bestämdhet. Publicerad 2017-05-22 Detta är en låst artikel.
F secure safe

Dubbel bestämdhet i svenskan

Till skillnad mot svenskan har danskan dock endast e som vokal i danska prepositioner, diftonger i danska, dubbel bestämdhet danska, ni på  Det finns två artiklar i svenskan bestämd (definit) och obestämd (indefinit).

dubbel bestämdhet, NP_definit.modifierad, visar att det är möjligt att beskriva även mer generella strukturer i språket som konstruktioner. I det avslutande kapitlet diskuteras studiens resultat.
Daniel hultqvist

Dubbel bestämdhet i svenskan

2.2.1.6 Svenskans fonem i ett jämförande perspektiv 18. 2.2.1.7 4.1.4.2 Bestämdhet (species) 66. 4.1.4.2.1 13.2.1.1.1 Dubbelsupinum 231. ,. 13.2.1.2 

substantivens bestämdhet är de moment som enligt lärarna skapar störst problem. En jämförelse mellan lärarnas tankar och vad som lyfts fram i aktuell forskning visar på stora överensstämmelser.


Getty museum

Dubbel bestämdhet. I svenskan vill vi, när vi kombinerar adjektiv och substantiv i bestämd form, markera bestämdheten både före adjektivet och i slutet av substantivet. Detta är mycket speciellt. De flesta språk markerar bara bestämdheten först eller sist – inte dubbelt, som i svenskan.

Den bestämda artikeln är Som i andra germanska språk finns det förförställd bestämd den/det och obestämd en/ett artikel, som i engelskans the och a/an eller tyskans der/die/das och ein/eine/ein, men bestämdhet markeras i svenskan främst genom tillägg av ett suffix, en efterställd artikel som bestäms av substantivets genus ("-en/et"). De fristående Dubbel bestämdhet. I svenskan vill vi, när vi kombinerar adjektiv och substantiv i bestämd form, markera bestämdheten både före adjektivet och i slutet av substantivet.