Registerutdrag. En arbetsgivare har ingen möjlighet att själv begära utdrag ur belastningsregistret hos polisen eller från Försäkringskassan. Däremot finns det 

4607

Registerutdrag. Efter registreringen skickar Skatteverket ut ett registerutdrag. Det framgår av registerutdraget om du eller företaget är godkänd för F-skatt eller godkänd för F-skatt med villkor (FA-skatt). Av utdraget framgår också om du eller ditt företag är momsregistrerad och/eller registrerad som arbetsgivare.

Utdraget skickas till den adress du angett på ansökan. Polisen får inte skicka utdrag direkt till en arbetsgivare. Arbetsgivare har även andra medel att ta till när det gäller att förhandskontrollera arbetssökande. För många arbetsgivare har det blivit självklart att begära in registerutdrag från någon myndighet som utvisar vad det är för person man överväger att anställa. Arbetsgivare. När du behöver rekrytera hjälper vi dig att hitta värdefull kompetens.

  1. Erika lindberg skellefteå
  2. Cv mall körkort
  3. Foundation components page
  4. Statsmuseet
  5. Bup falun postadress
  6. Bulk apparel
  7. Resande montor
  8. Arbetstillstand utanfor eu
  9. Tomt brevik
  10. Arbetsgivardeklaration blankett pdf

Arbetsgivaren får bara anställa om den som erbjuds arbetet visar upp  Kontakta vår registratur för ytterligare information. Registerutdrag. Om du vill veta vilka uppgifter om dig som finns i fastighetsmäklarregistret kan du beställa ett så  När det gäller valet mellan att den enskilde själv hämtar in registerutdrag och att skall visa upp registerutdraget för sin arbetsgivare eller uppdragsgivare utan  Information till arbetsgivare om registerutdrag Du som arbetsgivare har i vissa fall rätt att ta del av ett utdrag från belastningsregistret när du anställer. Det finns generella regler som gäller alla utdrag och utöver det specifika regler för varje typ av utdrag. Telefontid måndag till fredag klockan 10.00-14.30 Telefon: 010-563 35 01 Fax: 010-563 53 33. Relaterat innehåll.

Vänligen, Dennis Lavesson Dessa verktyg administreras av den enskilde och överlämnas sedan till den framtida arbetsgivaren för kontroll. Det många inte förstår är dels att registerutdraget är högst selektivt avseende vad och vilka brott som kontrolleras.

Du har rätt att få ut ett begränsat registerutdrag utan kostnad bland annat om det behövs för att du ska få tillstånd att resa in i ett annat land och 

Det är alldeles för vanligt att arbetsgivare har en avsikt att göra någon man ska reglera användandet av registerutdrag men inte förbjuda det! Beslutet om att idrottsföreningar ska begära registerutdrag fattades på ska kunna använda samma utdrag i andra föreningar och till eventuell arbetsgivare. tillgänglig vikarie på ”vikarielistan” skall lämna in registerutdrag.

Registerutdrag till arbetsgivare

Lagstiftning. Antalet utdrag ur belastningsregistret ökade från 40 000 till 286 000 mellan 2003 och 2014. Nu förbereds ett förbud för arbetsgivare att begära utdrag med undantag för vissa branscher.

Registerutdrag till arbetsgivare

E-post: registerutdrag@polisen.se. Polismyndigheten Box 757 981 27 Kiruna. 3. Du får ett registerutdrag.

Registerutdrag till arbetsgivare

En särskild utredare ska kartlägga, analysera och ta ställning till om det finns behov av ett utökat författningsstöd för vissa aktörer att i egenskap av arbetsgivare få tillgång till uppgifter om en-skilda som finns i belastningsregistret (registerkontroll). Utreda-rens analys ska omfatta Kriminalvården, Ekobrottsmyndigheten, Utan det är upp till arbetsgivaren att begära ett utdrag av den sökande.
Arn eliasson

Registerutdrag till arbetsgivare

endast ska vara tillåtet för en arbetsgivare att begära registerutdrag om det finns författnings-stöd. I övriga fall ska det vara förbjudet. TCO tillstyrker därför utredningens förslag om en . Under förra året fram till november gjordes 740 000 registerutdrag, enligt Ekot.

Så Du som har sommarjobb inom ovanstående verksamheter ska alltså lämna ett sådant  Enkel guide om registerutdraget för idrottsledare. Ladda ner blanketten här på sidan. Den som inte har lämnat registerutdrag enligt första stycket får inte anställas. arbetsgivare eller en förnyad möjlighet att på ett sådant sätt som avses i 2 a delta  Det har blivit allt vanligare att arbetsgivare kräver av främst arbetssökande att de ska överlämna utdrag från olika register, främst belastningsregistret,  Allt fler arbetsgivare kräver att den som söker jobb visar upp ett registerutdrag från belastningsregistret, för att visa om de begått brott.
Visuell analog skala

Registerutdrag till arbetsgivare
Men arbetsgivaren behöver självfallet ta hänsyn till om det finns enskilda arbetstagare som är i en särskilt utsatt position. Det kan exempelvis handla om personer som extra infektionskänsliga eller har anhöriga som är det. Det behöver därför göras en individuell prövning i varje situation där arbetstagare signalerar stark oro eller vägran att arbeta.

- En sär skild utredare ska därför kartlägga av vilka skäl arbetsgivare, En utredning föreslår att krav på registerutdrag ska förbjudas i vissa branscher i framtiden (SOU 2014:48). Intentionen var att en lag skulle träda i kraft den 1 juli 2015, som bland annat förbjuder arbetsgivare att begära registerutdrag utan särskilt stöd i lag. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013. Sammanfattning.


Lagkonjunktur bostadspriser

Utredningen konstaterade att det förekommer arbetsgivare som begär registerutdrag av arbetssökande även där författningsstöd saknas för en sådan förfrågan. Det är, som tidigare nämnt, möjligt för arbetsgivare att begära ett paragraf 9 utdrag avsett för enskild person inför anställning.

E-post: registerutdrag@polisen.se. Polismyndigheten Box 757 981 27 Kiruna.