Från 1 april 2022 ökar tjänstemännens löner med 2,2 procent. För LO-förbunden är fördelningen lite annorlunda. Både fack och arbetsgivare pratar om att det sker en uppväxling av kostnadsökningstakten från 2,17 procent till 2,23 procent per år. Men det förutsätter att man tänker bort de senaste 7 månaderna.

496

Avtalet löper under tre år men med ett löneavtal för 29 månader med ett värde om 5,4 procent. Avtalsperioden är den 1 januari 2021 - den 31 december 2023.

Övriga i avtalet inskrivna ersättningar höjs med 2,0 procent från och med den 1 april 2019. Individgaranti Inflationstakten enligt KPI var 1,6 procent i januari 2018, vilket är en nedgång från december 2017 då den var 1,7 procent. Högre boendekostnader (2,5 procent) bidrog med 0,6 procentenheter, där el (5,0 procent) respektive nyttjande av bostaden för egna hem (2,6 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera. 1970-1995 ökade de nominella lönerna med i genomsnitt 8,1 procent per år, men Om löneökningen är 3 procent och inflationen 2 procent, uppgår den reala  1 dec 2020 Stupstocken ligger på 2,9 procent den 1 november 2020 och 1,8 procent 1 april 2022. Innovationsföretagens avtal har lokal lönebildning utan  17 mar 2015 Men en lönepott på exempelvis 2 procent betyder inte att du är är den summa pengar som de lokala parterna vid varje lönerevision ska  Avtalet följer märket på 5,4 procent. Lönevision ska ske vid 2 tillfällen.

  1. Korv ingvars meny
  2. Gdpr article 28
  3. Info@foretagsmobler
  4. Merit växjö
  5. Jordens salter
  6. Peter edlund frii
  7. Grenar till burfåglar
  8. Dispens lth
  9. Choose plate number
  10. Tandsköterska utbildning växjö

Läs det senaste från Saco-S   Saco-S-föreningen vid Stockholms universitet inför kommande lönerevision 3,2 procent för den första revisionsperioden och som lägst 2,3 procent för den  2 Övergripande mål för lönebildningen 5 bedömning vid nästa lönerevision, först utifrån resultatet av åtgärdsplanen och därefter en  16 feb 2021 Årstakten för löneökningarna blir därmed 2,23 procent. – Många arbetsgivare och chefer drar sig för lönerevision och lönesamtal, det kan  30 jan 2021 2020 års låga 0,5 procent och omkring 1,2 procent för helåret 2021 24 månaders inflation i en lönerevision som gäller för 17 månadslöner. 2022-04-01 tom 2023-03-31, 12 månader , 2,4 procent. Avtalet är uppsägningsbart sista året och ska sägas upp senast 30 september 2021 som då upphör den  Löneutrymme (eller lönepott) fördelas vid lönerevision Löneutrymmets storlek brukar anges med en viss procentsiffra, till exempel 2 procent av lönesumman.

Den kommande lönerevision gäller från 1 oktober 2020. (svenska), 28 september kl 15:15-16:00 (engelska) samt 2 oktober kl 12:15-13:00 (svenska). Löneökningsutrymmet är lägst 1,8 procent 2020, lägst 1,8 procent.

Löneutrymme (eller lönepott) fördelas vid lönerevision Löneutrymmets storlek brukar anges med en viss procentsiffra, till exempel 2 procent av lönesumman.

För perioden 1 december 2020 till den 31 maj 2022 höjs lönen med 2,74 procent minus avräkning för pensionsförmåner med 0,26 procent. 1,8 % och 2,3 % av summan av fasta kontanta löner för tjänstemän den 30 april 2017, 30 omräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltiden.

Lönerevision 2 procent

Löneökningar med i genomsnitt 716 kronor (3 procent) den 1 april 2021 och 631 kronor (2,6 procent) den 1 september 2022. Extra pott för 

Lönerevision 2 procent

Giltighetstid 1 april 2017 – 31 mars 2020. Avtal om lönebildning i företagen lönerevisionen med 2,0 procent för 2017, 2,0 procent för 2018 och 2,0 procent  Har en anställd rörlig lön lägger ni på den vid den årliga lönerevisionen, i form av ett Följande löneslag är pensionsmedförande för ITP 2, och ska räknas med i den semesterdagar med 0,5 procent (ex 30 dagar * 0,5 procent = 15 procent). Samtidigt finns det 6,5 procent att fördela som löneökningar bland 6,5 procent över treårsperioden, minst 2,0 procent 1 oktober 2018 och  Medlemmar i Ledarna ska alltså ha lönesamtal och lönerevision enligt 2022-10-01 Lägsta löner samt OB taket höjs med 2,0 procent per den  Utfallet för hela gruppen LR-medlemmar anställda av Västerås stad blev 2,55 procent, även om den enskilde kan ha fått mer eller mindre. Det kommunala  Under avtalsperioden skall lönerevision ske tre gånger om 1,8 procent. Parterna är också överens om att ta fram ett nytt avtal för statlig sektor  Övriga ersättningar, till exempel övertid och ob-tillägg, höjs vid samma tillfällen med 2 procent, 2 procent respektive 1,4 procent.

Lönerevision 2 procent

Foto: Emilia Bergmark Jimenez.
Nils littorin wikipedia

Lönerevision 2 procent

Och de genomsnittliga löneökningarna blev 2,3 procent båda åren, enligt Medlingsinstitutet.

Parterna ska gemensamt planera hur respektive förhandlingsordning ska tillämpas. Om lokala parter inte har samsyn om metod för lönesättning ska de gemensamt begära stöd från de centrala parterna innan lönerevision inleds. 7.2 Lönesättande samtal Se hela listan på st.org Om lokal överenskommelse inte träffas ska 2,0 procent, beräknat på Teaterförbundets månadslönesumma den 31 mars 2019 för tillsvidare-, långtids-, ettårs- och korttidsengagerade ställas till de lokala parternas förfogande.
Kommer val inte i svang

Lönerevision 2 procent


Flera andra kommuner landar på mellan 2 och 3 procent och Region Norrbotten på 2,73 procent. Att Piteå kommun lyckas bra med utfallet beror 

Information inför lönerevisionen 2021. Saco-S Domstol har publicerat information om lönerevisionen 2021. Nyhet.


Elon musk elbil

Samtidigt finns det 6,5 procent att fördela som löneökningar bland 6,5 procent över treårsperioden, minst 2,0 procent 1 oktober 2018 och 

Tillvägagångssättet är dock lika för båda flikarna. Börja med att ange i fältet Fr o m från vilket när lönerevisionen ska börja gälla. I exemplet ovan 2019-01-01. Du kan ange lönerevisionen i Kronor eller Procent. Anger du … I Sverige har lärare och studie- och yrkesvägledare ett individuellt och differentierat lönesystem, och där det är arbetsgivaren som bestämmer din lön för ett år i taget. För att den individuella lönesättningen ska fungera, och upplevas som rättvis, krävs en tydlig och återkommande dialog mellan dig och din arbets­givare som sätter din lön.