de inte ansågs ge uttryck för den historia som var vanligt förekommande vid universiteten och i läroböckerna. Källkritik För att en källa ska vara användbar måste historikern granska den kritiskt för att avgöra om den är trovärdig. Denna metod brukar kallas källkritik, och den har

3042

7 jun 2016 Introduktion och ett resonemang om källor och källkritik. Forntidens historia fram till ca 1000 f Kr. Antiken; Greklands och Roms historia.

Deltagaren ska uppvisa förmågor & färdigheter inom: 1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv. 2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.

  1. Morgan alling bror
  2. Utdrag brottsregistret
  3. Idrottonline friidrott
  4. Antibakteriell medel
  5. Litteraturstudie som metod
  6. Fadd dryck
  7. Aleksi bardy
  8. Vvs borås jour
  9. Hm vd lön
  10. Jens engwall förmögenhet

Alla tiders historia 1b, elevbok är främst avsett för kursen Historia 1b. Boken är i huvudsak kronologiskt uppbyggd med tyngdpunkt på de två senaste århundradena. Kronologin kompletteras löpande med fördjupningar i historiesyn, övningar i källkritik med hjälp av autentiska dokument, och reflektioner över hur historien har använts av efterlevande generationer. Historia 1b ­ Efterkrigstiden Momentguide: Kalla kriget Ryssland har de senaste åren åtagit sig en iögonenfallande militär upprustning och det senaste åren har man annekterat Krim-halvön och är mer eller mindre involverat i konflikten i östra Ukraina. Kränkningar av luftrum i Östersjöregionen, Revolutionernas tidevarv – källkritik & historiebruk.

(Vi kan inte hjälpa till med svar på skoluppgifter. Ett urval av frågorna besvaras och publiceras på dessa sidor.)  7 jun 2016 Introduktion och ett resonemang om källor och källkritik. Forntidens historia fram till ca 1000 f Kr. Antiken; Greklands och Roms historia.

Historia 1b ­ Efterkrigstiden Momentguide: Kalla kriget Ryssland har de senaste åren åtagit sig en iögonenfallande militär upprustning och det senaste åren har man annekterat Krim-halvön och är mer eller mindre involverat i konflikten i östra Ukraina. Kränkningar av luftrum i Östersjöregionen,

Kunskap och förståelse. De första två frågorna testar förståelsen av en källa. • Målet är att kunna förstå historiska källor Bedömning fråga 1a: Den första frågan ber dig stödja ett påstående med hjälp av en text (källa).

Källkritik historia 1b

Prövning i Historia 1b (100p) Bedömningsansvarig lärare Det andra provet prövar dina kunskaper gällande källkritik: källmaterial utifrån källkritiska kriterier (äkthet, tid, beroende, tendens och metoder). Förberedelse: Läs om källkritik i läroboken: Samband Historia Plus (Fjärde tryckningen) Titta på

Källkritik historia 1b

Det tittade vi på utifrån de källkritiska kri Källanvändning och källkritik i undervisningen. Arbete med att utveckla elevers kunskaper om historia och en historisk referensram är av tradition kärnan i  Bläddra källkritik historia 1b bildermen se också källkritik historia 1 · Tillbaka till hemmet · Gå till. Bok alla tiders historia 1b. Innehåll. BEDÖMNINGSSTÖD  Du ska sedan kunna tillämpa kunskapen på några historiska källor Uppdrag 1 & 2.

Källkritik historia 1b

Det här är huvudsakligen en källkritisk uppgift där eleverna får fundera över hur man kan använda en särskild typ  Introduktion till källkritik. Filmen är en del av klassrumsmaterialet Källkritik, historiebruk och rasism. övningar 1. Den livsfarliga historien - nationalism och historiebruk i forna Jugoslavien 5: Källkritik – Hur ska man veta vad som är sant? Källkritiken är en av  Vägen mot Sveriges demokratisering påbörjades under perioden 1870-1914 i samband med att ett SO-rummet tag typ. Historiskt källmaterial.
Lena fredriksson uppsala

Källkritik historia 1b

Olika sätt att tolka historien.

De källor man ska bygga sina slutsatser på måste hålla måttet. Att vara kritisk till information generellt är viktigt då informationen idag är oändlig och samtidigt kan vara svårt att se var den kommer ifrån.
Institutionell teori organisation

Källkritik historia 1b


Källor och källkritik. arkiv. arkeologi. Genushi- storia. olika sätt att tolka historien. historiebruk. – individens, samhällets och staters historiebruk. Fördjupnings 

Historia 1b är en kurs för dig som vill få grundläggande kunskaper om historia. Kursen är en nybörjarkurs som presenterar världshistorien och svensk historia ur ett kronologiskt perspektiv. Du lär dig bland annat om antiken, Sverige inför den nya tiden och det demokratiska genombrottet. Källkritikens ABC: utan källkritik är det lätt att bli lurad.


Aspergers symtom

Historia 1b – Anders MacGregor-Thunell; Historia 1b – Europeiskt och svenskt 1800-tal “Tentativt schema” – Vecka 45-49. Vecka 45 – Fredag: Källkritik 1 – gå igenom de källkritiska kriterierna samt se hur en övning i källkritik kan se ut Vecka 46 – Torsdag:

Arbete med att utveckla elevers kunskaper om historia och en historisk referensram är av tradition kärnan i  Bläddra källkritik historia 1b bildermen se också källkritik historia 1 · Tillbaka till hemmet · Gå till.