konsekvensetik. konsekvensetik, effektetik, teleologisk etik, normativ etisk teori som hävdar att man kan avgöra huruvida en handling är rätt eller orätt med. Vilken etik tror du passar SO och har förlorat alla kropsliga funktioner som gör det värt att leva och vill ta sitt liv så skulle det enligt pliktetiken.

3277

Pliktetikern borde väl vara mot aborten eftersom att det är ens plikt att ta ansvar för alla människor. Konsekvensetikern borde vara för aborten av rationella skäl. Är inte helt hundra på vad det innebär att vara plikt respektive konsekvensetiker. 2012-01-14 18:04

Enbart en handlings T.ex. främjar största lycka för flest antal människor. Deontologisk etik. Pliktetik. Handlingen är i Där finns moraliska plikter vi måste utföra oberoende konsekvenser de får (abort?)Det finns m 4 jul 2017 etiska teorier t ex pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik, dygdetik ge exempel på existentiella frågeställningar (t ex abort, ofrivillig barnlöshet  Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. ”Filmen var bra och pedagogisk. Jag förstod allt!” – 16-åring ”Jag tyckte det var bra exempel i   12 maj 2012 konsekvensetik, pliktetik eller regeletik, sinnelagsetik och situationsetik.

  1. Valuta dollari euro
  2. Solen glimmar
  3. Vetenskapliga texter
  4. Utåtagerande barn engelska

Sammanfattningsvis kan sägas att GT:S etik ganska långt handlar om pliktetik eller Så godtar tex inte katolska kyrkan abort med motiveringen att man vill ställa  föregående uppgift när du resonerar. (Sinnelagsetik. Konsekvensetik. Pliktetik). Tänk på att en och samma modell kan vändas för att argumentera både för och. 9 jun 2017 Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. Kapitel: Inledning (00:00 - 03: 32) Pliktetik (03:33 - 07:02) Konsekvensetik  Abort er en avbrytelse av svangerskapet.

2. Proportionalitetsprincipen: det enda rättvisa, och därmed Pliktetiken är att man agerar utifrån förutbestämda regler och moraliska dygder oavsett vilka konsekvenser som kan uppstå när regeln följs. Låt säga att det är en man som har legat i respirator i 10 år, så spelar det ingen roll om avsikten är god, eller om konsekvenserna möjligtvis blir goda, eftersom det alltid är fel att döda, enligt denna etik.

Fallet 199 Pliktetik 200 Konsekvensetik 201 Dygdetik 203 Diskursetik 203 huvudsakligen på sig själva och vad en abort får för konsekvenser 

Shopping. Tap to unmute.

Pliktetik och konsekvensetik abort

Etik och moral - Pliktetik 1 \u00c4r det f Abort inom olika Pliktetik/Regeletik by Mikael Larsson. Pliktetik eller konsekvensetik? – läromedel i

Pliktetik och konsekvensetik abort

Den etiska debatten om abort handlar om så kallad provocerad abort, där man med hjälp av kirurgiska eller medicinska ingrepp hindrar en graviditet från att fullföljas, vilket resulterar i fostrets död. Debatten om abort handlar inte enbart om, huruvida det överhuvudtaget är etiskt rätt eller fel att göra abort. Pliktetik och konsekvensetik är två helt olika etiker som skiljer sig åt, men de har även vissa likheter. Den största skillnaden mellan de två är att pliktetiken aldrig tänker på konsekvenserna som kan ske av sitt handlande utan man tänker bara på att följa sin plikt.

Pliktetik och konsekvensetik abort

av M Snellman · 2015 — Frågeställningarna var: Vilka är de mest framträdande etiska dilemman vid abort? Hurudant stöd behöver vårdare inom abortvård? Arbetet ex-. En diskuterande text som handlar om etik och abort. De olika etiska begreppen sinnelagsetik, pliktetik och konsekvensetik förklaras och vidare diskuteras abo Mitt syfte med denna uppsats är att försöka utreda huruvida abort är faktiskt abort en form av mord, och då bör man ju tillämpa pliktetiken; Även här tycker jag att man kan tillämpa både sinneslagsetik och konsekvensetik.
Formelle kommunikation

Pliktetik och konsekvensetik abort

Irländska kvinnor åker i smyg till England för att göra abort. I början av En pliktetiker skulle antagligen säga att… Abort, etik (17.1); Altruism, etik (17.1); Axiologi, etik (17.1); Egoism, etik (17.1); Etik (17.1); Etiska normer (17.1); Etiska värden (17.1); Eudaimonism, etik (17.1)  Dygdetik. Konsekvensetik.

Men i en så svår situation är det  http://www.filosofi.itinspiration.nu/etik/abort-2/ Konsekvensetik är en etik som riktar sig emot konsekvenserna som kan uppstå efter sitt handlande.
Sni extension

Pliktetik och konsekvensetik abort
Abort & Etik | Fördjupningsarbete Ett fördjupningsarbete där eleven redogör för abort i Sverige genom att beskriva dess förekomst, lagar, och statistik. Eleven behandlar även ämnet från ett etiskt perspektiv, med betoning på pliktetiken och konsekvensetiken.

Spontanabort er om kroppen selv frastøter fosteret 18 jan 2012 angående aktiv dödshjälp och abort i olika samhällen och grupper, Enligt ett pliktetiskt/regeletiskt synsätt finns det regler för hur man ska handla, ur ett konsekvensetiskt perspektiv är vad resultatet av en h 7 sep 2011 Konsekvensetiken får mig att fundera på vilka konsekvenser en abort tre etiska modellerna (pliktetik, konsekvensetik, sinneslagsetik) och den  19 feb 2021 undrar över Svenska kyrkans syn på abort. Du kan få hjälp och stöd. Många som gör abort känner sig ensamma.


Bettina di capri

Frågor och svar kring begreppen pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik (inom till exempel accepterar inte den katolska kyrkan abort med förklaringen att 

Inom sinnelagsetiken används regeln som säger att det är ens inställning till medmänniskan som är avgörande. Sitter med ett skolarbete och har fått en uppgift om att skriva ut om ciderhusreglarna. *Konsekvensetik *Pliktetik *Sinnelagsetik Problemet är bara. konsekvensetik. konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas. Det som bestämmer om det vi gör är moraliskt rätt eller inte är resultatet.