Att människan ska kunna utöva kontroll över sin egen situation är något mycket fundamentalt. Detta begrepp är också viktigt i den s.k. krav–kontroll-stöd-modellen. Denna teoretiska modell handlar om relationen mellan yttre psykiska krav och de möjligheter till beslutsutrymme och stöd som människorna får i sin miljö.

3114

Vid kartläggning av psykosociala arbetsförhållanden används ofta den så kallade krav- kontroll- stöd- modellen (Theorell, 2003). Modellen beskriver relationen mellan yttre psykiska krav och kontroll över att kunna påverka sin situation med hjälp av stöd och beslutsutrymme (Jeding et al., 1999).

empirin är krav-kontroll-och stödmodellen samt tidigare forskning kring arbetsrelaterad  Uppsatser om KARASEKS KRAV KONTROLL STöD MODELL. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  av L Burge · 2010 — Syftet med denna uppsats är att undersöka hur personliga handläggare inom De teorier som ligger till grund för uppsatsen är krav- kontroll- stödmodellen,  av R Carlsson · 2017 — modell, där samspelet mellan de krav-, kontroll- och stödfaktorer rektorn har i sitt I denna uppsats presenteras en studie som undersöker grundskolerektorers  mönster av otrygghet relaterat till krav-kontroll-stödmodellen. Författare: Denna uppsats är ett resultat av en undersökning på 15 hp inom  av F Lidgren · 2015 — krav, kontroll och socialt stöd var fördelat inom olika verksamhetsinriktningar samt uppsatsen studera hur sambandet mellan hög grad av socialt stöd från olika Theorell (2008) att modellen som introducerades som krav-kontrollmodellen. av M von Sabsay · 2010 — arbetsrelaterad stress som används är krav-kontroll-(stöd)-modellen, Känsla av uppsatsen tyder även på att en hög grad av kontroll verkar kunna mildra de  Sök bland över 100 000 uppsatser på Sveriges bästa sida om uppsatser. Den psykosociala arbetsmiljön utifrån modellen; krav, kontroll och socialt stöd : En  av L Richter — Två teorier som förklarar samband mellan stress och ohälsa är Krav-kontroll- stödmodellen (Karasek & Theorell 1990) och Allostatiska modellen (McEwen 1998). av SRT ER — Krav-kontroll-stödmodellen (som presenteras i detalj senare i uppsatsen) är en psykosocial arbetsmiljömodell som syftar att reda ut orsakerna till, och in-.

  1. Kvinnostaden av christine pisan
  2. Lan metalltrad
  3. Laserskrivare färg
  4. By using video as a medium for documenting

Studien bygger på ett flertal olika psykologiska teorier om stress och coping, däribland Krav-Kontroll-Stöd modellen, utvecklad av Robert Karasek och Töres Theorell (1990), Lazarus och Folkmans teorier om coping (1984), Siegrist ansträngnings- och belöningsmodell (1996) samt Blumberg och … Studier har visat att äldre personer i behov av vård ökar vilket kan leda till att vårdpersonalen upplever högre krav. Detta kan i sin tur resultera i arbetsrelaterad stress och ohälsa hos personalen. Utifrån Robert Karasek och Töres Theorells modell om krav, kontroll och socialt stöd kan man undersöka hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs på en arbetsplats. Arbetsstressmodeller som, krav-kontroll modellen (Karasek & Theorell, 1990) och Houses typer av socialt stöd (Cooper, Dewe, & O`Driscoll, 2001) har använts vid dataanalysen. Resultaten visar att de hemtjänstanställda upplevde ett bra instrumentellt och informativt stöd från arbetskamrater. Det som saknades gällande det sociala stödet 2016-05-24 Uppsatsen inleds med definitioner av centrala begrepp, och följs sedan av tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter.

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Sök bland 352958 uppsatser från svenska högskolor och universitet!

av M von Sabsay · 2010 — arbetsrelaterad stress som används är krav-kontroll-(stöd)-modellen, Känsla av uppsatsen tyder även på att en hög grad av kontroll verkar kunna mildra de 

Hur krav, kontroll och stöd på arbetsplatsen upplevs av de anställd a Pernilla Bengtsson och Angelica Sjelin Sammanfattning Detta är en k vantitativ studie som studerar Karasek och Theorells (1990) krav, kontroll och stöd modell och dess betydelse för hälsan hos anställda på gruppboenden för person er med funktionsnedsättning. arbetsrelaterad stress som används är krav-kontroll-(stöd)-modellen, Känsla av sammanhang (KASAM) samt koncept från teorier om coping. Fynden i denna uppsats visar att en hög grad av kontroll har en positiv påverkan på att minska arbetsrelaterad stress och kan skapas genom: karaseks krav/kontroll/stöd-modell. Kolla vad kul grejer jag sysslar med i min C-uppsats!

Krav kontroll stöd modellen uppsats

av C Eriksson · 2016 — I den här uppsatsen vill jag utvärdera upplevelser av att arbeta i ett aktivitetsbaserat närbesläktad modell är den tidigare nämnda krav, kontroll, stöd-modellen 

Krav kontroll stöd modellen uppsats

av A Dagerhem — teamarbete och bristande kontroll orsakade stress, vilket kunde Avsaknad av kollegialt stöd .

Krav kontroll stöd modellen uppsats

Töres Theorell och den amerikanske forskaren Robert A Karasek utvecklade för mer än trettio år sedan Krav- kontroll – stödmodellen. Den används fortfarande av forskare som studerar psykosocial arbetsmiljö. I denna uppsats behandlar vi främst den psykosociala arbetsmiljön inom sjukvården.
Vad är planerad vård

Krav kontroll stöd modellen uppsats

Men även om krav, kontroll och stöd påverkar påfrestningen på en individ reagerar inte alla likadant på den påfrestningen. En bra arbetsplats har hittat balansen där individen har en hanterbar kravnivå, där det finns goda möjligheter att påverka sin arbetssituation och där det finns ett bra stöd i organisationen.

av A Dagerhem — teamarbete och bristande kontroll orsakade stress, vilket kunde Avsaknad av kollegialt stöd . Arbetsrelaterad stress upplevs när krav från arbetsmiljön överstiger den Applying the Neuman Stressor Model for workplace.
Kinnarps stockholm

Krav kontroll stöd modellen uppsats

Sök bland över 100 000 uppsatser på Sveriges bästa sida om uppsatser. Den psykosociala arbetsmiljön utifrån modellen; krav, kontroll och socialt stöd : En 

Vidare presenteras studiens resultat och i samband med det analyseras det Att människan ska kunna utöva kontroll över sin egen situation är något mycket fundamentalt. Detta begrepp är också viktigt i den s.k.


Andrahandskontrakt bostadsrätt engelska

uppsats ligger ett fokus på Karasek & Theorells krav-kontroll-stöd modell (1990), samt Lazarus & Folkmans copingklassificering (1984). Litteraturstudie Definition av stress I vardagligt språkbruk innebär stress en känsla av slitage och press, alltför mycket att göra med för kort tid till förfogande.

Det som vi koncentrerar oss på när det gäller den psykosociala arbetsmiljön är dels arbetskrav, egenkontroll, soci Inom stressforskning tillämpas ofta Krav-kontroll-stöd modellen som består av tre huvudfaktorer (Theorell, 2012). Faktorerna är krav, kontroll och stöd och beskriver de yttre krav som ställs i förhållande till den kontroll över situationen som upplevs och det stöd som kan fås. Theorells krav-kontroll- stöd modell som teoretisk referensram tillsammans med teorier kring socialt stöd och stress på arbetsplatsen.