MMedia och estetiska uttrycksformer har stor betydelse för barn och unga med olika slag av funk-edia och estetiska uttrycksformer har stor betydelse för barn och unga med olika slag av funk- ttionsnedsättning, inte minst i deras identitetsutveckling.

7929

andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera (Skolverket 2011 s.20).

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama. Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. Tillsammans-hjärta. januari 18, 2018 februari 6, 2018 1 kommentar. Låt barnen göra varsin del och sätt ihop till hjärtan. Material: 2018-12-28 Syftet är att skapa en läsargemenskap genom att eleverna använder olika sätt att bearbeta sin läsning.

  1. Likvidator lund
  2. Personec självservice göteborg medarbetare

Gr lgr11 - Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. heter inom det kulturella och estetiska området. Ämnesområdets syfte Undervisningen i ämnesområdet estetisk verksamhet ska syfta till att eleverna ut­ vecklar förmåga att kommunicera och samverka med andra genom att använda olika estetiska uttrycksformer. Genom arbete med bild, form, musik, dans och drama i Mitt arbete visar att genom att använda sig av estetiska uttrycksformer i matematik förstår eleverna matematik lättare genom att de får arbeta med matematik konkret och får en bakgrund till det som står i matematikböckerna.

Läsargemenskap genom estetiska uttrycksformer. Kroppslighet och läsintresse Widhe, Olle, 1971 (författare) Gothenburg University,Göteborgs universitet,Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion,Department of Literature, History of Ideas, and Religion 2017-04-06 · Sedan samtalade vi om filmen ”Läsargemenskap genom estetiska uttrycksformer och om artikeln ”Kroppslighet och läsintresse” av Olle Widhe. Vi pratade mycket om den tysta läsningen och kopplade den till vad Whide kallade för den mekaniska diskursen.

Estetiska uttrycksformer kan fungera väl som verktyg i lärarens metodlåda, vilket med rätta också är ett innehåll i dagens lärarutbildning. Med tanke på framtidens lärarutbildning strävar dock delprojektet att nå en vidgad förståelse av ”det estetiska”.

Se film. Se filmen ”Läsargemenskap genom  Läsning och estetiska uttrycksformer I artikeln ges exempel på hur man genom den så kallade cirkelmodellen kan stötta eleverna i deras genremedvetenhet  Läsargemenskap genom estetiska uttrycksformer.

Läsargemenskap genom estetiska uttrycksformer

Estetiska lärprocesser präglas av aktiva aktörer som "äger" processen samt att processen i sig är av värde. Eleven är här en medskapare snarare än ett oskrivet blad och lärarens roll är att iscensätta kunskapssituationer och agera handledare genom processen, snarare än att förmedla kunskapen [2].

Läsargemenskap genom estetiska uttrycksformer

Lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. Lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga. egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Läsargemenskap genom estetiska uttrycksformer

Kroppslighet och läsintresse Widhe, Olle, 1971 (författare) Gothenburg University,Göteborgs universitet,Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion,Department of Literature, History of Ideas, and Religion 2017-04-06 · Sedan samtalade vi om filmen ”Läsargemenskap genom estetiska uttrycksformer och om artikeln ”Kroppslighet och läsintresse” av Olle Widhe. Vi pratade mycket om den tysta läsningen och kopplade den till vad Whide kallade för den mekaniska diskursen. 2017-04-06 · Sedan samtalade vi om filmen ”Läsargemenskap genom estetiska uttrycksformer och om artikeln ”Kroppslighet och läsintresse” av Olle Widhe. Vi pratade mycket om den tysta läsningen och kopplade den till vad Whide kallade för den mekaniska diskursen.
Gratis kurslitteratur på nätet

Läsargemenskap genom estetiska uttrycksformer

Därefter analyseras vilka modaliteter och estetiska uttrycksformer som.

Modest estetik – Thavenius (2003) har myntat begreppet modest estetik. Det har betydelsen en anspråkslös och blygsam estetik (Thavenius LIBRIS titelinformation: Estetiska uttrycksformer i teori och praktik : bild-, drama- och musikdidaktik / Anna Ehrlin (red.). Genom estetiska uttrycksformer kan t ankar, känslor, erfarenheter och kunskaper gestaltas, uttryckas och kommuniceras på o lika sätt: visuel lt, verbalt, m usikaliskt, skriftligt eller multimodalt.
Kostnad försäkring marsvin

Läsargemenskap genom estetiska uttrycksformer


av K Dahlbäck · 2017 · Citerat av 11 — Inom estetiska uttrycksformer kan det finnas utrymme både för att lära sig genom att själv utöva en uttrycksform och genom att ta del av ett estetiskt uttryck (Ferm.

Vi pratade  av K Dahlbäck · 2017 · Citerat av 11 — Inom estetiska uttrycksformer kan det finnas utrymme både för att lära sig genom att själv utöva en uttrycksform och genom att ta del av ett estetiskt uttryck (Ferm. hur man kan skapa läsargemenskap genom estetiska uttrycksformer utvecklas genom samtal med varandra, säger Gunilla E Magnusson. Modul: Stimulera läsintresse Del 6: Läsargemenskap genom estetiska uttrycksformer Kroppslighet och läsintresse Olle Widhe, Göteborgs Universitet Vägar till  av A Roe · Citerat av 2 — genom att stärka och utveckla kollegialt lärande och lärarnas undervisning. Modulerna Läsargemenskap genom estetiska uttrycksformer.


On connection kae tempest buy

Läsargemenskap genom estetiska uttrycksformer; Del 5 Läsfrämjande ämnesundervisning; Läsande förebilder; Kategorier. Samtal om text; Stimulera läsintresse

Ladberg betonar att skapande kan bana väg för språket då det kan komma att uppstå samtal kring det som skapas. I samtalet och reflektionen sätter barnen ord på sina estetiska upplevelser och erfarenheter. Resultatet visar att pedagoger skapar en lärandemiljö med hjälp av estetiska uttrycksformer för att fånga barns matematikintresse och inlärning. Kombination mellan estetiska uttrycksformer och matematik skapar en roligt och kul lärandemiljö för att barn skall kunna uppleva och erfara med hela kroppen för att lära och utveckla.