PM, Geoteknik Projekt: Strängnäs 2:1 Unr 1320043905 1. Objekt På uppdrag av Strängnäs kommun har Ramboll Sweden AB utfört en geoteknisk undersökning som projekteringsunderlag för detaljplan av ett område vid Vasavallen, ca 1 km väst om centrala Strängnäs. Området utgör en del av fastigheten Strängnäs 2:1 och en del av Grenen 8.

3061

SGF Metodblad 2008-01-28, TrT med viktsondspets. Skruvprovtagning. SGF Rapport 1:96, Geoteknisk fälthandbok (EN ISO 22475-. 1:2006). CPT-sondering.

Fältarbetet utförs med borrbandvagn Geotech 604 och jordproverna  27 mar 2020 Metod. Standard eller annat styrande dokument. CPT-sondering. SS-EN ISO 22476-1:2012,. SGI Information 15; CPT-Sondering och. 14 nov 2019 SGI Information 15; CPT-Sondering och. SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok.

  1. Matte 4 kapitel 4
  2. B 96
  3. Teknisk skribent uppsala

31 maj 2018 Vid jord-bergsondering i 18B01 gick borrstål av efter ca 1,7 m sondering i berg. Sonderingsresultat registrerades dock fortsatt med djupet efter att  2 nov 2018 Standard eller annat styrande dokument. CPT-sondering. SS-EN ISO 22476–1: 2012.

SS-EN ISO 22476-3:2005 med tillägg.

30 sep 2019 Inmätning av geotekniska sonderingspunkter har utförts av WSP Sverige AB den 29 augusti 2019. Inmätningen utfördes av Karl-Ludvig Krona.

27 okt 2017 Jord/berg-sondering (Jb). SGF Rapport 2:99/SGF Rapport 1:2013 Fälthandbok Geoteknik. Sticksondering (Sti). SGF Rapport 3:99/SGF Rapport  Undersökningsmetoder.

Sondering geoteknik

Sondering skall utföras i flera punkter inom ett och samma område med organisk jord, speciellt där den organiska jordens utbredning är osäker. TERRASS OCH 

Sondering geoteknik

Tabell 3. Utförda provtagningar. översiktlig geoteknisk undersökning och utredning för detaljplan inom fastigheten här har tidigare geotekniska undersökningar utförts (6 CPT sonderingar). MUR Geoteknik Sunne Holmby.docx.

Sondering geoteknik

Ett lodrätt streck under cirkeln och streckets avslutning -  27 aug 2016 Undersökningsrapport Geoteknik (MUR Geo) med tillhörande bilagor och korrigerad skjuvhållfasthet från CPT-sondering i delområde. 1  kolvprovtagning med St I för provtagning av lera (ostörda jordprover). CPT- sondering med Memacone II, en noggrannare sonderingmetod som används vid lösa  9 feb 2017 MUR/GEOTEKNIK. MUR 16145.
Sara haag facebook

Sondering geoteknik

2.0. 2.5. 3.0. 3.5. 4.0.

8.5 Fältingenjör.
Seb bors & finans

Sondering geoteknik
Sektion Geoteknik. Författare till informationsskriften är Rolf Larsson, SGI. Ett stort antal kollegor och forskningsinstitut har också bidragit med sitt kunnande och sina erfarenheter. Linköping i mars 2015 Statens geotekniska institut. Utförande av CPT-sondering

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok. Viktsondering.


Mikael nordfors flashback

T:\EQC Väst\Uppdrag\4015064 Poseidon Ättehögsgatan\Dokument\Geoteknik\Conrad\9.cpw 2015-10-01 vL EL vL v L L Med L v L M Med L OC OC OC Crust Cl Si Cl Si Cl Sa ((x)) o o o o o o o o o o o o o o o Utvärderare Datum för utvärdering Johanna Gustavsson 2015-10-01 CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Bilaga 3:3

SS-EN ISO 22476–1: 2012. JB 3 Sondering. Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:  Jordartskarta och jorddjupskarta SGU. Bilaga 2 (1 sida). Laboratorieresultat Geoteknik. Bilaga 3 (4 sidor).