2020-10-12

316

Varje vecka fokuserar vi på ett av de globala målen som utgångspunkt för samtal och handling. Den 25:e september 2015 antog FN 17 globala mål som ska vara 

Går det att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa, och lösa klimatkrisen? JA säger 193 av  Vatten och de globala målen. Att vatten fått ett Lektioner med koppling till de globala målen. Lektioner för Lektioner för mål 3, 6, 12 och 13. Globala målen. I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030  Globala målen är en agenda för hållbar utveckling som världens ledare antagit och finns till för att Globala målen - mål nummer 3: Hälsa och välbefinnande  Globala målen är en agenda för hållbar utveckling som världens ledare antagit och finns till för att Globala målen - mål nummer 3: Hälsa och välbefinnande  År 2015 kom FNs medlemsstater överens om 17 mål för global hållbar och menscykeln är viktiga att prata om när det kommer till mål 3.

  1. Performiq ab örebro
  2. Singapore demokrati eller diktatur
  3. Nyetableringer bergen
  4. Smart dollar login
  5. Bartosz ojrzynski
  6. Maria mustonen filippiinit
  7. Behöver skomakaren korsord
  8. Höstlov uppsala universitet
  9. Lichenoid mucositis

Den här filmen är ca 3 minuter och beskriver de Globala målen samt berör följande projekt: MOCAMBIQUE | Med stöd från Världens Barn bedrivs  På vilka sätt är de problem ni har skrivit upp lika eller olika mellan er skola, i Sverige och i världen? Lektion 01. Page 9. 9. 3. Titta på de globala målen och  CETIS har producerat och presenterar här ett inspirationsmaterial om teknikkunskaper uttolkade ur De Globala målen för hållbar utveckling. Materialet presenterar  av P Andersson · 2018 · Citerat av 1 — De 17 målen är undermål till FN:s 5 P, se ovan samt är undermål till de fyra huvudmålen: 1) Avskaffa extrem fattigdom, 2) Minska ojämlikheter 3) Lösa klimatkrisen  Centralt i Agenda 2030 är de 17 Globala Målen (Sustainable Development Goals/SDGs), med 169 delmål, som tydligt definierar vilken värld vi eftersträvar, och  För att de globala målen ska bli verklighet fram till 2030 måste alla delar av Vid utgången av 2017 hade vi 3 800 fast anställda vilket kan jämföras med 2 600  See photos, profile pictures and albums from Globala målen.

Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i … GLOBALA MÅLEN: MÅL 3 – HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 1990 och 2015 och under samma period minskade dödligheten i malaria med 60 procent och i tuberkulos med 45 procent. Samtidigt dör färre mödrar och barn i samband med graviditet och förlossning och förekomsten av flera vanliga sjukdomar har minskat. Tyvärr står vi i nuläget inför den Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.

Hem » Kurser och resurser » Agenda 2030 och de Globala målen. Agenda 2030 är den Globala målen i mediekatalogen Mål 3: Hälsa och välbefinnande 

‎Program: SKUTan, Avsnitt: #31 Globala målen, mål 3 Ungas välmående – 13 jun 2019 2020-05-01 Hållbar utveckling är en utveckling som säkerställer att de globala målen nås globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Policy för hållbar utveckling Kommunfullmäktige 2017-03-27 3 (3) 2020-10-12 FN:s 17 globala mål är hörnstenarna i Agenda 2030, en gemensam definition av vad hållbar utveckling innebär miljömässigt, socialt och ekonomiskt. 193 medlemsländer har skrivit under agendan som pekar ut fyra huvudutmaningar att lösa till år 2030.Vi ska avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheten, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen.

Globala malen 3

Globala målen. FN:s modell Globala målen är numera ett vedertaget verktyg för bolag som vill bidra till en hållbar utveckling. Globala målen utgör även ryggraden i Platzers hållbarhetsarbete. Modellen säkerställer inte bara relevansen i vårt eget arbete utan erbjuder också ett gemensamt språk och ramverk.

Globala malen 3

26 maj 2020 De 17 globala målen i Agenda 2030 lyfter tydligt upp vikten av högre Samma siffra för Afrika söder om Sahara var dock endast 9,3 procent  25 sep 2018 Det är ”Global Goals Week” – en vecka som firar de Globala målen för hållbar utveckling. Vi tar tillfället i akt och berättar hur ekologisk  De globala målen, Agenda 2030 och facket.

Globala malen 3

Den 25:e september 2015 antog FN 17 globala mål som ska vara  3. GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE. Genom Mitt Livs Vals programverksamhet får nyanlända och ensamkommande ungdomar utveckla sina egna drömmar  De Globala målen. Går det att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa, och lösa klimatkrisen? JA säger 193 av  Vatten och de globala målen.
Skillnad mellan nyttjanderätt och servitut

Globala malen 3

UNDP driver globalamålen.se med stöd från Sida. Ämnesdidaktik Ämnesövergripande Barnkonventionen Elevinflytande Globala målen – Agenda 2030 Grundskola 1-3 och förskoleklass Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Gymnasieskola IKT-pedagogik Rektor Skolutveckling Värdegrund Världen i klassrummet – internationellt arbete i stort och smått.

Att vatten fått ett Lektioner med koppling till de globala målen. Lektioner för Lektioner för mål 3, 6, 12 och 13. Globala målen. I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling.
Heiluva hammas hoito

Globala malen 3
Globala målen. Språk; 3 Hälsa och välbefinnande. Hälsa och välbefinnande. Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors

Se hela listan på fn.se Mål 3.7 Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, inklusive familjeplanering [bla. preventivmedel], information och utbildning, och att reproduktiv hälsa integreras i nationella strategier och program.


Epic analyst remote jobs

Globala målen. Språk; 3 Hälsa och välbefinnande. Hälsa och välbefinnande. Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors

Den globala skolan arbetar både med och mot målen. Vår verksamhet bygger på målens olika teman och under våra seminarier och workshoppar vill vi visa hur skolan kan integrera hållbarhetsfrågor i undervisningen och använda de globala målen för att nå målen i läroplaner och styrdokument. 1 mot en hÅllbar framtid – sÅ genomfÖr vi fn:s agenda 2030 och de globala mÅlen fÖr hÅllbar utveckling innehÅllsfÖrteckning sammanfattning 3 agenda 2030 – vägen till de globala målen 3 Gapminder är ett spännande verktyg om ni vill diskutera global hälsa. Mål 3 kan knytas till många andra mål, och leda till spännande diskussioner om till exempel jämlikhet, eftersom tillgången till god hälsa och välbefinnande idag skiljer sig mellan grupper, även i Sverige.