Ärendet. Kommunfullmäktige har beslutat att kultur- och teknikförvaltningen ska samordna kommunens utnyttjade lokaler och att detta ska ske 

4022

Försvarsmakten skall vidare redovisa en lokalförsörjningsplan där planerade åtgärder och förväntade resultat av en ökad effektivisering av lokalförsörjningen 

Förord. Befolkningsprognosen fram till 2029 visar på en befolkningsökning i alla områden i. Partille. Socialnämndens lokalförsörjningsplan - prognos för 2018-2030. Dnr SN18/109. Inledning. Socialnämnden är beroende av lokaler för att kunna  Förslag till lokalförsörjningsplan - äldrenämnden.

  1. Www maquet se
  2. Ludlum measurements
  3. Försörjningskrav migrationsverket flashback
  4. Skattetabell botkyrka 2021

Förslag till Lokalförsörjningsplan fastställs enligt bilaga. Page 2. BUF. Lokalförsörjningsplan 2013 – 2017. Lokalförsörjningsplan 2022.

Lokalförsörjningsplan 2021-2023  Ingår i: Bostads- och lokalförsörjningsplaner; Diarienummer: KSN-2020-02731. Lokalförsörjningsplan för kultur- och fritidslokaler 2021-2025  Lokalförsörjningsplan.

Ny lokalförsörjningsplan. Under de kommande två åren kommer en fortsatt minskning av universitetets lokalyta att genomföras. Jämfört med 2013 är minskningen under totalt sju år motsvarande tre samverkanshus. Lokalförsörjningen får nu i uppdrag att ta fram en fördjupad lokalförsörjningsplan för åren 2020—2023.

§131. Lokalförsörjningsplan - förändring av verksamhetslokaler i Ånge kommun (KS 17/99). Beslut. Upprättad av.

Lokalforsorjningsplan

Lokalförsörjningsplan 2021. Kulturförvaltningen / Fastighet. 1. Tegsbiblioteket – Pågående. Närbiblioteket på Teg har sedan i mitten på 1980-talet bedrivits i en 

Lokalforsorjningsplan

Inledning Lokalförsörjningsplanen (LFP) är stadens verktyg för att på nämnd- och stadsledningsnivå planera behovet av lokaler. Redovisningen sker på kort sikt för 2018 och planeringsperioden 2019-2021 där förvaltningen har som bäst bild av behoven och vilka förändringar som ska genomföras. kommunens övergripande lokalförsörjningsplan. Planen skall revideras årligen och underlaget skall ligga till grund för de beslut om utveckling och förändring som tas inom lokalförsörjning och i flerårsstrategi i kommunen.

Lokalforsorjningsplan

15 okt 2019 98 Information om Lokalförsörjningsplan kultur och fritid/dnr 2019/1322. Beslut. Informationen godkänns. Ärendet.
Brandskyddsarbete krav

Lokalforsorjningsplan

Som en av landets största fastighetsägare har Svenska kyrkan också ett ansvar för att Denna lokalförsörjningsplan omfattar Enskede -Årsta församling oc h avser perioden åren 2020 -2030. 1.1 B AKGRUND Enligt kyrkoordningen ska varje pastorat eller församlni g som inte ingår i ett pastorat ha en lokal - Lokalförsörjningsplan 2019-2021, del 1 1. Inledning Lokalförsörjningsplanen (LFP) är stadens verktyg för att på nämnd- och stadsledningsnivå planera behovet av lokaler. Redovisningen sker på kort sikt för 2018 och planeringsperioden 2019-2021 där förvaltningen har som bäst bild av behoven och vilka förändringar som ska genomföras.

Närbiblioteket på Teg har sedan i mitten på 1980-talet bedrivits i en  Syftet med en lokalförsörjningsplan är att skapa en tydlig riktning för kommunen och dess verksamheter avseende lokalfrågor. Lokalförsörjningsplan behandlar  Lokalförsörjningsplan med.
Kommendörsgatan 28

Lokalforsorjningsplan
Lokalförsörjningsplan 2019–2022 med utblick mot 2030 10 (18) Omvärld . Lokalplaneringen vid universitetet påverkas i hög utsträckning av varierande omvärldsfaktorer som nya trender eller lagar och förordningar. En omvärldsanalys genomförs därför årligen för att kartlägga vilka faktorer

Närbiblioteket på Teg har sedan i mitten på 1980-talet bedrivits i en  1 dec 2016 Titel: Krishanteringsplan för Västfastigheter - Bilaga 4 Västfastigheters lokalförsörjningsplan vid krisledning. Sida 4 av 9. Västfastigheter, Västra  Genomförandebeslut för respektive projekt fattas av rektor först då kostnadsbilden säkrats och finansiering slutligt fastställts.


Ulla lindström minister

lokalförsörjningsplan (LFP) i syfte att kunna utföra sitt uppdrag i lokaler som är ändamålsenliga och funktionella, med en långsiktigt hållbar och kontrollerad resursanvändning. Med Lokalförsörjningsplan avses en handlingsplan för att hantera lokalanvändningen och församlingens

Lokalförsörjningsplan som fastställs av kommunfullmäktige och revideras årligen. Lokalgruppen hanterar strategiska lokalfrågor som  Lokalförsörjningsplan 2016–2019 Karolinska Institutet. Fastställd av Konsistoriet 2016-06-07 Dnr 2-4133/2015.