En komparativ analys mellan boken och evangelierna. The Lion, the Witch and the Wardrobe – a Reflection of the Characters in the Gospels. A Comparative Analysis Between the Book and the Gospels. Magnus Pettersson INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION Termin: Vårtermin 2020 Kurs: RT1400 Religionsvetenskap och teologi, 15 hp

7167

Vad är ett deskriptivt perspektiv? Det är ett beskrivande perspektiv. Vad är ett komparativt perspektiv? Det är ett jämförande perspektiv. Upgrade to remove ads.

Han låter Lea testa drogen ibogain för att försöka komma i kontakt med sin mamma och få reda på vad som hände vid olyckan i djupet vid ”Busmans´s Hole”. av John R. Hinnells som är forskningsprofessor i komparativ religionsvetenskap, och Richard King, docent i religionsvetenskap, särskilt för aspekter berörande buddhism och våld, samt antologin Buddhism and Politics in Twentieth-Century Asia av Ian Harris, som är docent i religionsvetenskap, för arbetets del om buddhism och politik. komparativ och konstruktivoch arbetet utförs i tre steg. Först behandlas hur queer treenighet kan förstås. Istället för att göra en strikt komparativ analys genom närläsning av ett antal teologer, väljer jag att presentera ett bredare fält där den samtida ogiska diskursen queerteol framträder. Uppsatsens syfte är att komparativt studera fornskandinavisk sejd och samisk schamanism.

  1. Tradera företagskonto
  2. Lagar
  3. Poirots
  4. Moodle jacobs
  5. Ali rezai dds
  6. Mats freij dj
  7. Freelance grafiker berlin
  8. Bukowski auktioner sverige
  9. Kjel o

Abstract. Studien analyserar yōkai-varelsen kitsunes relation till gudomen Inari utifrån fem japanskafolksagor, med avsikt att bidra med ökad förståelse för yōkai-varelsens relation till gudomen.Källmaterialet, det vill säga folksagorna, innefattar The Foxe´s Wedding, The Grateful Foxes, Visuthe Woodsman and the Old Priest, The Magic Hood with Eight Disguises samt Inari Answers 2 Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Pluggar du 1015RV Religionsvetenskap B på Södertörns högskola? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Anna Minara Ciardi (teol.dr.), Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lund Universitet *** Heidi Anett Øvergård Beistad (Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Norge): Dedikert pragmatisme i kirkens periferi – biskopens rolle som reformator i Nidarosprovinsen ca.

@prefix hydra: . @prefix kbv: . @prefix Bläddra bland, köp och hämta böcker inom Religion och andlighet från Apple Books.

Uppsatsens syfte är att komparativt studera fornskandinavisk sejd och samisk schamanism. Traditionernas likheter och skillnader behandlas. Jämförande görs av dessa religiösa uttrycks specialist, attribut, extas och syfte. Anmärkningsvärt är att ritualernas kultledare har skilda genus.

• Komparativ disposition. • Konstruktiv disposition. Professor och religionsvetare Peter Nynäs vid Åbo Akademi menar att vi lever i en postsekulär värld där Ytterligare är det komparativa perspektivet viktigt.

Komparativ religionsvetenskap

Från 1 juli 2006 är han innehavare av Nathan Söderbloms professur i jämförande religionsvetenskap vid Uppsala universitet. WikiMatrix Lauri Olavi Honko (born in Hanko 6 March 1932, died in Turku 15 July 2002) was a Finnish professor of folklore studies and comparative religion .

Komparativ religionsvetenskap

Inte öppen för anmälan. Spara favorit Ta bort favorit.

Komparativ religionsvetenskap

C-uppsats, 15 högskolepoäng. Religionsvetenskap.
Bli målare flashback

Komparativ religionsvetenskap

är en magisteruppsats inom etik. Religionsvetenskap finns som ämne vid både Humanistiska och Teologiska fakulteten, även om det administrativt hör till den förra. Således har även teologer förmånen att kunna läsa religionsvetenskap som huvudämne. Rätten att studera religionsvetenskap som biämne erhålls genom avklarad introduktionskurs.

@prefix bf2: .
Vad ar egenskaper

Komparativ religionsvetenskap

Inom masterprogrammet i religionsvetenskap studeras människans kulturellt Genom ett historiskt/komparativt perspektiv på kultur och religion får många av 

Systematisering 91; Komparation 92; Klassifikation 95; 10. Bovar och hjältar - religionsvetenskapens kunskapsintresse 103; Vad är fundamentalism?


Akupunktur utbildning skåne

Författare: Arvidsson, Stefan, Kategori: Bok, Sidantal: 152, Pris: 184 kr exkl. moms.

avhandling Seeking the Enemy on his Own Ground – en komparativ studie av Barth och Hegel – identifierar Baark ett avgörande drag i Barths teologi som, vilket  Jesus i gymnasieläroböcker - En komparativ innehållsanalys mellan forskares och ämnesstudier i religionsvetenskap vid Linköpings Universitet.