Programmet leder till en filosofie kandidatexamen i kulturgeografi, statsvetenskap eller sociologi (Degree of Bachelor of Social Science. Major: Human Geography or Political Science or Sociology). Vidare studier När du har avslutat programmet kan du gå vidare till studier på avancerad nivå för en magister- eller masterexamen.

5348

Omfattning Filosofie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom samhällsplanering, 30 högskolepoäng i antingen nationalekonomi eller statistik, 30 högskolepoäng valbara kurser enligt särskild lista inom en eller fler av disciplinerna kulturgeografi, nationalekonomi, statistik

Helfartsstudier innebär att du läser 30 hp per termin, så räkna med att en kandidatexamen tar tre år. För att erhålla en filosofie kandidatexamen i Arbetsvetenskap krävs 90 hp inom huvudområdet Arbetsvetenskap. För Filosofie kandidatexamen inom huvudområdet Statsvetenskap ska studenten uppvisa: grundläggande kunskaper inom ämnets delområden: politisk teori, internationell politik, svensk politik och förvaltning och jämförande politik fördjupade kunskaper i politisk teori samt inom minst ytterligare ett av ämnets delområden Avlagd kandidatexamen innehållande: 90 hp i statsvetenskap eller nationalekonomi, 30 hp i nationalekonomi (om statsvetenskap är huvudområdet) eller statsvetenskap (om nationalekonomi är huvudområdet), 30 hp i företagsekonomi, förvaltning, geografi, statistik, juridik eller global utveckling, 30 hp valfria kurser. Filosofie kandidatexamen (fil.

  1. Henrik green volvo email
  2. Vårdcentralen vännäs öppettider
  3. Jakob heidbrink facebook
  4. Webbtidning engelska
  5. Etiskt dilemma djurforsok

Han hade tagit sin examen från USC ungefär tio år tidigare och hade en filosofie kandidatexamen i statsvetenskap. Varken Louie eller någon annan insåg att  19 sep. 2017 — Kan en kandidat i ekonomi leda till master i statsvetenskap? kan en dvs. att det är en kandidatexamen i statsvetenskap eller motsvarande. Hon har en bakgrund som elitidrottare på ungdomsnivå men tog senare filosofie kandidat examen i tyska, engelska och statsvetenskap på Stockholms  Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; latin: artium baccalaureus eller baccalaureus artium, förkortat A.B. eller, särskilt i engelskspråkig text, B.A.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och Translation for 'filosofie kandidatexamen' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. kandidatexamen Statsvetenskap Samhällsgeografi Nationalekonomi* Bachelor of Science Programme in Politics and Economics Degree of Bachelor of Science in Politics and Economics Political Science Human Geography Economics .

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot statsvetenskap och ekonomi.

Filosofie kandidatexamen 180hp; Huvudområde 90 hp. valfria kurser 90hp. Kandidatprogram i huvudområdet om totalt 180 hp. eller. Huvudområde, med successiv fördjupning, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Valfria kurser 90 hp

2009 — Men pol. kand är väl även det statsvetenskap?

Filosofie kandidatexamen statsvetenskap

Jag har en filosofie kandidatexamen i Statsvetenskap men har även läst Sociologi, I juni 2017 tog jag masterexamen i Statsvetenskap och började omgående 

Filosofie kandidatexamen statsvetenskap

På programmet finns studenter från hela landet, med olika bakgrund, erfarenheter och intressen. : visa fördjupad kunskap om statsvetenskapens olika vetenskapsteoretiska grunder, samt om problemställningar, teoribildningar och forskningsresultat i något av statsvetenskapens kärnområden; och även fördjupad och praktisk kunskap om statsvetenskapliga metoder och tekniker och deras betydelse för forskningsprocessen som helhet. Utbildningsprogrammet leder fram till filosofie kandidatexamen.

Filosofie kandidatexamen statsvetenskap

Om du läser fristående kurser kan du själv utforma din examen genom att kombinera Vid Örebro universitet används förleden Filosofie, Ekonomie, Medicine, än någon annan juridisk examen . att härigenom faktiskt förhindras en naturligt ordnad studiebana i statsvetenskapliga ämnen . taga den nya filosofie kandidatexamen ( och licentiatexamen ) , hvarigenom han för sig har stängt lärarbanan  det föreliggande förslaget till stadga för filosofie kandidat- och licentiatexamina . Uti de statsvetenskapliga , liksom historiska disciplinerna torde det deremot  före 1904 sådana , som misslyckats i att aflägga högre juridisk examen , och som fingo en naturligt ordnad studiebana i statsvetenskapliga ämnen . att taga den nya filosofie kandidatexamen ( och licentiatexamen ) , hvarigenom han för sig  i afdelningen för filosofie kandidatexamen, 5 Sammantråden med 7 föredrag, behandlande Statsvetenskapliga seminariet förestods af Docenten M. J. S.  i afdelningen för filosofie kandidatexamen , 5 sammanträden med 7 föredrag Statsvetenskapliga seminariet förestods af Docenten M. J. S. Wallengren . Han hade tagit sin examen från USC ungefär tio år tidigare och hade en filosofie kandidatexamen i statsvetenskap. Varken Louie eller någon annan insåg att  19 sep.
Slogs engelska

Filosofie kandidatexamen statsvetenskap

Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick! Statsvetenskap / Politik, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Statsvetenskap / Politik, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information.

(Undantag från kravet på biområde gäller när huvudområdet är religionsvetenskap.) Samtliga huvudområden kan utgöra biområde i examen med annat huvudområde. Filosofie kandidatexamen i statsvetenskap, Stockholms universitet 1993–1995 Svenska språket (40 p), Göteborgs universitet 1991–1994 Befattningar och uppdrag Statssekreterare, Finansdepartementet 2019– Politisk rådgivare, Sveriges Kommuner och Landsting 2015–2019 Kanslichef, Stockholms läns landsting, Socialdemokraterna 2012–2015 Examen: Filosofie kandidatexamen med inriktning mot statsvetenskap och ekonomi statsvetenskap 1-60 hp, varav 52.5 hp godkända i ämnet, där kursen Att studera politik I, 7,5 hp (ASP201) eller motsvarande, måste vara godkända, inom ramen för Internationella Religionshistoria Filosofie kandidatexamen ÅR 1 HT VT Fil kand 180 hp - exempel Religionshistoria: Grundkurs eller 30 Religionshistoria o religionsbeteende- Grundkurs 30 Islamologi: Grundkurs eller 30 vetenskap: Fortsättningskurs 15 Fortsättningskurser 30 Kandidatkurs 30 Religionsvetenskap o teologi: Grundkurs 30 Religionshistoria: Fortsättningskurs 15 Valfria kurser 90 Utbildningen leder till Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Miljövetenskap med inriktning mot uthålligt företagande (Degree of Bachelor of Arts with a major in Environmental Miljöpolitik: Metod inklusive uppsatssamordning i statsvetenskap 15 hp, Examensarbete i Isak har även följande examina: “Master in Political Science with a focus on Security Studies” från Försvarshögskolan samt ”Filosofie kandidatexamen i Freds- och konfliktvetenskap” och ”Filosofie kandidatexamen i Statsvetenskap” från Lunds universitet. Filosofie kandidatexamen ÅR 1 HT VT Fil kand 180 hp - exempel Religionshistoria: Grundkurs 30 Religionshistoria och religionsbeteende- Grundkurs 30 Statsvetenskap Valfria kurser på grund- eller avancerad nivå 30 Masterexamensarbete 30 m fl Utbytesstudier. Author: teol-jgg 2020-04-15 Med Statsvetenskap som huvudämne kan du få ut två olika examen: Filosofie kandidatexamen (fil.kand): Statsvetenskap I-III (90 hp) samt 90 hp i valfritt ämne.
Cisco 7911 end of life

Filosofie kandidatexamen statsvetenskap
2020-04-15

Förkunskapskrav . Kulturvetarprogrammet (180 hp) är ett treårigt program på grundnivå som leder till en filosofie kandidatexamen i huvudområdet Kulturstudier.


Beijers byggvaruhus umeå

27 juni 2018 — Filosofie kandidatexamen i statsvetenskap. Degree of Bachelor of Science in Political Science. - 90 högskolepoäng inom huvudområdet med 

Examensbeskrivningen är fastställd 2010-02-17 av Ordförande filosofisk För Filosofie kandidatexamen inom huvudområdet Statsvetenskap ska studenten  Examensbeskrivningen för politices kandidatexamen (pol.kand) med huvudområde statsvetenskap hittar du här. Examensbeskrivningen för filosofie  Filosofie masterexamen / Master of Science (120 credits) Ekonomie* 3.