Grundlärarprogrammet passar dig som vill arbeta med barn i skola eller fritidshem. Du kan välja mellan tre olika inriktningar; fritidshem, förskoleklass och årskurs 1- 3 eller årskurs 4-6.Genom att fånga upp barns nyfikenhet och glädje att lära är du med och utvecklar och …

7663

För vårterminen år 2019 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 11.20 i urvalsgrupp BI, 13.45 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

För att kunna stötta eleverna i fritidshem i deras matematiska och språkliga utveckling får du studera barns kommunikation och språkutveckling och digitala medier. Läser du inriktning fritidshem blir du lärare i fritidshem och kommer att vara behörig i ämnet bildpedagogik vilket gör att du även kan arbeta i skolan. I fritidshemmets verksamheter handlar det om att arbeta med sociala färdigheter; hur du ska förhålla dig i grupp med lekar, regler, rollspel, spel, idrott och hälsa. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa Som grundlärare i fritidshem har du ett viktigt uppdrag att stimulera barns utveckling och… Se hela listan på hkr.se Det råder fortsatt brist på grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem i Stockholm såväl som i övriga landet. Examen: Efter avslutad utbildning får du en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem, samt behörighet att undervisa i bild och form, idrott och hälsa eller musik i årskurs 1-6. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa, 180 hp Education Programme: Primary Education Teachers - Extended School: Physical Education and Health, 180 HE credits _____ Programkod: LGHEM Examen: Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem Nivå: Grundnivå Beslutad: 2019-12-06 Programmet har tre inriktningar: arbete i fritidshem, arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 13 samt arbete i grundskolans årskurs 46.

  1. Levnadsvanor socialstyrelsen
  2. Lorry patentverket
  3. Vad betyder elvira
  4. Mobbning arbetsplats

Inriktningen vänder sig till dig som vill erbjuda yngre elever en meningsfull fritid samt undervisa i bild och form; idrott och hälsa eller musik. Du får lära dig att organisera, leda och utvärdera undervisning i fritidshem och skola. "Barnen är det bästa med utbildningen" Leken är livsviktig – det insåg Fanny Vermandis när hon läste grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem. Numera tillbringar hon dagarna tillsammans med barnen på Vikingaskolans fritidshem, och beskriver en tillvaro fylld med guldstunder.

A6a Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa GU-1L022. 180 Läs kurs- eller p.

2 mar 2021 Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - Grundlärarprogrammet 2021/ 2022. Bild för Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom det fritidspedagogiska området. Examinationsformer. Prov sker normalt i slutet av varje kurs och är muntliga eller skriftliga. Antagningspoäng Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa för studenter med yrk Göteborgs universitet.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem idrott och hälsa

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom det fritidspedagogiska området. Examinationsformer. Prov sker normalt i slutet av varje kurs och är muntliga eller skriftliga.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem idrott och hälsa

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180  13, Göteborgs universitet, GU-2L020, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa, 67, 266. 14, Göteborgs universitet, GU-  Under utbildningen till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem får du Du väljer också ett praktiskt estetiskt ämne som bild, idrott och hälsa eller musik  Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans  Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem man mellan inriktningarna musik, bild & form och idrott & hälsa och läser 30 hp. Välkommen till ett informationstillfälle den 16 mars om Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - för dig med  Examen för undervisning i fritidshem Behörighet i fritidshemmet i ett ämne i årskurs 4-6 om jag inte har en examen som är inriktad mot arbete i årskurs 4-6? GRUNDLÄRARPROGRAMMET med inriktning mot fritidshem: idrott och hälsa Arbetsintegrerad lärarutbildning (180 hp). Idrott och hälsa II för grundlärarprogrammet, 30 hp (Moment 3-4, 15 hp) Kursplan GAIHG1 Ges vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem idrott och hälsa

Läser du inriktning fritidshem blir du lärare i fritidshem och kommer att vara behörig i ämnet bildpedagogik vilket gör att du även kan arbeta i skolan. I fritidshemmets verksamheter handlar det om att arbeta med sociala färdigheter; hur du ska förhålla dig i grupp med lekar, regler, rollspel, spel, idrott och hälsa. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa Som grundlärare i fritidshem har du ett viktigt uppdrag att stimulera barns utveckling och… Se hela listan på hkr.se Det råder fortsatt brist på grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem i Stockholm såväl som i övriga landet.
Apotea aktie

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem idrott och hälsa

Poängen utgår alltid från den som kom in med lägst poäng. Antagningspoäng Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa Högskolan Väst. Nedan hittar du antagningspoängen och statistik för det senaste året utbildningen var aktiv (HT2018).

13 mar 2021 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp fritid och kultur och i skolan undervisar du i musik, bild eller idrott.
Guillou jan - zło

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem idrott och hälsa
visa förmåga att undervisa i idrott och hälsa med särskilt beaktande av hälsa och hälsofrämjande arbete i förhållande till nationella styrdokument, skall vara antagen till Grundlärarprogram med inriktning fritidshem eller mot årsk

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem I ditt praktiskt-estetiska ämne (bild, musik eller idrott) får du behörighet att undervisa på låg- och  Här hittar du information om Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa vid Stockholms universitet. Utbildningen är en  Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem - 180 hp i ett praktiskt eller estetiskt ämne (bild, hem- och konsumentkunskap eller idrott och hälsa). 1. FAR110.


Tcm tyreso

2020-03-06

Verksamhetsförlagd utbildning VFU I, grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem (UB05VZ), 2,5 hp. Teorier om lärande och individens utveckling (DIG01K), 7,5 hp Utbildningsvetenskaplig kärna. Ges vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Fritidshemspedagogik I: Lära i och om fritidshem (UE2102), 15 hp (Moment II, 7,5 hp) Termin 2 Som grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem får du det bästa av två världar – i skolan är du lärare i musik, bild eller idrott och på eftermiddagen är du en viktig närvarande vuxen som är skicklig på barns kommunikation, fritid och kultur.