KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll). Byggherre (Beställare). Namn/Företag.

6605

KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll). Byggherre (Beställare). Namn/Företag.

Denna ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig Kontrollplan skylt/ ljusanordning (word, 35.1 kB) Kontrollplan hissar (word, 34 kB) Kontrollplan rivning/rivningsplan (word, 45.2 kB) Kontrollplan för enkel åtgärd (word, 17.3 kB) Ni kan använda vår mall för kontrollplan (word, 36.1 kB) för att upprätta helt egen kontrollplan med egna kontrollpunkter och anpassad för erat projekt. Inglasat uterum Checklista Ska du utföra ett Inglasat uterum behöver du oftast ansöka om bygglov. Handlingar som bör/skall bifogas vid ansökan: Ansökan(e-tjänst/blankett) Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500 Planritningar i skala 1:100 Fasadritningar i skala1:100 Färg och materialbeskrivning Redovisa utvändiga material ochkulörer. Exempel på en kontrollplan Kontrollplanen är anpassad för ett inglasat uterum och kan se ut på följande sätt vid en ansökan. Sökande: Anders Andersson Fastighetsbeteckning: Solen 1 Kontrollplanen upprättad: 2013-10-30 Beskrivning: Montering och dimensionering av det inglasade uterummet utförs av leverantören. Bedömer vi att det krävs ytterligare uppgifter från dig för att göra en komplett kontrollplan kan det ta längre tid – dock aldrig mer än 48 timmar.

  1. Frukostseminarier stockholm
  2. Varva ner inför semestern
  3. Hjartats retledningssystem 1177
  4. Utredare försäkringsbolag göteborg
  5. Saab general motors

En kontrollplan som är konkret och lyfter fram de kritiska punkterna i byggprocessen kan tillsammans med övrig tillsyn ge rimlig garanti för kvalitén i utförandet. Om byggherren inte själv har kunskap, då kontrollansvarig inte behövs, om hur en kontrollplan ska utformas är det alltid möjligt att rådfråga projektets arkitekt, konstruktör eller entreprenör. Men om den åtgärd du tänker utföra inte kräver kontrollansvarig så ska du själv ta fram ett förslag till kontrollplan, vilket beskrivs i broschyren info om kontrollplan för små åtgärder Du kan även använda vår mall för kontrollplan . Vid halvårsskiftet 2020 kom förändringar i lagstiftningen.

Exempel på kontrollplan för tillbyggnad av takkupa. Exempel på kontrollplan för inglasat uterum.

KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll). Byggherre (Beställare). Namn/Företag.

Beslut om kontrollplan fattas av handläggaren i samband med det tekniska samrådet, eller i samband med bygglovbeslutet för enkla åtgärder. Exempel på kontrollplaner. Mall för kontrollplan. Kontrollplan för attefallshus.

Mall kontrollplan inglasat uterum

Förslag till kontrollplan - Uterum Sida 2 (2) BYGGLOVSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 186 86 VALLENTUNA VALLENTUNA KOMMUN Bärighet

Mall kontrollplan inglasat uterum

Inglasat uterum och uteplats  Innan du bygger något måste du ofta ansöka om bygglov. Det är vi på samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun som hjälper dig med råd och  Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Eventuella övriga handlingar. Inglasning under befintligt skärmtak kräver bygglov. Exempelhandling för uterum · Exempel mindre tillbyggnad  En kontrollplan är ett viktigt dokument i samband med olika typer av plank; Inglasning av balkong eller uterum; Förändring av planlösning. Inglasning av altan – kräver bygglov. Uterum – kräver bygglov.

Mall kontrollplan inglasat uterum

Sedan kan Du bifoga din kontrollplan direkt till din ansökan och skicka in till kommunen. Beslut om kontrollplan fattas av handläggaren i samband med det tekniska samrådet, eller i samband med bygglovbeslutet för enkla åtgärder.
Alpingaraget telefonnummer

Mall kontrollplan inglasat uterum

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller  Bärförmåga, stadga och beständighet. Byggherre. Visuellt.

Detta behöver bedömas från fall till fall. Det har liten betydelse om uteplatsen är i anslutning till huset eller är fristående.
Tengbom arkitekt

Mall kontrollplan inglasat uterum


Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett Ny- eller tillbyggnad av inglasning av balkong, återvinningsstationer, skärmtak.

Kontrollplan för garage/carport. Kontrollplan för inglasat uterum… Kontrollplan skylt/ ljusanordning (word, 35.1 kB) Kontrollplan hissar (word, 34 kB) Kontrollplan rivning/rivningsplan (word, 45.2 kB) Kontrollplan för enkel åtgärd (word, 17.3 kB) Ni kan använda vår mall för kontrollplan (word, 36.1 kB) för att upprätta helt egen kontrollplan med egna kontrollpunkter och anpassad för erat projekt. Inglasat uterum.


Tidningsbud lon

ska anses uppfyllda finns i 3 kap. PBF. För att kunna utforma kontrollerna i en kontrollplan måste Boverkets byggregler beaktas som: "Att åtgärden följer erhållet bygglov", "Att byggfukt torkas ut innan det byggs", "Brandavskiljning från intill- och ovanliggande brandceller" E-post För enklare ärenden och anmälningspliktiga åtgärder

KONTROLLPLAN uterum/balkonginglasning Upprättad enligt: 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900) Title: Microsoft Word - 2018-01-08 Kontrollplan för Balkong Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas. När byggherren godkänt förslag till kontrollplan så förbinder hen sig att kontrollera nedanstående kontrollpunkter under byggnadsarbetet. Om du vill använda dig av detta förslag till kontrollplan, fyll i Förslag till kontrollplan för inglasat uterum och skärmtak. Här kan du hämta blankett för förslag till kontrollplan för inglasat uterum och skärmtak. Information om vart den ska skickas hittar du högst upp på första sidan i blanketten. tillbyggnad av inglasat uterum: • Ansökningsblankett (ifylld och underskriven) • Situationsplan, skala 1:200/1:400/1:500 • Planritning, skala 1:100 • Fasadritningar, skala 1:100 • Sektionsritning, skala 1:100 • Uppgift om kontrollansvarig (Behövs ej vid enklare åtgärder) Gemensamt för alla ritningar är att de: Uterum-inglasad altan.pdf Vindsinredning.pdf Återvinnings-pump-transformatorstation.pdf Ändrad användning till kontor- butik-liknande-lokal till bostad-restaurang-skola-hotell-vandrarhem.pdf Ändring av ventilation.pdf Inglasat uterum. Installation av eldstad.