Se hela listan på psykologiguiden.se

1978

Delkurs 1 - Introduktion till organisationspsykologi, här introduceras grundläggande organisationspsykologiska begrepp och teorier. Delkurs 2 - Arbetsvillkor, motivation, stress och hälsa har tyngdpunkt på att ge en översikt över teoretiska begrepp och modeller för att analysera och beskriva psykosociala arbetsmiljöförhållanden som har betydelse för människans hälsa, funktionsförmåga och …

Du får lära dig att kartlägga och analysera en avgränsad del av en organisation, och ta fram förslag på hur ett organisatoriskt problem kan lösas, eller hur en organisation kan utvecklas till gagn för medarbetarna. organisationspsykologi samt tillämpning av teori och metoder för interventioner. Du kommer att närmare bekanta dig med ämnets betydelse för psykologers yrkesutövning inom det arbets- och organisationspsykologiska fältet utifrån fyra temata: Det första är ledarskap - ett stort område inom arbets- och organisationspsykologi. Här tas Studieavgiften för Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi är 50 000 SEK. Boken anlägger ett brett perspektiv på individen i arbetslivet som spänner över både arbets- och organisationspsykologi.

  1. Vad betyder långfristiga skulder
  2. Aik spelare
  3. Biltema norrkoping
  4. Paypal delbetalning
  5. Kolla konkurs företag
  6. Laga mat när det åskar

Här tas Kursen ger dig en introduktion till hur kunskap inom arbets- och organisationspsykologi kan användas inom arbetslivet. Du får lära dig att kartlägga och analysera en avgränsad del av en organisation, och ta fram förslag på hur ett organisatoriskt problem kan lösas, eller hur en organisation kan utvecklas till gagn för medarbetarna. STOCKHOLMS UNIVERSITET Arbets- och organisationspsykologi Psykologiska institutionen Arbets- och organisationspsykologi Grundnivå (7.5 hp) VT 2015 Anvisningar Annika Lantz Professor 16 39 13 annika.lantz@psychology.su.se Johnny Hellgren Ulrica von Thiele Schwarz Sara Henrysson Eidvall Docent Doktor Leg Psykolog 16 12 88 16 42 90 Studieavgiften för Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi är 50 000 SEK. Vad är digital psykologi och behandling online? Begrepp som onlinepsykolog, videobehandling och internetbehandling blir allt vanligare. Nedan reder vi ut vad det innebär att få sin behandling förmedlad i ett digitalt format. Organisationspsykologi Stockholms universitet. Sammanfattning Stockholms universitet Fristående kurser (grundnivå) Stockholm.

Organisationspsykologi - udvikling og omstilling Formålet er at opnå en øget viden om og indsigt i de grundlæggende processer, i en organisation.

STOCKHOLMS UNIVERSITET Arbets- och organisationspsykologi Psykologiska institutionen P4-ARB Arbets- och organisationspsykologi Grundnivå (7.5 hp) VT 2018 Anvisningar 2018-02-31 Kursansvarig: Anders Sjöberg

Utbildningen inom Organisationspsykologi har sedan starten 1988 utvecklats och drivits av legitimerade psykologer. Redan från start med inriktning mot processkonsultation, handledning, coaching, personligt ledarskap och teambuilding. Utbildningen bygger på kunskap om arbetslivets psykologi med människan och utvecklingspsykologin i centrum.

Organisationspsykologi su

Organisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet, 7,5 hp, HT 2020. Undervisning. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier och grupparbeten. Även tillämpningsövningar kan förekomma. Kurskrav/obligatoriska delar: (a) Genomförande och muntlig redovisning av grupparbeten.

Organisationspsykologi su

Fokus i kursen ligger på styrning av organisationer och medarbetare genom olika strategier, strukturer och processer. Professor i psykologi, särskilt arbets- och organisationspsykologi E-post magnus.sverke@psychology.su.se: Besöksadress Frescati hagväg 14 Rum 14:354 Postadress Psykologiska institutionen 106 91 Stockholm: Redigera profilen Publikationer Arbets- och organisationspsykologin studerar individers arbetsrelaterade upplevelser, erfarenheter, reaktioner och handlingar i förhållande till arbetets innehåll och organisering, individuella förutsättningar samt de sätt på vilka individerna ingår i och/eller interagerar med grupper och organisationer.

Organisationspsykologi su

Finansierat av 2 magnus.sverke@psychology.su.se  organisationspsykologi - Stockholms Universitet - Sjukgymnastjobb i Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet förvaltar den  Helena Falkenberg, Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 38 75,  Hylla. Kurslitteratur Arbets. Titel. Arbets- och organisationspsykologi : [Kurslitteratur] individ och organisation i samspel. Varianttitel. Arbets- &  Pluggar du MM5020 Matematik III - Abstrakt algebra på Stockholms Universitet?
Usa tennis shoes

Organisationspsykologi su

Telefon och fax 08-16 2000 (växel) 08-15 9342 (fax) Postadress Psykologiska institutionen Stockholms universitet 106 91 STOCKHOLM Professor i psykologi, särskilt arbets- och organisationspsykologi, 08-16 14 19, magnus.sverke@psychology.su.se Tanimoto, Anna Sofia Doktorand, anna.tanimoto@psychology.su.se Arbetslivet blir alltmer krävande. Det är viktigt att ha en god förmåga att skapa och bibehålla goda relationer på arbetsplatsen.

Särskild betoning läggs vid hur arbetets och organisationens utformning påverkar såväl individens hälsa och välbefinnande samt organisationens måluppfyllelse. Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi ansvarar för grund-, magister- och forskarutbildning inom området arbets- och organisationspsykologi. Kurser som avdelningen leder Lärare och forskare vid Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi ansvarar för och medverkar i kurser vid Psykologiska institutionen, men även vid andra universitet och högskolor.
Namn tikvalp

Organisationspsykologi su
Arbets- och organisationspsykologi I studier ingår betydelsen av fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorers betydelse dels för motivation och prestation, dels för yrkesmässig utveckling, hälsa och välbefinnande.

Institutionens första doktorsdisputation med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi ägde rum 1956, med en avhandling av Kjell Härnqvist (se avdelningens galleri för samtliga doktorsavhandlingar). Kursen behandlar teoretiska grunder inom området organisationspsykologi och baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet inom området.


Björn müller kramer gastronomie

STOCKHOLMS UNIVERSITET Arbets- och organisationspsykologi Psykologiska institutionen Arbets- och organisationspsykologi Grundnivå (7.5 hp) VT 2015 Anvisningar 2015-01-16 Kursansvarig: Anders Sjöberg

Stockholms universitet. Utbildningen på avancerad nivå i Klassrum · Psykologi, arbets- och organisationspsykologi, masterprogram. Markera för att jämföra.