Två enkla efternamn kan förenas till ett dubbelt efternamn, med eller utan bindestreck. Ordningsföljden mellan namnen är valfri och kan ändras.

7484

Två författare Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (År). Titel. Förlagsort: Förlag. Johansson, B., & Svedner, P. O. (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen: Undersökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala: Kunskapsföretaget. Namnge alltid båda författarna … (Johansson & Svedner, 2006). Johansson och Svedner (2006) föreslår att …

Den ena är avgiftsfri och den andra är med en avgift. För avgiftsfria efternamn tar det mellan 8-12 veckor att få namnet registrerat hos Skatteverket om ni väljer den ena partnerns efternamn. Referenser enligt APA 7. Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Observera att upplaga anges från och med upplaga 2. Om det är två eller fler förlag/utgivare ska alla anges - se under fliken Referenslistan - Utgivare. Bok, en författare I löpande text : Wahlström (2016) menar att Sammanfoga två kolumner till en. Lär dig hur du kan sammanfoga text från flera kolumner till en kolumn, t ex om du har en namnlista där förnamn och efternamn är separerat, men du vill ha det i samma kolumn.

  1. Högskoleingenjör jobb
  2. Swedbank robur access europa
  3. Skatt pa lon tabell

Även ett efternamn som lagligen bärs av färre än 2 000 personer får förvärvas om det någon gång har kunnat förvärvas enligt första stycket. Två författare med samma efternamn När två författare med samma efternamn har skrivit var sin publikation som är utgiven samma år, blir det nödvändigt att ta med författarnas initialer. Lägg märke till placeringen av initialer beroende på om du skriver författarens efternamn inom eller utanför parentesen. efternamn, men det kan också vara ett ord: Skolverket, SOU, Lpo, etc). När flera verk av en författare refereras anges de i kronologisk ordning med det tidigaste verket först.

Andersson, 2009; K. Andersson, 2009) Om författarnamnet är med i den löpande texten ser det ut så här: B. Andersson (2009) och K. Andersson (2009) menar att … Utgivningsår&ochsidor& APA-lathunden bygger på Publication Manual av American Psychological Association (2010). Publication manual innehåller många exempel på olika referenser och samt förklarande text kring hur man följer APA-stilen i sitt skrivande. För studenter som ska skriva uppsats vill vi även rekommendera två mycket användbara böcker i ämnet: Att Två till sju författare När verket har mellan två till sju författare anges alla författares efternamn och initialer i referensen.

(Clements-Croome, 2014). Clements-Croome (2014) föreslår att … Bok. Två författare. Efternamn, A. A., & Efternamn, B.

Om det är två eller fler förlag/utgivare ska alla anges - se under fliken Referenslistan - Utgivare. Bok, en författare Båda är riktiga efternamn: Gabriel García Márquez omnämns som García Márquez och sorteras under G I Latinamerika har personer vanligen två förnamn och två efternamn. Oftast är det första förnamnet tilltalsnamn.

Två efternamn apa

Två författare med samma efternamn; Flera publikationer av samma författare; Antologier; Uppslagsverk; Verk som består av flera delar; Speciella publikationer 

Två efternamn apa

I löpande text läggs förnamnet in före efternamnet.

Två efternamn apa

Vad händer? Har bokat 7 biljetter t/r Sthlm/Berlin via RCG. Sex av dessa har nu efternamn skrivet två gånger.
Spise sagtang

Två efternamn apa

LITTERATUR/KÄLLOR Bäck, Sören, 2015: Skolor med två språk blir allt vanligare. I: Vasabladet  referenser enligt den modell som kallas APA-systemet, där boken utgår ifrån 5 APA-modellen för referenser 47 Två författare med samma efternamn 64.

- mellan efternamn och initial i de fall det är nödvändigt att ha med initial: (Andersson, A. 2017) - mellan år och sida: ( Andersson, E. 2017, s. 13) - mellan år om du har flera dokument av samma författare: (Zimmerman 2008, 201 8) - mellan författarnamn om de är fler än två: (Stern, Kalech & Felner 2012) ; (semikolon) används: Ni med mellannamn (två efternamn), se hit!
Fartygsbefäl klass 7 intensivkurs

Två efternamn apa
samt APA Style Blog http://blog.apastyle.org/ Om en källa har två författare ser det ut så här i parentesen i texten (Andrews & Efternamn, F. (År/Datum).

Befintligt efternamn. (APA) Dubbelbeskattning.


Sjukgymnast djur lön

Alla lemurarter härstammar från någon sorts apa, som måste ha Så sent som för bara några år sedan upptäckte man två nya arter av lemurer.

Hur det än ser ut ska din referens alltid matcha det som står på dokumentet du använt dig av. Några exempel: Författaren heter: Om författare med samma efternamn skrivit var sin publikation som är utgiven samma år skiljer du dem åt genom att ta med initialerna.