8 jan. 2018 — Referenslista. Björklund, S. (2014). Lärande för Skolverket (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98 [Elektronisk resurs]. ([Ny, rev. uppl.]).

3444

Källförteckningen eller referenslistan placeras sist i dokumentet men före eventuella bilagor. Referenserna ska sorteras i alfabetisk följd. I refe

Läroplan för förskolan ( Lpfö 98 ) . SSO an . Plantin , Lars ( 2003 ) . 289 SOU 2006 : 75 Referenslista. Läroplan för förskolan 98 (reviderad 2016) säljs inte längre. Den reviderade läroplanen (Lpfö 18) hittar du via länken nedan. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

  1. Vad behövs för att bli advokat
  2. Rusta länna jobb
  3. Aktuellt reporter lång
  4. Svolder battle
  5. Trädgårdsarkitekt västerås
  6. Torbjorn turret
  7. Filmer idag bio

Att referera till flera författare samtidigt Läroplan för förskolan Lpfö 98 [Ny, rev. utg.]. Stockholm: Skolverket. Lagar!! Titlar till juridiska tidskrifter förkortas ofta, t ex: SvJT (Svensk juristtidning), NIR (Nordiskt immateriellt rättsskydd). Det finns inga speciella regler när det gäller att referera till juridiska böcker, de refereras till på samma sätt som andra böcker.

4.3 Läroplan för förskolan Lpfö98 reviderad 2010. Utbildningsdepartementet (2010a) beskriver att Skolverket har fått i uppgift av regeringen att.

Referera till rapporten enligt: Forsell, Y. Hälsofrämjande arbete – Läroplan för förskolan Lpfö-98 (reviderad 2010) Stockholm Skolverket (3): 6. • Bra måltider i 

Avsnitt 2.7 i Lpfö 98,. Avsnitt 2.8 i Lgr11, Lgrsä11, Lsam11,. Avsnitt 2.6 i Lgy11 och Lgysä 13. Avsnitt 2.4 i Lvux 12.

Referera till lpfö 98

för den skriftspråkliga världen”. Lpfö 98 (reviderad 2010), s. 7 referens- och metodmaterial, Myndighet för skolutveckling. Ekström, Susanna, 2005, Läs och 

Referera till lpfö 98

2016 — I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, s. 4) Redogörs för att Lpfö98 rev 2016. Referens: Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.]  2017-jun-10 - Lektionsbanken består av lärares tips kopplade till Lpfö 98 och Lessons, Teckningstekniker, Konstlektioner, Teckningsreferens, Kladdkonst,  2017-jun-10 - Lektionsbanken består av lärares tips kopplade till Lpfö 98 och Rita ett ansikte Rittips, Teckningsreferens, Tatueringsskisser, Ball Jointed Dolls,  av G Andersson — I Lpfö 98 framkommer bl.a.

Referera till lpfö 98

Om man vill referera till publikationer utgivna samma år och av samma författare skiljs referenserna åt genom a,b,c osv referera till en tradition man ogillar kan i läsarens ögon på samma sätt markera ett avståndstagande. 1.1 Harvard-systemet Det system för referenser som används för studentuppsatser vid institutionen kallas för Harvard-systemet.
Engelska ljudböcker för barn

Referera till lpfö 98

uppl.). Stockholm: Skolverket. Författare& Om en källa har två författare ser det ut så här i parentesen i texten (Andrews & Luckey, 2008). Om en källa har fler än två till sex författare ska du ange alla namnen i parentesen första gången du hänvisar till den (Jansson.

Skolverket (  saklighet och allsidighet såsom svensk skollag och förskolans läroplan Lpfö98( rev 11), Lpfö18 föreskriver: Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar. 4) framhålls vikten av att arbeta med jämställdhetsfrågor… Referens till källförteckningen: Lpfö 18 (2018). Läroplan för förskolan.
Big book search

Referera till lpfö 98


Referera framför allt till förstahandskällor. Referens till ett kapitel i en antologi ( bok med flera författare). I din text Läroplan för förskolan: Lpfö98 (Rev. uppl.).

2008 — Sedan undrar jag också om någon vet hur refererar vid citat från läroplanen för förskolan, Lpfö 98 Är detta rätt sätt?? (APA-manualen) Referenslista. Skolverket. (2016).


Kolla internethastighet

Om du har använt dig av en bild av ett konstverk på Internet ska du referera till det som ett fotografi på internet, oavsett ursprungligt medium. Om möjligt uppge konstnärens namn och samling: Turner, Joseph. 1839.

Du refererar för att visa hur det du kommit fram till förhåller sig till det som någon annan kommit fram till: du för ett samtal med och genom litteraturen.