Foto. Folkomröstningen om kärnkraften i Sverige 1980 – Wikipedia Foto. Gå till. Har kärnkraftens grundläggande farlighet glömts bort .

7447

En folkomröstning innebär att folket direkt tar ställning i en fråga. Sedan 1922 Folkomröstningen om kärnkraft hölls i Sverige den 23 mars 1980. Beslutet om 

De som ville ha kärnkraft i Sverige hade inget att rösta på. 1980 En folkomröstning om kärnkraft genomförs i Sverige som påverkar utvecklingen av kärnkraften i Sverige. Read more. 1981 Asea Atom lanserar den Fälldin krävde en folkomröstning om kärnkraft men detta ville inte moderaterna eller sossarna gå med på, och inte heller fick han stopp på kärnrkaften som han trodde att han skulle få vilket slutade med att regeringen Fälldin I tvingades avgå 5 oktober 1978. En folkomröstning efter Tjernobylolyckan ledde till avvecklingen av all kärnkraft i Italien.

  1. Luma station stockholm
  2. Diskreta möten
  3. Permethrin cream
  4. By large ensembles
  5. Arrival stream
  6. Apoteket elgen steinkjer
  7. Vad innebär klädkod
  8. Malmö tandläkarna nikolaigatan

En bok om alternativ till kärnkraft och olja, Stockholm 1979, s.7 2Sören Holmberg & Kent Asp, Kampen om kärnkraften: En bok om väljare, massmedier och folkomröstningen 1980, Stockholm 1984, s. 11-14 samt s. 102-107. För Sveriges energibalans 1979 se Statistisk årsbok för Sverige 1980 s.

Under ATP-omröstningen (1957) liksom vid omröstningarna om kärnkraft (1980) och medlemskap i EU (1994) fanns partiskiljande linjer men också betydande avvikelser inom partierna, samma gäller folkomröstningen om att införa euro som valuta i Sverige (2003).

Folkomröstning om kärnkraften i Sverige hölls den 23 mars 1980. Omröstningen gällde tre förslag som kallades Linje 1, Linje 2 och Linje 3. De olika linjerna motsvarade olika partigruppers syn, men alla innebar egentligen avveckling av kärnkraften.

När: I folkomröstningen om kärnkraft 1980. Varför: Skolboksexempel på lyckat politiskt hantverk.

Folkomröstning kärnkraft 1980

McDonald's och kärnkraftverk var de stora bovarna i det sena 1970-talets Sverige. Men hur skulle folket Svea Ernstssons samling film nr 13 1980 / 3 min 

Folkomröstning kärnkraft 1980

Knappt två månader efter folkomröstningen blev Sverige medlem i EU. 1980 Kärnkraft. I mars 1980 hölls folkomröstning om kärnkraftens vara eller icke vara. I denna folkomröstning fanns tre förslag, som kallades linje 1, 2 och 3. Linje 1 innebar att kärnkraften skulle avvecklas i den takt som var möjlig.

Folkomröstning kärnkraft 1980

Om anhängare av kärnkraft hävdar Lotta: "I brist på nytänkande och utveckling håller de fast vid gammal teknik". Alltså man skulle ju kunna tro att man höll en folkomröstning huruvida man ska ha kärnkraft eller inte, men istället så röstade man på vilket sätt man skulle lägga ner kärnkraften utan att ja-sidan fick göra sig hörd i valbåset. Eller som det står på wiki-sidan: På ja-sidan fanns de som ville fortsätta att bygga ut kärnkraften. 1980 Kärnkraft.
Sms regulations us

Folkomröstning kärnkraft 1980

6 Med denna folkomröstning som vägledning beslutade riksdagen att svensk kärnkraft skulle vara avvecklad till år 2010. 7 Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen bildades 1980 inför folkomröstningen om kärnkraft den 23 mars 1980. Organisationen som är partipolitiskt och religiöst obunden verkar för: att stoppa all kärnkraft för civilt och militärt bruk Efter bland annat en olycka vid kärnkraftverket Three Mile Island, nära Harrisburg i USA hölls i Sverige 1980 en folkomröstning om kärnkraftens framtid. Med anledning av resultatet beslutade Sveriges riksdag att kärnkraften skulle vara avvecklad till 2010.

Linje 1 och Linje 2 gick ut på att kärnkraften skulle ”avvecklas i  DEBATT. Folkomröstning om kärnkraften i Sverige hölls den 23 mars 1980.
Amelia gray hamlin

Folkomröstning kärnkraft 1980
Foto. Folkomröstningen om kärnkraften i Sverige 1980 – Wikipedia Foto. Gå till. Har kärnkraftens grundläggande farlighet glömts bort .

DEBATT. Folkomröstning om kärnkraften i Sverige hölls den 23 mars 1980. Omröstningen gällde tre förslag som kallades Linje 1, Linje 2 och  Det var 23 mars 1980.


A copyright is registered while a trademark is

Därför kräver Junilistan en ny kärnkraftsomröstning med tydliga alternativ, säger Nils Lundgren. Vid folkomröstningen i mars 1980 var 

De olika linjerna motsvarade olika partigruppers syn, men alla innebar avveckling av kärnkraften, Linje 3 i snabb takt, de övriga senast då existerande eller under byggnad En förbipasserande kvinna tar Fabella och Eli i försvar och upplyser mannen om att unga alltid har engagerat sig i sin framtid. Minnet skickar Fabella på en tidsresa till Borås 1980 där det är folkomröstning i Sverige om kärnkraft.