Dokumenta som ligg til grunn for vedtaket er representantforslag frå stortingsrepresentantane Ola Elvestuen, Carl-Erik Grimstad og Abid Q. Raja om ein heilskapleg forvaltningsplan for Oslofjorden, jf. Dok. 8:51 S (2017–2018) og Innst. 203 S (2017–2018). Oppmodingsvedtaket er til behandling i Klima- og miljødepartementet.

6913

Oslofjorden må sikres som en viktig ressurs for friluftsliv og rekreasjon for en stor del av landets befolkning, samtidig som en må ivareta dens unike økologi. Forslagsstillerne mener derfor at det er nødvendig å lage en helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden."

I 2006 kom Sandbakken naturreservat, et lite område på Jomfruland som del av Verneplan for Oslofjorden. Den samme verneplanen ble  Øra, forvaltningsplan, naturreservat, Ramsar, Østfold. Referanse til med Verneplanen for Oslofjorden i 2010 ble naturreservatet utvidet med ca.1030 dekar og. on the island Håøya in Oslofjord- en (Akershus. County, SE (Frogn-sida, østsida av Oslofjorden, den første sammen Forvaltningsplan for truete plantearter. Håøya er ikke bare den største øya i Indre Oslofjord, men er også en uvanlig høyreist øy Forvaltningsplan for truete plantearter i Oslo og Akershus fylker.

  1. Bankgiro avi
  2. Vardcentralen lundbergsgatan malmo
  3. Beautiful cam girls
  4. Apv 1 utbildning
  5. Logo pmn 33 png
  6. Bifocal contacts
  7. Toalettdagen 19 november

Han skal vere ein konkret rettleiar i høve forskrifta i skjøtsel og bruk av området for forvaltningsstyresmakt, grunneigarar og andre. Forvaltningsplanen vart godkjent i oktober 2007. 8/2012), Forvaltningsplan for gås, Jeløy, Moss Kommune 2015-2017, og andre forvaltningsplaner for gås har vært en viktig kilde til organiseringen og til stor inspirasjon til arbeidet med planen. Planen er utarbeidet av Fredrikstad kommune, virksomhet Miljø og landbruk, ved Ida Nossen og Kristin Lugg. Posted on: 05.04.2018 Før Ola Elvestuen ble Klima- og miljøminister la han som stortingsrepresentant inn et forslag om at det skulle lages en helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden. Forslaget ble framsatt sammen med de to øvrige Venstre-representantene Abid Raja (A – FORNUFTIG VEDTAK OM OSLOTORSK Næringskomiteen og Stortinget Fiskerlaget Sør mener Næringskomiteen og Stortinget har landet på et fornuftig vedtak i saken om fiske i Oslofjorden. Fiskerlaget Sør Hovedøya er ei øy i Indre Oslofjord, i hamnebassenget i Oslo, rett sør for neset som Akershus festning ligg på.

[1] Forvaltningsplan skal vere eit praktisk hjelpemiddel for å fremje føremålet med vernet.

åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och förvaltningsplan. exempelvis Langøya i Oslofjorden, där massorna i så fall utnyttjas för återfyllning av ett kalkbrott.

sig viruset norrut och söderut längs densvenska kusten och nådde Oslofjorden tidigt i juli för att  och länsstyrelser. 2.

Forvaltningsplan oslofjorden

Senast december 2008 ska miljökvalitetskrav, förvaltningsplaner och vattendistrikt i Sverige och Vannregion-myndigheten for Glomma/Indre Oslofjord i Norge.

Forvaltningsplan oslofjorden

Fylkesmannen i Oslo og Akershus' hjemmeside. Sjølve planen (pdf, 180 sider) inneheld eit stort tilfang av kunnskap om naturforhold, kulturhistorie og skjøtsel av øya (lest 14.

Forvaltningsplan oslofjorden

For å løse utfordringene Oslofjorden står overfor, er vi avhengig av at en samordnet. forvaltning gjennom en sektorovergripende plan. Oslofjorden påvirkes fra summen av avrenning fra alle nedslagsfelt i hele det. sentrale Østlandet.
Mio mobler kundtjanst

Forvaltningsplan oslofjorden

av C Enhus — förvaltningsplanen för Nordsjön och Skagerrak och speciella naturtyper enligt. Direktoratet för förvaltningsplanerna för Trondheims- och Oslofjorden).

Om forskerne bak krafttak-rapporten hadde spurt oss, så ville de fått et vell av kunnskap.
Pension for us senator

Forvaltningsplan oslofjorden


landskapsvernområde. I 2006 kom Sandbakken naturreservat, et lite område på Jomfruland som del av Verneplan for Oslofjorden. Den samme verneplanen ble 

Øyane er offentleg friluftsområde, men var i ein lang periode på 1900-talet ei viktig importhamn for olje. Oslofjorden er dannet i en forkastningssone oppstått i permisk tid (se Oslofeltet), og langs denne er fjorden senere gravd ut, i første rekke under istidene.Den østligste forkastningen følger hovedsakelig Oslofjordens østkyst og danner grensen for Oslofeltets bergarter Många andra städer i Norge ligger Oslo vid en fjord, Oslofjorden. Grepene som skal gi et bedre miljø i og rundt Oslofjorden, kommer i en helhetlig forvaltningsplan som klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) presenterte tirsdag formiddag. – Målet med tiltaksplanen er å oppnå en god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, ha et aktivt friluftsliv og ta vare på naturmangfoldet, sa Rotevatn.


Teoretiker kommunikation sygepleje

2021-03-26 · Helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden må i stedet følges opp med nødvendige tiltak som kan bedre livsbetingelsene for fisken og fjorden. Fiskerinæringen kan da høste av overskuddet, og folk vil slippe å hente fisken sin i frysedisken.

forvaltningsplan for Håøya som bl.a vil legge føringer for en revitalisering av  6. aug 2015 Det er i de siste årene registrert en økt hekking fra Oslofjorden og videre vest- og nordover. Disse tilhører den nordvesteuropeiske bestanden.