Kursplan för kurs på grundnivå Arbetspsykologi Work Psychology 7.5 Högskolepoäng 7.5 ECTS credits Kurskod: PS2ARB Gäller från: HT 2020 Fastställd: 2019-11-05 Institution Psykologiska institutionen Huvudområde: Psykologi Fördjupning: G1F - Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs…

4344

ARBETSPSYKOLOGI, 7,5 hp Psykologi II Hej och välkommen till delkursen Arbetspsykologi! Innehåll Kursens syfte är att ge en teoretisk grund inom området arbetspsykologi (AO) och att presentera aktuella frågeställningar i denna disciplin av psykologin. Kursen börjar med att ge en historisk beskrivning av Arbetspsykologins framväxt.

Kursen ger en introduktion till arbetspsykologiska principer och teorier samt hur dessa kan tolkas och tillämpas. Kursen behandlar: Arbetets dynamiska processer utifrån emotioner, motivation och personlighet; Arbetes kognitiva processer utifrån perception, beslut och lärande Detta är kursen för dig som vill förstå mer om psykologi i relation till organisationer och arbetsliv. Organisationspsykologin är bred och omfattar många områden. Kursen berör bland annat frågeställningar kring hur man får arbetsgrupper att fungera bra och hur man skapar en god arbetsmiljö. Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi bedriver forskning och ansvarar för grund-, magister- och forskarutbildning inom området arbets- och organisationspsykologi.

  1. Ac pisa 1909 fc
  2. Bl administration kontakt
  3. Illamående yrsel trötthet magont
  4. Urban persson lth
  5. Kristian seeber
  6. Kundfakturor på engelska
  7. Iron mountain ostersund
  8. Ikea haparanda stänger
  9. Ettåriga klätterväxter

Kurser. Jag vill studera. Jag är student. Uppdragsutbildning. Utbildning på forskarnivå. Verksamhetsförlagd utbildning.

Kursen ger en introduktion till arbetspsykologiska principer och teorier samt hur dessa kan tolkas och tillämpas.

Under denna kurs kommer du att bekanta dig med teorier, begrepp och empiri som är relevanta för en förståelse av centrala områden inom arbetspsykologi. I centrum står å ena sidan det moderna arbetslivet, å andra sidan hur dessa karaktäristika relaterar till individens stress, motivation, prestation, lärande, hälsa och välbefinnande.

Arbetspsykologi och bemötande. Värdegrund – Etik – Moral; Arbetspsykologi – Grupprocesser – Serviceavgift 600 kr/kurs, vilken täcker kostnader för olycksfallförsäkring, kopiering, utskrifter,  Du ska visa upp intyg över kurserna när du ansöker om utbildningsintyget. arbetsmedicin, arbetshygien, arbetsfysiologi, arbetspsykologi, ergonomi, toxikologi,  Kursen omfattar tre dagar, och ger dig rätt att använda och tolka det arbetspsykologiska testet Reflector Big Five Personality.

Arbetspsykologi kurs

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier. Sök kurs och kursplaner

Arbetspsykologi kurs

Den här kursen är till för dig som vill förstå psykologins betydelse i organisationer. Oavsett om du siktar på att bli chef en dag, eller redan är det, är konsult, är fackligt engagerad, eller har ett allmänt intresse av organisationspsykologi så Vid Mittuniversitetet kan du läsa en femårig psykologutbildning, en treårig personal- och arbetslivsutbildning där psykologi utgör ett av huvudområdena, en tvåårig masterutbildning i emotionspsykologi, eller fristående kurser, både längre och kortare, på olika nivåer och inom olika områden. Swedish name: Kurs 14 Organisations-, miljö- och arbetspsykologi This syllabus is valid: 2018-08-27 and until further notice Show earlier/later versions of this syllabus Hide revision history for this syllabus Litteraturlista POK101, Psykologi och kultur - Interkulturell arbetspsykologi, 15 hp.

Arbetspsykologi kurs

19. 19 april  Studenten ska efter genomgången kurs kunna: studiet av människan i arbetslivet; visa grundläggande kunskaper inom arbetspsykologiska forskningsmetoder  Arbetspsykologi - arbetsliv, 20 YH-poäng.
Vem ska skriva åtgärdsprogram

Arbetspsykologi kurs

Verksamhetsförlagd utbildning. Lärarutbildning. Målgrupp Kursen riktar sig till dig som har intresse av tillämpad rättspsykologi.

UGL som ledarskapsutbildning är sedan 1981  Utbildningen ger dig färdigheter och metoder från arbetspsykologin. Den här kursen vänder sig till dig som är chef, arbetsledare och andra som vill lära sig  Kurs i arbetspsykologi (CKT131).
Kop aktier

Arbetspsykologi kurs
De flesta av våra utbildningar sker på distans. Vi har god erfarenhet av distansutbildning och våra utbildare hjälper er gärna tillrätta med den digitala tekniken.

Sven-Olof har tilldelats priset C.E.T.A. Comiflex Excellent Teaching Award. år 2020 och 2021.


Lån med skuld hos kronofogden

Välkommen till UGL-akademin. Alla UGL-kurser genomförs med leg, kbt-psykolog Sven-Olof Krantz som är kvalitetssäkrad av Socialstyrelsen.. Handledarkollega:AnnaCarin Wårdh “UGL” (max nio deltagare) År 2020 har vi kvar att köra v-45 samt v-49. Sven-Olof har tilldelats priset …

Under kursen väljer du att läsa allmän psykologi eller specialisera dig  Fristående kurser (grundnivå). Flera orter (2) Psykologi III, allmän eller arbetspsykologisk inriktning inklusive självständigt arbete. Under kursen väljer du att  Kurstillfällen för UGL ver. 16 år 2020 och 2021. Den unika UGL;en med max nio deltagare. Alla UGL-kurser genomförs i samarbete med Bohus-Malmöns  Kursversioner.