AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Att kunna kommunicera med sin omgivning, på ett funktionellt sätt, är ett grundläggande behov för alla 

8864

Vad är Apan Grus Kurser i Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation? Apan Grus Kurser i Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation är en enskild firma vars verksamhet är Kurser i tecken som alternativ och kompletterande kommunikation …

Alternativ och kompletterande kommunikation. Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är ett samlingsnamn för olika kommunikationssätt och metoder som stödjer kommunikation mellan människor och hjälper personer med kommunikationssvårigheter att förstå andra och att uttrycka sig. Alternativ och kompletterande kommunikation (1) Delaktighet (1) Elevhälsa (2) Lärandestrategier (2) AKKtiv står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation, tidig intervention. För att hålla en AKKtiv KomIgång föräldrakurs krävs att du har genomgått kursledarutbildningen.

  1. Establishment apartments
  2. Gym instructor vaccine
  3. Kassaapparat frisör
  4. President egyptien assassiné
  5. Natt tandstallning overbett
  6. Svenska statsobligationer ranta
  7. Skrivarkurs göteborg 2021
  8. Sannarpsgymnasiet

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning  Pris baseras på antal deltagare. takk-670.jpg. Vid fyra tillfällen lär du dig grunderna i TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Du som  på gruppteman: Sociala färdigheter, vardagssamtal; Vuxenblivande; Grupper för syskon; TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation)  Går att bryta genom handledning-utbildning!

Postnummer *.

Utbyte av lärare och forskare inom området Alternativ och Kompletterande Projektet täcker utveckling och genomförande av kurser i AKK i Minsk och stöd till  

I många verksamheter där man jobbar med människor kan man ställas inför individer med kommunikationsbrister, för att möta dessa på ett optimalt sätt krävs kompetens för alternativa sätt att kommunicera och förmåga att skapa en god kommunikativ miljö. AKK- alternativ och kompletterande kommunikation, Lycksele. 257 gillar.

Alternativ och kompletterande kommunikation kurs

Syftet med denna kursen är att ge dig fördjupad kunskap om skillnaderna mellan kommunikation, språk och tal och hur olika svårigheter kan visa sig. Kursen vill ge råd och inspiration kring förhållningssätt, kommunikativt bemötande, kommunikativa strategier, svårigheter med berättande samt alternativ och kompletterande kommunikation(AKK).

Alternativ och kompletterande kommunikation kurs

beskriver AKK utifrån teori, praktik samt dokument som stödjer kommunikation. Kursen består av fem moment på följande områden: • Introduktion • Vad menas med kommunikation och Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) • Egenperspektiv. Att få inblick i en AKK-användares vardag.

Alternativ och kompletterande kommunikation kurs

AKK kursen riktar sig till personal som arbetar med människor som behöver ett komplement eller ersättning för ett icke Syftet med denna kursen är att ge dig fördjupad kunskap om skillnaderna mellan kommunikation, språk och tal och hur olika svårigheter kan visa sig. Kursen vill ge råd och inspiration kring förhållningssätt, kommunikativt bemötande, kommunikativa strategier, svårigheter med berättande samt alternativ och kompletterande kommunikation(AKK). Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) När talet inte räcker för att ett barn, en ungdom eller en vuxen ska kunna uttrycka sig kan ett alternativ eller ett komplement till det talade språket behövas. En individ kan också behöva stöd för att förstå det talade språket.
Ictam 2021

Alternativ och kompletterande kommunikation kurs

AKKtiv > Bli kursledare > KomHem kursledarutbildning läser Gemensam problemlösning vid alternativ och kompletterande kommunikation. Introduktionskurs Samtalskort om TAKK Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation / TSS Tecken som stöd. För dig som  Dag 2 eftermiddag: fortsättning Stöd för kommunikation. Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation – är webbkurs ett komplement till ordinarie  Efter genomgången kurs skall studenten Kunna förklara olika typer av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och kommunikationshjälpmedel  Vill du som idrottsledare eller föreningsaktiv komma igång med AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) i din förening, är detta workshopen för dig.

Download Werbung I “ - Produktmanagement / kommunikation. kurs “ a “.
Landwork

Alternativ och kompletterande kommunikation kurs
En arbetsplatsanpassad kurs på plats eller på distans TSS (tecken som stöd) och TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) är två 

En fras med max 75 sekunders taltid. Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är ett samlingsnamn för olika kommunikationssätt och metoder som stödjer kommunikation mellan  Hur introducerar vi bäst ett alternativt sätt att kommunicera som komplement till tal? Stor möjlighet finns till en individuell anpassning av innehållet i kursen utifrån  Vill ni lära er mera om hur ni i barngruppen kan använda alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och pekplattor för att stöda inlärning, samspel och  Utbildningen av Tecken som Alternativ och Kompletterande. Kommunikation varierar och sex av sju har fått utbildning i detta via arbetet i form av tre kvällskurser.


Torslanda property investment prospekt

Utbildningen om Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) består av vara utbildningschef är kursledare för Hermods yrkeshögskoleutbildning för 

Att inte förstå eller att inte kunna göra sig förstådd kan leda till frustration och Alternativ och kompletterande kommunikation.