2. 3, Gymnasieskurser. 4, Kurskod, Kursnamn, Grundskolekurser. 5, ADMADM00S 18, ADMREC0, Receptions- och konferensservice, ML, Modersmål.

1276

2018-06-06

På gymnasiet finns tre kurser i ämnet modersmålsundervisning. Alla kurser är 100 poäng. Du kan bara påbörja undervisningen när ett nytt läsår startar. Kursen Modersmål 1 bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande. Kursen Modersmål 2 bygger på kursen Modersmål 1. Modersmålsundervisning för grundskolan och gymnasiet I kurserna modersmål 1, modersmål 2 och modersmål - aktiv tvåspråkighet Undervisning i digitala klassrum 2 månader sedan Mikael Jag har i mitt svar, nedan, utgått ifrån att du menar MODERNA SPRÅK.

  1. Omvärldsbevakning sociala medier
  2. Karlstad studentkår

Betygsskalan är F till A. Betyget F är underkänt, E är det lägst godkända betyget och A är det högsta. Det betyg som ditt barn får i slutet av 9:an (slutbetyget) är det som hen söker in till gymnasiet med. Modersmål 2, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1 Blanketten ska lämnas till receptionen på Anna Whitlocks gymnasium senast den 30 augusti 2018. Jag ansöker om att få läsa Modersmål 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande. Läs kapitel 2 i Bokskogen. Sänduppgift Välj den roman du skall läsa bland de verk som nämns i läroböckerna. Skriv en analytisk recension.

1 Poäng. Ayla 21 år den 22/2/16 .

Page 2. 2 (6). Innehållsförteckning. Modersmålsundervisning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i elever i kommunala eller fristående gymnasieskor.

Ämnet modersmål är frivilligt. Om eleven är anmäld till undervisningen måste han eller hon dock delta.

Modersmål 2 gymnasiet

Ämne - Modersmål. Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden.

Modersmål 2 gymnasiet

Om du inte har angett att du vill ha modersmålsundervisning i din webbansökan, får du en ny möjlighet när årskurs 1 på gymnasiet har börjat. Då delar studie- och yrkesvägledarna ut blanketter för ansökan. Blanketten finns även att hämta här: Ansökan modersmål på gymnasiet (pdf, nytt fönster) Studieblock 2 Medietexter Detta block behandlar bild, ljud och film, tidningar och reklam samt källkritik. Bild Läs avsnittet Att analysera bilder, s. 128–130, där du får råd om att göra bildanalys. Här kommer ytterligare några frågor som du kan pröva när du analyserar en bild.

Modersmål 2 gymnasiet

Alla kurser är 100 poäng. Du kan bara påbörja undervisningen när ett nytt läsår startar. Kursen Modersmål 1 bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande. Kursen Modersmål 2 bygger på kursen Modersmål 1. Modersmålsundervisning för grundskolan och gymnasiet I kurserna modersmål 1, modersmål 2 och modersmål - aktiv tvåspråkighet Undervisning i digitala klassrum 2 månader sedan Mikael Jag har i mitt svar, nedan, utgått ifrån att du menar MODERNA SPRÅK.
Kabel markieren

Modersmål 2 gymnasiet

Modersmålsundervisning avser elev i gymnasieskolan och modersmål än svenska. 2 23 kap 1,3a, 4 §§ skollagen, 4a kap 1- 5 §§ gymnasieförordningen  av J Khalil · 2019 — arabiska modersmålslärare, elever och rektorn till modersmålsenheten i en 2 är viktigt med hemspråket för att barnen ska få samma uppfostran och anamma de ''Jag siktar på betyg faktiskt för det hjälper mig att söka på gymnasiet när jag  Läroämnet modersmål och litteratur är ett centralt färdighets-, kunskaps-, kultur- och konstämne i gymnasiet. Ämnet spelar en central roll för den språkliga och  för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet och på Skolverkets kursplaner Modersmål 1 och 2 samt och Aktiv tvåspråkighet på gymnasiet. På gymnasiet gör du som elev en ansökan tillsammans med gymnasiets Studie- och yrkesvägledare, Modersmål 2, 100 gymnasiepoäng.

Du måste aktivt söka en modersmålskurs. Det finns tre kurser att välja mellan.
Pajala församling

Modersmål 2 gymnasiet
Rätt till modersmålsundervisning har elev vars vårdnadshavare eller en av Ifylls av skolan 2 Språket är ett levande språk, som dagligen används hemma.

Ingen av de kurserna ger meritpoäng, men de kurserna får ersätta Moderna språk i programstrukturen på de programmen, där det är Obligatoriskt att läsa Moderna språk, som t.ex på Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och på Ekonomiprogrammet. 2021-03-16 Söka gymnasium Solna gymnasium Gymnasie­särskolan Studera på annan ort SL-kort och elevresor Terminer och lov Solna gymnasium Ung utan arbete eller studier Modersmåls­undervisning Gymnasie­studier utomlands 2020-02-03 OBS! betyg i kurser inom ämnet Modersmål ger inte Meritpoäng (jämför: godkända betyg i Moderna språk 3 och 4 ger meritpoäng). Alla kurser inom ämnet Modersmål (alltså, Modersmål 1, Modersmål 2 och Aktiv tvåspråkighet) kan ersätta ämnet Moderna språk. Det är möjligt att läsa 300 poäng gymnasiala kurser inom Modersmål.


Panu kaila ilmanvaihto

2 SAMMANFATTNING Lina Sabri Slewa EN FALLSTUDIE OM SPRÅKUTVECKLANDE ARBETSSÄTT FÖR NYANLÄNDA OCH FLERSPRÅKIGA ELEVER PÅ GYMNASIET 2017 Antal sidor: 63 _____ Syftet med studien är att belysa tre lärares didaktiska utgångspunkter, deras

Skövde kommun Fredsgatan 4 541 83 Skövde Kontaktcenter: 0500-49 80 00 Felanmälan dygnet runt: 0500 - 49 97 00 I Umeå finns rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever till förskola och skola i kommunen.