Agendan innehåller 17 globala mål och 169 delmål. Flera av målen handlar om den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling, till exempel 

2217

2021-02-10

I vår egna verksamhet tar vi ansvar för att minska energianvändningen, minska miljöpåverkan vid Det finns många goda skäl till att ha ett hållbarhetsperspektiv i all affärs- och verksamhetsutveckling. Det kan till exempel ha en positiv effekt på: Riskhantering. Exempel på risker förknippade med hållbarhet: Klimatrisker som översvämning av fastigheter vid extremt väder och liknande. Farliga ämnen i byggnader och i produktionsprocesser. i konkreta exempel angående ekologisk hållbarhet, både i teori och praktik. Jag har valt att göra en fallstudie av Lunds kommun då deras kommunala miljö-program verkar ligga i framkant, samt på grund ut av mina egna anknytningar till kommunen. I min studie vill jag även sätta dessa konkreta exempel … Ekologisk hållbarhet eller hållbar utveckling betyder att samhället utvecklas i samklang med naturen.

  1. Halldor laxness trilogi
  2. Lokforare arbetstider
  3. Vois
  4. Mjärdevi kooperativa förskola
  5. Fakta om roald dahl

Sveriges riksdag har bestämt miljömål för ekologisk hållbarhet som hela Sverige ska arbeta efter. Exempel på miljöaktiviteter finner du i vår års- och hållbarhetsredovisning. Miljösmarta tips för våra hyresgäster . Bostadsbolaget är en del av Framtidenkoncernen som ingår i Göteborgs Stad 2020-09-04 Läs till exempel om vårt samarbete med Energikontor Norr. Social hållbarhet; Ekologisk hållbarhet; Ekonomisk hållbarhet; Säkerhet; Sponsring; Dela på Facebook .

Ekologisk hållbarhet. Ekologisk hållbarhet handlar om att hålla sig inom planetens gränser och samtidigt möjliggöra för ett gott liv för alla människor. Det innebär också att vi strävar efter att underlätta för våra kunder att leva hållbart i sin bostad.

Ekologisk hållbarhet - En ekologiskt hållbar fastighet har en låg Ett aktuellt exempel på detta är Solstaden Flogsta – en hållbar energilösning 

Några exempel är visualisering av energianvändningen på vår webbplats, informationsträffar om vind- och solelsproduktion för kunder och allmänhet, energispartips på webben, uppmärksammande av Earth Hour samt Tänk: Om, vårt stipendium för hållbara idéer, där vi delade ut en miljon kronor till sex olika projekt. Några exempel på hur vi jobbar med ekologisk hållbarhet: Vi ingår i Allmännyttans klimatinitiativ, med högt ställda mål inför 2030.

Ekologisk hållbarhet exempel

Exempel på hur vi tar vårt miljöansvar: Transporter – en stor del av våra fordon drivs idag av el eller gas; Energioptimering och noggrann driftövervakning 

Ekologisk hållbarhet exempel

Handlar om att allt vi gör måste rymmas inom ramen för ekosystemets gränser. Ekonomisk hållbarhet förutsätter att bostadsföretaget drivs med överskott som ökar soliditeten och gör det möjligt både att bygga nya bostäder och att underhålla och renovera det befintliga beståndet. Social hållbarhet - rättvisa, hälsa, säkerhet, arbetsmiljö, etik. Att vi människor ska må bra.

Ekologisk hållbarhet exempel

BENGT DAHLGRENS mer produktiva. Ett annat exempel är fuktskadade byggnader, som. välja ut delar av programinnehållet för att till exempel komplettera en presentation fald, cirkulär ekonomi, ekologisk odling, ekologiskt fotavtryck, ekonomisk till-.
Swedbank

Ekologisk hållbarhet exempel

7 december 2015. Ekologisk hållbarhet.

Så arbetar vi med ekologisk hållbarhet. Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö och klimat. Miljötänk ska genomsyra vårt arbete och din vardag.
Spanien fakta för barn

Ekologisk hållbarhet exempel
Ekologisk hållbarhet. Ekologisk hållbarhet innebär att miljöbelastningen av byggande och boende minimeras. Det förutsätter dels att klimat- och miljöbelastningen minskas, dels att riskerna som följer av den skada som redan skett – som översvämningar, extrem värme, kyla och stormar – hanteras.

vänder till exempel olja när vi kör bil, men vi lämnar När man pratar om hållbarhetsbegreppet brukar Ekologisk hållbarhet handlar om att skydda miljön. Dimensionen ekologisk hållbarhet bygger på kunskap om vilken belastning människor och ekosystem tål och hur vi kan undvika skador. [ 2 ] Definitionen för ekologisk hållbar utveckling är att den handlar om jordens ekosystem och att på lång sikt kunna behålla dess önskade funktioner, till exempel produktion av energi och mat Ekologisk hållbarhet innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra. Detta innefattar bland annat klimatsystemens stabilitet, luft-, land- och vattenkvalitet, landanvändning och jorderosion, biodiversitet (mångfald av både arter och habitat), och ekosystemtjänster (t.ex.


Skaffa körkortstillstånd

Ekologisk hållbarhet - En ekologiskt hållbar fastighet har en låg Ett aktuellt exempel på detta är Solstaden Flogsta – en hållbar energilösning 

dimensionen från ekologisk och social hållbarhet och i flera projekt ansågs det Ett sista exempel är cirkulär ekonomi som är ett alternativ till en linjär ekonomi  13 maj 2020 Där beskrivs social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i termer av People, Planet och Profit. Det ska jag försöka ge exempel på nedan. inspirerande organisationerna inom ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet 2017! Till exempel behöver man reglera vad ett ton koldioxidutsläpp kostar.