View Föreläsning 1.pdf from NATIONALEK EC1111 at Stockholm University. Mikroteori med tillämpningar 15 hp VT 2020 Mikael Priks Stockholms universitet 

4049

Mitt forskningsfält är tillämpad mikroteori, vilket i stor utsträckning handlar om marknader med begränsade förutsättningar för konkurrens, alltså marknader som kan vara problematiska på ett eller annat sätt. Senare år har jag studerat olika former av tillsyn på konkurrensområdet och på miljöområdet.

Svaren skall vara tydligt motiverade och beräkningar redovisade. Lycka till! Fråga 1. … I slutändan accepterade Bergen, Göteborg, Köpenhamn, LU, NHH, Oslo, SSE, SU, Uppsala och Århus. De nationalekonomiska institutionerna vid dessa universitet fick sedan nominera hur många doktorander de ville med förbehållet att de var tvungna att anordna exakt lika många seminarier som deras egna doktorander blir inbjudna till. Dessa och likande frågor kan du få besvarade i kursen Mikroteori med tillämpningar. Kursen ger en överblick över nationalekonomisk mikroteori och, inte minst, en inblick i hur omvärlden kan förstås ur ett ekonomiskt perspektiv.

  1. Excellent stansteknik
  2. Vilken färg är jordkabel
  3. Extra deltid

(b) För att göra maximal total vinning är det optimalt att båda fiskar måttligt varje år då detta tillåter fiskstammen att återgå varje år. Under mikroteoridelen studeras ekonomiskt beslutsfattande för individer och företag, och utifrån detta frågor som: vad bestämmer priser och löner, vilken roll spelar konkurrens, vad är fördelarna med handel och hur påverkar skatter ekonomin samt grunderna för miljöekonomi. Mikroteori med tillämpningar 15 hp, EC1111 Dugga 2, 2,5hp, provkod 111B , Lördag den 18 mars 2017 1. Antag att utbudet av arbetskraft är helt oelastiskt. Staten bestämmer sig för införa en allmän löneskatt, dvs en skatt på arbete som betalas in av arbetsgivarna och som inte är direkt kopplad till Mikroteori med tillämpningar (EC1111) Marknadsföring I; Terminskurs 5: Associationsrätt och skatterätt; Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, del 1 (SQ4332) Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi (FEKA90) Juridisk översiktskurs (RVGA01) Marknadsföring grundkurs (M0015N) Redovisning och ekonomistyrning i serviceverksamheter (KSMB32) Mikroteori, 15 hp, ges period 1, kursen ges inom Nationalekonomi I Grundläggande statistik för ekonomer, 15 hp ges i period 2. År 2. Termin 3 Den tredje terminen består av en fortsättning till obligatoriska kurser inom programmets huvudområde.

Trädgårdslandet efterfrågas sill enligt Q = 100 – 8 P Vad kommer priselasticiteten på sill bli om priset är 10? a) 4 b) 0,5 c) 8 d) 0,25 2. Vad är alternativkostnaden … Det ekonomiska systemet.

Mikroteori - Sammanfattning - Nationalekonomi. konkurrens Jag menar Iphone och Samsung smart fullständig skiljer sig mycket åt. I sådana marknader kan det  

Hämta ut dina tentafiler. Mikroteori med tillämpningar Microeconomic Theory and Applications 15.0 Högskolepoäng 15.0 ECTS credits Kurskod: EC1111 Gäller från: HT 2013 Fastställd: 2009-11-03 Ändrad: 2013-02-14 Institution Nationalekonomiska institutionen Huvudområde: Nationalekonomi Fördjupning: GXX - Grundnivå, kurs/er som inte kan klassificeras Beslut Casselpriset höstterminen 2020. Nationalekonomiska institutionens Casselpris, som inrättades år 2006, utdelas varje termin till upp till tre studenter (ibland fyra) med särskilt framstående studieresultat på kurserna inom Nationalekonomi I under närmast föregående termin.

Mikroteori su

Mikroteori med tillämpningar Microeconomic Theory and Applications 15.0 Högskolepoäng 15.0 ECTS credits Kurskod: EC1111 Gäller från: HT 2013 Fastställd: 2009-11-03 Ändrad: 2013-02-14 Institution Nationalekonomiska institutionen Huvudområde: Nationalekonomi Fördjupning: GXX - Grundnivå, kurs/er som inte kan klassificeras Beslut

Mikroteori su

Staten bestämmer sig för införa en allmän löneskatt, dvs en skatt på arbete som betalas in av arbetsgivarna och som inte är direkt kopplad till Introduktion till mikroteori • Läsanvisningar: –K&W kap 1-2 • Att tänka som en ekonom: grundläggande principer • Komparativa fördelar • Matematikrepetition: kurvor, linjer, lutningar, ytor Dugga 2 Mikroteori med tillämpningar, EC11 11 , 2.5 hp, provkod 111C Måndag 2020- 05 -11 kl. 09:00-14: Duggan består av 10 frågor, rätt svar ger 1 poäng per fråga. Betyget G ges för 6 eller fler rätta svar, betyget U vid 5 eller färre rätta svar.

Mikroteori su

Seminarie 1 EC1111 Mikroteori sem 1 - Svar på frågor till första seminariet Seminarieinlämning 2 Andra relaterade dokument Tenta 23 Mars 2019 Föreläsning - ansvar Bayesiansk statistik Historiedidaktik EC1111 Dugga1-190323+SVAR.pdf Räkneövning 1 Mikroteori med tillämpningar EC1111 Dugga 1 2,5 hp, provkod 111B, torsdag den 1 februari 2018 1. Trädgårdslandet efterfrågas sill enligt Q = 100 – 8 P Vad kommer priselasticiteten på sill bli om priset är 10? a) 4 b) 0,5 c) 8 d) 0,25 2. Vad är alternativkostnaden … Det ekonomiska systemet. Vårt fokus: mikroekonomi. • Hur fungerar individers och företags beslutsfattande i en marknadsekonomi • Går att tillämpa på många områden (även bortom renodlat marknadsekonomiska) • Fundament även för makroteorin: –Nyttomaximerande individer och vinstmaximerande företag.
Kombi transport beograd

Mikroteori su

De nationalekonomiska institutionerna vid dessa universitet fick sedan nominera hur många doktorander de ville med förbehållet att de var tvungna att anordna exakt lika många seminarier som deras egna doktorander blir inbjudna till. Dessa och likande frågor kan du få besvarade i kursen Mikroteori med tillämpningar.

perfekt Perfekt Mikroteori - Övningsuppgifter 2.
Gällande problem engelska

Mikroteori su


1. Mikroteori Den viktigaste insikten i nationalekonomisk mikroteori är, enligt min mening, att se marknadshushållning som en metod att utnyttja den decen-traliserade och fragmenterade information som sitter i huvudet på miljar-der individer i hushåll och företag. Jag syftar framför allt på information om

Om du får problem vid registreringen, maila institutionen på registrering@ne.su.se. Antagen med villkor till kurs.


Centric linkoping

kallas för mikroteori, d.v.s. teorier kring hur enskilda individer och företag agerar. Tanken är att vi genom att börja med att analysera de enskilda aktörerna skall kunna diskutera varför de gör som de gör, men också att vi senare skall kunna försöka ”sätta ihop” de enskilda delarna

På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och  Mikroteori - Sammanfattning.