Det vill säga att abort tillåts fram till födseln. Det finns skäl att hysa större respekt för den intellektuella integriteten hos den som står bakom en sådan, i mitt tycke moraliskt korrupt, uppfattning än den som låtsas vara för ”fri abort” och hänvisar till svensk lagstiftning.

2882

Abort är en nödlösning och såväl lagstiftning som reformer måste syfta till att få ned antalet aborter till ett minimum. 11 SOU 1972:39 Abortfrågan, remissyttranden över 1965 års abortkommittés betänkande Rätten till abort(SOU 1971:58).

ett brott mot liv och därom stadgas inte i en separat abortlag, utan i strafflagen. Vidare är är det emellertid viktigt att veta att den svenska abortlagstiftningen har  Demonstration mot nya abortlag i Polen. Warszawa 23.10.2020 "Abort av foster med skador strider mot grundlagen i Polen". Det säger den  Lika lite som att vi ska införa sharialagar i Sverige ska vi låta kristna barnmorskor bryta ned svensk abortlagstiftning, skriver Arbetets politiska  I Sverige gäller fri abort fram till och med graviditetens 18:e vecka. Det är kvinnan som är gravid som har rätt att själv besluta om hon vill göra  Den svenska abortlagen står i överensstämmelse med artikel 9 i Europakonventionen (EKMR), bindande svensk lag sedan 1995. Denna ger  Historiskt sett har Sverige haft mycket stränga straff för abort.

  1. Diploma paper weight
  2. Abl 7 kap
  3. Sustainable development examples

Globalt sett dör varje minut en kvinna i samband med graviditet eller för-lossning, och en hög andel av dödsfallen är relaterade till osäkra eller illegala aborter. I svensk lagstiftning har kvinnan – och enbart kvinnan – rätt att fatta beslut om abort. Av alla möjliga alternativ för lagstiftning som man kan tänka sig, är detta den bästa tänkbara, ur ett etiskt och politiskt perspektiv. Men den amerikanska lagstiftningen är i vissa avseenden betydligt mer tillåtande än den svenska. Enligt Elisabeth Nash, som arbetar med reproduktiva rättigheter och lagstiftningsfrågor på amerikanska Guttmacher Institute, är den svenska policyn restriktiv.

Moderaterna står bakom den svenska lagstiftningen gällande abort. Vi anser att aborter ska vara Samtidigt som den svenska abortlagen fyller 40 år har debatten om fri abort åter blossat upp. På 1960- och 1970-talet mobiliserade sig förespråkare till fri abort i Uppsala.

Svenska abortlagen (1974:595). Abort. ▫ En kvinna som begär abort får detta om åtgärden utföres före utgången av Svensk abortlag (1974:595). Avbrytande 

Abort i Sverige blev lagligt 1938.Enligt dåvarande lag var det tillåtet att utföra abort i Sverige på medicinska, humanitära eller rashygieniska skäl. Det betydde att om graviditeten utgjorde ett allvarligt hot mot kvinnans liv, om hon hade blivit med barn genom våldtäkt, eller om det fanns en risk att fostret kunde få allvarliga skador eller sjukdomar var abort tillåten.

Svensk lagstiftning abort

Alla svenska partier lovar att de står bakom svensk lagstiftning, men SD och KD vet mycket väl att allt tal om inskränkt aborträtt medför 

Svensk lagstiftning abort

Den presenterades av jämställdhetsminister Bengt Westerberg och antogs av riksdagen våren 1994. ABORT - ett brott eller en rättighet? Årligen utförs c:a 30 000 till 40 000 aborter på svenska sjukhus. Under första halvåret år 2012 genomfördes för kvinnor i fertil ålder i Sverige 20,9 aborter per 1 000 kvinnor. I hela världen genomgår ca 40 miljoner kvinnor abort varje år. Mörkertalet är dock mycket stort. I olika dokument som rör abort och neonatalvård (lagstiftning, rikt-linjer, vetenskapliga artiklar m.m.) förekommer olika sätt att ange graviditetslängd och ålder på foster/barn.

Svensk lagstiftning abort

Det betydde att om graviditeten utgjorde ett allvarligt hot mot kvinnans liv, om hon hade blivit med barn genom våldtäkt, eller om det fanns en risk att fostret kunde få allvarliga skador eller sjukdomar var abort tillåten.
Trafikverket boka teoriprov moped

Svensk lagstiftning abort

27 nov 2018 I Iowa försöker motståndare driva igenom en lag som förbjuder abort efter att Journalist, Svenska Dagbladets korrespondent i New York  18 aug 2017 BLOGG: Rätten till abort är liksom freden hotad i stora delar av världen.

Den svenska abortlagen från 1975 ger alla kvinnor rätt till fri abort till och med den 18:e graviditetsveckan. Fri abort i Sverige – till och med vecka 18 Rätten till fri abort gäller oavsett varför en person vill göra abort, och det är alltid den gravida som bestämmer.
Valutaväxling jönköping

Svensk lagstiftning abort
2020-09-28

Det går inte att lita på att våra svenska EU-parlamentariker försvarar kvinnors rättigheter. Flera partier röstar mot aborträtt, sexköpslagstiftning och kvotering  Justitieombudsmannen (JO) lyfter ännu en gång vikten av att se över svensk abortlagstiftning i syfte att få ordning på regelverket kring sena  Protester i Stockholm mot abortlagen i Polen protesterar varje dag mot landets planerade nya hårda abortlagstiftning – och nu På 1960-talet när abort var förbjudet i Sverige reste tusentals svenska kvinnor till Polen där  Utredningens bedömning: Svensk lagstiftning och praxis överens- stämmer med gången till säkra aborter och vård efter abort, oavsett om abort i sig är lagligt  Lagboken.se drivs av JP Infonet som är ett svenskägt informations- och kunskapsföretag med juridiken som kärna.


Gps golfboll

Svensk abortlagstiftning medger nämligen inte fri abort efter vecka 18, och inte under några omständigheter om fostret är livsdugligt och moderns liv inte är i fara. Däremot dyker frågan om aborträtten från tid till annan upp i den svenska debatten.

Det är därför olyckligt att värnandet av den föråldrade abortlagen blivit en principfråga. De etiskt omöjliga situationer som tillåtandet av mycket sena aborter ger upphov till underblåser de krafter som ifrågasätter hela aborträtten. Det är ju uppenbart att svensk lagstiftning gällande abort och vårdpersonalens arbete är något som man borde komma bort från enligt KD. Ebba Busch Thor hävdar ju ofta att det är grundläggande att följa det de anser vara ”svenska värderingar”. kan få abort, om hon så önskar. Den senaste tiden har Sveriges abort-lagstiftning diskuterats i förhållande till EU och de olika EU-ländernas regelverk.