Introduktionsutbildning LSS – för ny personal som ska börja arbeta som exempelvis personlig assistent eller stödassistent. För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet i verksamheten är det av stor betydelse att all personal har en grundläggande kompetens.

1150

Socialstyrelsen har tagit fram en utbildning om våld mot äldre. Utbildningen vänder sig till anställda inom äldreomsorgen och personer som på annat sätt kommer i kontakt med äldre i sitt arbete. Deltagarna får bland annat kunskap om vad våld är, vilka som utsätts för våld och hur en misstanke om eller upptäckt av våld kan hanteras.

Socialstyrelsen erbjuder utbildning i Individens behov i centrum, IBIC. Utbildningarna vänder sig till personer som är utsedda processledare för IBIC i kommunen, hos privata eller idéburna utförare och personer som i regioner arbetar med att stötta processledarna i kommunerna. Webbutbildningen om e-hälsa och välfärdsteknik ska ge dig som arbetar inom socialtjänsten ökad kunskap om vad e-hälsa och välfärdsteknik är på en övergripande nivå. Du får även kunskap om vilken nytta det leder till i verksamheterna samt vilka aktörer på nationell nivå som ansvarar för vad. Förskrivarstödet består av två delar; en skrift som riktar sig till förskrivare och chefer och en webbutbildning som riktar sig till förskrivare, chefer och vård- och omsorgspersonal. Alla förskrivare, som i sitt uppdrag förskriver hjälpmedel, ska ha genomgått utbildningen för att ha behörighet i Beställningsportalen. Introduktionsutbildning LSS – för ny personal som ska börja arbeta som exempelvis personlig assistent eller stödassistent.

  1. Skolverket engelska åk 6
  2. Aktier miljöteknik 2021
  3. Mentalitet sinonimi

Utbildningen är utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet såväl under pandemin som efter. Socialstyrelsen utbildning. English. Swedish.

Demens ABC är Svenskt Demenscentrums webbutbildning baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Denna utbildningsportal använder cookies för att säkerställa att du har den bästa möjliga plattformsupplevelsen. Genom att fortsätta använda plattformen accepterar du användningen av dessa cookies.

Region Skåne. Läkemedel. Antibiotika SMART.

Socialstyrelsen webbutbildning

SKR tog fram en webbutbildning som fanns tillgänglig för kommunerna mellan Projektet har drivits i samarbete med Socialstyrelsen, och i samråd med 

Socialstyrelsen webbutbildning

Läs mer av Äldreomsorgens nationella värdegrund – Socialstyrelsens utbildning Vi vill tills vidare tipsa om Socialstyrelsens webbaserade fallpreventionsutbildning ”Ett fall för teamet” som är kostnadsfri. Den är mer omfattande och riktar sig till fler målgrupper än Nestors webbutbildning. Läs mer om Socialstyrelsens utbildning > Nestors fallpreventionsutbildning är mer basal och vänder sig främst till vård Personcentrerad omvårdnad är kanske den viktigaste förutsättningen för en god demensvård.

Socialstyrelsen webbutbildning

Läkemedelsbehandling av äldre är en webbutbildning som riktar sig till dig som är läkare som ännu inte påbörjat ST. Syftet är att stärka kompetensen om  E-utbildningar om covid-19 På uppdrag av Socialstyrelsen . En e-utbildning för sjukvårdspersonal inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst som kan tänkas  https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/132/ Antibiotikasmart är en webbutbildning från Strama som ger kunskap om  Välkommen till en utbildning i FREDA kortfrågor - om att upptäcka och fråga bedömningsmetoden FREDA, som Socialstyrelsen har utvecklat. Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån. Socialstyrelsen har tagit fram en ny webbutbildning i basala hygienrutiner riktad till bland annat hemtjänst och  Mycket mensvärk är inte ok och kan bero på endometrios. I samband med att Socialstyrelsen publicerar remissversionen av Nationella riktlinjer för vård vid  Socialstyrelsen har i dag lanserat en ny webbutbildning i basala hygienrutiner i vård och omsorg.
Bolagsverket utdelning extra stämma

Socialstyrelsen webbutbildning

Socialstyrelsen har lanserat en ny webbutbildning: Äldreomsorgens nationella värdegrund. Utbildningen baseras på vägledningen med samma namn och riktar sig till personal inom äldreomsorgen. Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning … Introduktionsutbildning LSS – för ny personal som ska börja arbeta som exempelvis personlig assistent eller stödassistent. För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet i verksamheten är det av stor betydelse att all personal har en grundläggande kompetens.

Äldreomsorgens nationella värdegrund - Socialstyrelsen En webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Utbildningen handlar om den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen och Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) om äldreomsorgens nationella värdegrund Socialstyrelsen har lanserat en ny webbutbildning: Äldreomsorgens nationella värdegrund. Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering i äldreomsorgen. Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som var och en tar ca 15-30 minuter.
Svensk pojke

Socialstyrelsen webbutbildning


Basala hygienrutiner (Vårdgivarguiden), Länk. Jobba säkert med läkemedel (Svenskt Demenscentrum), Länk. Socialstyrelsen Utbildningar (Socialstyrelsen) 

Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience.


Franchise butikker i norge

Från och med idag kan vem som helst gå Socialstyrelsens webbkurs om basala hygienrutiner inom vård och omsorg.Utbildningen är gjord för 

Målgrupp för processledarutbildingen är utsedda processledare för IBIC i kommunen, hos privata eller idéburna utförare och personer som i regioner arbetar med att stötta processledarna i kommunerna. Socialstyrelsens webbutbildning ”Att synliggöra normer i socialtjänsten ” är en utbildning om normer utifrån ett hbtq-perspektiv.