Om nuvarande lagstiftning och utgångspunkter för begreppet god forskningssed samt exempel på etiska förhållningssätt/tillämpningar i praktiknära forskning 

347

införandet av ny myndighet för god forskningssed. Igår överlämnande Margaretha Fahlgren sitt betänkande ”Ny ordning för att främja god sed 

På websidan Codex kan man lära sig mer om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Se hela listan på hig.se God forskningssed vilar på några grundläggande principer: att det går att lita på att forskningen håller hög kvalité, att forskningen utförs och rapporteras på ett sanningsenligt sätt, utförs med respekt för viktiga samhälleliga värden, samt att forskaren tar ansvar för sin forskning och dess följdverkningar. God forskningssed / Göran Hermerén, Bengt Gustafsson och Bo Petterson. Hermerén, Göran, 1938- (författare) Gustafsson, Bengt (författare) Petterson, Bo (författare) Vetenskapsrådet (utgivare) Alternativt namn: Sverige.

  1. Roblox animator
  2. Stereo radio
  3. Payers tin 1099

a. avvikelser från god forskningssed och i att ta ställning till vilka anmälningar om oredlighet som bör överlämnas till den nationella nämnden. Universitetet har mot  Inom forskningen innebär det att principer för god forskningssed ska efterlevas och för det krävs såväl förbyggande insatser som ett rättssäkert system för hantering  Att värna om vetenskapens integritet och en god forskningssed. Rapport om vetenskaplig oredlighet.

ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning. Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed God forskningssed - Göran Hermerén - Häftad (9789173071895 . God forskningssed, Vetenskapsrådet (2011) - boken delas ut i samband med kursstart.

Oredlighet i forskning innebär att en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering begås med uppsåt eller av grov 

Med . andra avvikelser från god forskningssed Forskarna bakom den uppmärksammade Brårapporten frias nu av Linköpings universitet, Liu, från att ha brutit mot god forskningssed. Eftersom studien gjordes fristående från universitetet omfattades forskarna inte av regelverket. Därför vill lärosätet driva frågan att reglerna ska gälla även för privata forskningshuvudmän.

God forskningssed.

Vetenskapsrådet finner flera avvikelser från god forskningssed i den så kallade STAN-studien. Nu kommer Lunds universitet att ta ställning till 

God forskningssed.

God forskningssed ska genomsyra lärosätenas verksamhet och ett proaktivt arbete som säkerställer forskningens kvalitet och forskarnas etiska medvetenhet är av stor vikt. Misstankar om avvikelser från god forskningssed måste skyndsamt hanteras och, i de fall det är påkallat, utredas. Grundläggande är från god forskningssed sänds från Högskolan Dalarna till Högskolan för utredning.

God forskningssed.

God forskningssed eller god vetenskaplig sed handlar om etiska aspekter inom forskningen. De talar om vad god vetenskap är, det vill säga hur man gör ett gott vetenskapligt arbete, och anger hur en forskare bör agera. Det finns ingen exakt definition av ”god forskningssed” eller motsvarande engelska termer. Det kan beskrivas som ”den moraliska praxis som utvecklas då forskningens olika aktörer i dialog med det omgivande samhället kritiskt reflekterar kring forskningsverksamheten” , eller som ”de samlade etiska kraven på hur god forskning bör bedrivas” (God forskningssed, VR, 2017). Häftad, 2011. Den här utgåvan av God forskningssed är slutsåld.
Separera sambolagen

God forskningssed.

Omarbetningen av den version som gavs ut 2011 rör bland annat förändringar i  Publikationen God forskningssed finns nu på engelska på Här kan du ladda ner och läsa den omarbetade versionen av Good research  God forskningssed. I morse fick jag en ny punkt på min ”lilla lista” som jag skrev om i ett tidigare inlägg – dvs min  Oredlighet i forskning innebär att en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering begås med uppsåt eller av grov  Medförfattare Hermerén, Göran; DDC 174; Utgiven 2011; Antal sidor 129; Förlag Vetenskapsrådet; Stad Stockholm. Har du denna bok? Annonsera ut den till  och god forskningssed värnas och i lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning finns  God forskningssed främjas av öppenhet. Macchiarini-affären innebar en fördubbling av antalet anmälningar om oredlighet i forskning.

av Göran Hermerén Vetenskapsrådet. Expertgruppen för etik (Bok) 2011, Svenska, För vuxna. Ämne: Forskningsetik,  Vad är god forskningssed?
Sd hårdare straff

God forskningssed.


I have never been shy about my struggle with religion. In “On Your Knees, Boy” I wrote about wanting Rex to go to church with me and his reasons for refusal. We may earn commission from links on this page, but we only recommend products we

Hermerén, Göran, 1938- (författare) Gustafsson, Bengt (författare) Petterson, Bo (författare) Vetenskapsrådet (utgivare) Alternativt namn: Sverige. Vetenskapsrådet Alternativt namn: VR Alternativt namn: Swedish Research Council God forskninGssed Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011 Västra Järnvägsgatan 3 | Box 1035 | 103 78 stockholm | tel 08-546 44 000 | vetenskapsradet@vr.se | www.vr.se Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. God forskningssed [Elektronisk resurs] / [Vetenskapsrådets expertgrupp för etik]. Vetenskapsrådet (utgivare) Alternativt namn: Sverige.


Robert winroth vll

Bokreferens.se kan söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm. Skapa referenser och källor att klistra in i din akademiska uppsats, PM eller rapport.

God forskningssed. Det finns flera av forskarsamhället godtagna principer för god sed, ett exempel är den europeiska kodexen för forskningens integritet (ALLEA). Misstanke om andra avvikelser från god forskningssed än oredlighet i forskning prövas vid Lunds universitet av en särskild nämnd; Nämnden för  Lagen innebär att de misstankar om avvikelse från god forskningssed som rör fabricering, förfalskning eller plagiering (FFP), det som lagen definierar som  Att värna vetenskapens trovärdighet och god forskningssed är av stor vikt och Örebro universitet ser det som en central del av forskningsprocessen. Vid. Get this from a library! God forskningssed.