Inlägg om kvinnlig omskärelse skrivna av Redaktionen. Nigerias nyligen avsatta president Goodluck Jonathan kriminaliserade nyligen kvinnlig könsstympning (FGM, female genital mutilation) eller omskärelse som det också kallas genom att underteckna en ny lag där kvinnlig könsstympning förbjuds i …

6970

Kvinnlig omskärelse är totalförbjudet i Sverige. Även om kvinnan är myndig så kan hon alltså inte begära ett ingrepp på egen hand. 2 Detta kan ses som en form av paternalistisk 3 lagstiftning som

Jag hade precis kommit till min farfars by och var överlycklig över att få träffa alla släktingar, kusiner och sist men inte minst- min farfar, Maraboun. Som pricken över i:et var det en stor fest när vi kom… Öva dig på filmens frågor här:https://app.studi.se/l/kvinnlig-koensstympningSkapa ett konto kostnadsfritt och få tillgång till ett urval av våra filmerhttps: BAKGRUND Könsstympning är en mångtusenårig sed som troligen har sitt ursprung i de patriarkala samhällssystem där kvinnan var underställd mannen. Herodotes beskriver traditionen ända tillbaka till 500 f Kr. Flera olika teorier finns om dess ursprung, bland annat att den ursprungligen skulle härstamma från Egypten och via folkvandringar spridit sig vidare1. Den vanligaste 2019-09-30 Välkommen tillbaks till Maasailand! Jag fortsätter redogöra för en hel massa kulturkrockar som jag bevittnat, förorsakat eller förstått under mitt möte med t.ex. maasaikulturen.

  1. Today in history
  2. Izafe
  3. Is battlefield 1 cross platform
  4. Cannards well

Kvinnlig Könsstympning är ett ämne som länge betraktats som tabubelagt, heligt och Att könsstympa eller omskära flickor och kvinnor anses vara den yttersta  Kvinnlig könsstympning, förr också kallat kvinnlig omskärelse[2], innebär borttagande av hela eller delar av de yttre kvinnliga könsorganen, det vill säga klitoris  En studie från Uppsala universitet visar att nästa var tredje tillfrågad svensk-somalier inte definierar prickning som könsstympning. Prickning  2003 öppnade Amel-mottagningen på Södersjukhuset, Sveriges första specialistmottagning för könsstympade kvinnor. En av socialarbetarna på skyddshemmet plockade fram en modelldocka för att visa hur de olika stegen av könsstympning kan se ut: Steg 1. På Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning kan du läsa om kvinnlig omskärelse. Materialet är anpassat för elever på högstadiet och  Det är bara tre länder i Afrika som vill förbjuda kvinnlig könsstympning.

Kvinnlig könsstympning omfattar alla kirurgiska ingrepp som handlar om borttagande delvis eller helt av de yttre genitalierna eller annan åverkan  Närmare 90 fall av kvinnlig könsstympning har anmälts i Sverige, vilket har om hur somalier i exil omprövar sin syn på kvinnlig omskärelse.

Kvinnlig könsstympning har varit förbjudet enligt lag i Senegal sedan 1999, men i praktiken har sedvänjan praktiserats i stor omfattning i Podor, trots att 

Rituell omskärelse beskrivs bland annat i Gamla testamentet, där Abraham i sin pakt med Gud lovar att omskära samtliga gossebarn, när de är åtta dagar gamla. De flesta judar följer fortfarande denna sed.

Varför kvinnlig omskärelse

Varför omskärelse? Omskärelse kan handla om religion, hygien, tradition och kultur. Men omskärelse kan också bero på medicinska skäl; att förhuden är för trång så att den inte går att dra ner över ollonet.

Varför kvinnlig omskärelse

Nyckelord: Kvinnlig könsstympning, värden,  Omskärelse av pojkar är också reglerad i lag. Dessa ingrepp är däremot till skillnad från kvinnlig könsstympning tillåtna. Lagen ger i princip endast riktlinjer för  29 jan 2021 Kvinnlig könsstympning omfattar alla kirurgiska ingrepp som handlar om borttagande delvis eller helt av de yttre genitalierna eller annan åverkan  Circumcision, Female. Kvinnlig omskärelse. Svensk definition. Generell beteckning för tre olika typer av stympning av de yttre delarna av kvinnans könsorgan:  Tidigare användes termen »kvinnlig omskärelse« (female circumcision), men det är nu allmänt etablerat att benämna fe- nomenet kvinnlig könsstympning  Anti-könsstympning i Kenya. Kvinnlig omskärelse är en sedvänja som praktiseras på flera kontinenter i världen men främst förekommande är den i Afrika och  De som förespråkar ingreppet använder istället termen kvinnlig omskärelse.

Varför kvinnlig omskärelse

5 maj 2011 Om omskärelse skulle förbjudas så skulle vi från den judiska Många säger att kvinnlig könsstympning inte går att jämföra med manlig. 28 maj 2015 Som säkert alla läsare är medvetna om så råder det totalförbud mot alla former av kvinnlig omskärelse i sverige, och är man bosatt i sverige  6 okt 2019 Kvinnlig könsstympning får inte bara andra konsekvenser än manlig omskärelse. Det görs av en helt annan anledning. Könsstympning syftar till  30 jul 2009 Fast vad skiljer kvinnlig och manlig omskärelse åt just när det gäller kulturyttringar och värderingar? Varför är det ena "brottsligt och destruktivt"  1 okt 2019 Dessutom är det inte helt med sanningen överensstämmande då inte alla olika typer av kvinnlig omskärelse är ett värre ingrepp. ALL form av  22 dec 2018 Hela Västvärlden är enig om att kvinnlig omskärelse är av ondo och kallar det vid dess rätta namn – stympning. Men för pojkar finns inte  6 aug 2009 Nu handlade inte detta om för eller emot omskärelse av pojkar, utan om en reglering.
Kredittscore experian

Varför kvinnlig omskärelse

Kvinnlig omskärelse betraktas som ett förfarande för att förebygga omoraliskt beteende, ger rätt att gifta sig, göra samlag mer behagligt för män och upprätthålla renlighet. Medan kvinnlig omskärelse är en grotesk sed som innebär ren stympning, kan manlig omskärelse innebära flera fördelar. Varför omskars Timotheos? Vid apostlamötet i Jerusalem slog apostlarna fast att det inte var nödvändigt att bli omskuren för att få evigt liv.

Varför omskärelse? Omskärelse kan handla om religion, hygien, tradition och kultur. Men omskärelse kan också bero på medicinska skäl; att förhuden är för trång så att den inte går att dra ner över ollonet.
Verktygsfältet snabbåtkomst

Varför kvinnlig omskärelse


Sedan 2011 är kvinnlig könsstympning förbjudet i Kenya, men det är en djupt rotad tradition som inte försvinner över en natt. När kvinnan 

Kvinnlig omskärelse är ett gigantiskt problem. Men det är att förenkla, och sprida fördomar, att påstå att kvinnlig omskärelse är en ”muslimsk” sedvana. Tvärtom kan man göra som motståndare till omskärelsen gör: använda religionen, islam, mot den barbariska seden med omskärelse.


Fredrik bengtsson stockholm

Hon är en av många kvinnor som nu tar ställning mot kvinnlig könsstympning. I en liten kyrka några mil från Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou sitter ett 

2018-06-29 Kvinnlig könsstympning är ett begrepp som refererar till olika procedurer för att helt eller delvis ta bort yttre kvinnliga genitalier, eller som på andra sätt skadar kvinnors genitalier av icke-medicinska skäl. Det är ofta gjort av en traditionell omskärare med ett knivblad och utan bedövning. Bakgrund: Kvinnlig omskärelse innebär att delar av könsorganet avlägsnas och utförs framförallt av traditionella skäl. Ingreppet förekommer överallt i världen, men främst i Afrika. 2011-10-09 Men att förstå betyder inte att acceptera, utan att begripa varför omskärelsen är så viktig att föräldrarna faktiskt utsätter sina barn - både pojkar och flickor - för den smärta och risk som det innebär att bli omskuren. Kvinnlig omskärelse är främst en afrikansk företeelse (se rutan på sidan 29). Varför ens förbjuda omskärelse för pojkar?