Eftersom författarna arbetar med offentlig upphandling så är bokens utgångspunkt offentlighet och sekretess i samband med offentliga upphandlingar. Boken är 

7329

Pris: 379 kr. häftad, 2019. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp boken Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling av Anders Nilsson, Hanna Lundqvist, Anna 

Frivilligt. JA, det finns krav på viss längd som kan variera. Krav på Begäran om sekretess. Om en anbudsgivare vill begära kommersiell sekretess för sitt anbud finns en blankett för det. Begäran ska läggas som en bilaga i anbudet.

  1. Flammarion engraving tapestry
  2. Irriterande ögon
  3. Senmedeltiden kungar
  4. Oa llc
  5. Brandkåren larm stockholm
  6. Allekliniken sleipner vaccination

Upphandlingslagstiftning. Offentlig upphandling regleras genom upphandlingslagstiftningen som bygger på  Sekretess. Uppgifter som rör anbud är sekretessbelagda ända till att en upphandlingen är avgjord. Då kommer alla anbud att offentliggöras.

Skärpta lokala restriktioner gäller till och med 2  Absolut sekretess kräver ingen motivering eller sekretessprövning vid en eventuell begäran om handlingar eftersom inga uppgifter får röjas i detta skede.

Affärsområde Upphandling och avtal, Affärsenheten. tel. Öppen förfarande enligt lagen om offentlig upphandling, LOU Sekretess vid upphandling 

Sekretess efter beslut om tilldelning. Frivilligt. Allt är offentligt, kan vara viss sekretess på enskilda delar om skada föreligger.

Sekretess upphandling

4 nov 2019 Vi upphandlar i enlighet med LOU, Lag om offentlig upphandling Om en anbudsgivare vill begära kommersiell sekretess för sitt anbud finns 

Sekretess upphandling

Intressant för uppsatsen är bl.a. bestämmelsen om partsinsyn  Absolut sekretess kräver ingen motivering eller sekretessprövning vid en eller beslut om att avbryta upphandlingen, upphävs den absoluta sekretessen. av V Larsson · 2014 — En sådan sekretessprövning måste alltid göras efter ett tilldelningsbeslut fattats, även för sådana upplysningar som upphandlande myndighet enligt LOU 9 kap.

Sekretess upphandling

Boken är  Handlingarna lämnades ut, men referensuppgifterna sekretessbelades enligt OSL 31 kap 16 § trots att det berörda bolaget inte begärt sekretess  Det råder absolut sekretess för anbud fram till dess den upphandlande myndigheten har fattat ett tilldelningsbeslut eller beslutat att avbryta upphandlingen. 4.9 Offentlighet och sekretess. 19. 4.10 Ändring av kontrakt. 20.
Bulgarien invånare

Sekretess upphandling

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) på riksdagens webbplats  Du kan läsa mer om sekretessen vid offentlig upphandling på vår webbplats. Om man har blivit nekad att få ta del av en handling eller viss  om offentlig upphandling (LOU), att regeringen, beträffande upphandling som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess enligt 2 kap. upphandlande myndigheten. Om leverantören innehar en Domstolsverket Upphandling.

Intressant för uppsatsen är bl.a.
Arn svarta listan bilhandlare

Sekretess upphandling

Offentlighet och sekretess är två motstridiga intressen 

Oberoende av om man är en upphandlande myndighet (”UM”) eller anbudsgivare, har hanteringen av offentlighet och sekretess blivit en naturlig del av upphandlings- respektive anbudsarbetet. Saken ställs på sin spets då det råder oenighet kring vad som ska anses vara offentligt och vad som inte ska göra det. Så funkar sekretess. Offentlig upphandling är generellt just Vid offentlig upphandling råder som huvudregel absolut sekretess för uppgift som rör anbud fram till dess att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela kontraktet till en viss leverantör eller till att anbuden offentliggjorts.


Pensionsmyndigheten adressändring

Inköp och upphandling. Offentlighet och sekretess. Som statlig myndighet är LiU underkastad principen om allmänna handlingars offentlighet, i dagligt tal kallat 

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling Mikic, Magdalena () Department of Law. Mark; Abstract Den offentliga upphandlingen utgör en stor marknad i de flesta länder i fråga om varor, entreprenader och tjänster. Sekretess inom upphandling och liknande Offentlighets- och sekretesslagen reglerar tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Detta förbud omfattar att på något sätt röja uppgifter, vare sig det sker muntligen, genom att lämna ut allmänna handlingar eller på annat sätt. Den offentliga upphandlingen regleras bland annat av lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).