iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet. Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan

3792

av B Ahlin — Introduktion. Formalia, stilbegreppet. Stilteori, definitioner; är så mästerligt utförd. T8. Gör övningarna med stilistiska figurer (bildspråk) i kompendiet. Läs texterna av. Lagerlöf och Strindberg och fokusera på både berättarteknik och bildspråk.

Undervisningen ska hjälpa dem att utveckla förmåga att sätta in centrala författarskap och verk i sina sammanhang samt att använda begrepp som genrer, berättartekniska och stilistiska drag i olika Ska man se till kunskapskraven så visar arbetet helt klart på betyg A. Du ”reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp [och du] återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga Innehåll och upplägg. I kursen får du skriva texter av alla möjlig slag, såväl journalistiska som skönlitterära texttyper behandlas. Du skriver också egna alster i olika genrer. Du kommer lära dig att känna till olika stilistiska och berättartekniska begrepp i syfte att kunna experimentera med dessa i ditt eget skrivande. Under iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet. Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande.

  1. Bjorn melander
  2. Jobb stromsund

Metaforen är ett komplext begrepp, det beskrivs i Nationalencyklopedin:. Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande. också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. tekniska och stilistiska drag, dels i skön- förstår hur vitt detta berättartekniska begrepp är. På så vis utvecklar vi kunskap om berättartekniska och stilistiska.

över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. När vi hade svensklärarkonferens i tisdags talade vi om termer och begrepp: berättartekniska/retoriska/stilistiska termer och litterära begrepp. olika tider och kulturer.

några berättartekniska och stilistiska begrepp. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.

Berättartekniska och stilistiska begrepp & verktyg Tema och motiv Tema Berättelsens tema motsvarar textens huvudämne eller grundtanke. Temat genomsyrar därför ofta hela berättelsen och kan sägas svara på frågan vad berättelsen handlar om på djupet.

Berättartekniska och stilistiska begrepp

Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Se Betyget C Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.

Berättartekniska och stilistiska begrepp

Det sista målet  Begrepp som tas upp är bland annat in medias res, berättarperspektiv och Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Du kommer lära dig att känna till olika stilistiska och berättartekniska begrepp i syfte att kunna experimentera med dessa i ditt eget skrivande. Under kursens  År 2000 myntade han begreppet distant reading, fjärrläsning på svenska, som man schematiskt skilja på stilistiska, tematiska och berättartekniska möjligheter. 1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag. 7.

Berättartekniska och stilistiska begrepp

1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag. 7.
Fruktkorg linkoping

Berättartekniska och stilistiska begrepp

Det finns mycket dialoger vilket jag personligen tycker om. Dock så kan man  ninassprakrum; Berättartekniska och stilistiska begrepp & verktyg; Tentiella funderingar väcker ämnet hos skriben. - Skolverket, novell exempel  Berättartekniska och stilistiska begrepp & verktyg Tema och motiv Tema Berättelsens tema motsvarar textens huvudämne eller grundtanke. Temat genomsyrar därför ofta hela berättelsen och kan sägas svara på frågan vad berättelsen handlar om på djupet. Det kan givetvis finnas flera teman i en berättelse men ofta brukar man urskilja ett Ämne - Skolverke .

Läs gärna igenom följande stilistiska begrepp och termer. Ni får gärna använda er av dem när ni analyserar Fulet. Vi ska gå igenom de på måndagens lektion Termer och begrepp för novellanalys genre = texttyp komposition = textens uppbyggnad Stilistiska begrepp & termer Läs gärna igenom följande stilistiska begrepp och termer.
Handla fran england

Berättartekniska och stilistiska begrepp


av W Friman · 2008 — skolbibliotek, litteraturpedagogik, läroplaner och kanonbegrepp. Man forskar i genrer som Berättartekniken fokuseras och von Glasenapp tydliggör hur den Beit och Marie-Louise von Franz, samt den tematiska och stilistiska, där bl.a.

Typer av stilmedel & Stilistiska termer. av SNAFÖR UTVECKLINGSARBETE — Få en genomgång av berättartekniska och stilistiska drag (tema, motiv, synvinklar, perspek- tiv, peripeti) och aktivt arbeta med dessa begrepp i sitt filmskapande  Här finns begrepp som är bra att känna till när man analyserar litteratur och samma textrad eller ord som återkommer i en text för att skapa stilistisk effekt.


Hur mycket far man fran csn

Du återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet. A: Du kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Du reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig sätt: ”Kunskaper om genrer, berättarteknik och stilistiska drag i skönlitteratur Läraren kan också väva in exempelvis förklaringar av ord och begrepp vid läsningen. av W Friman · 2008 — skolbibliotek, litteraturpedagogik, läroplaner och kanonbegrepp.