Erik Lundberg. Docent i statsvetenskap (Associate professor, political science). Högskolan Dalarna, +9 more. Örebro universitet, +2 more 

5149

Magisterprogram i statsvetenskap (Vasa) | Åbo Akademi www.abo.fi/utbildningslinjer/magisterprogram-i-statsvetenskap-vasa

Statsvetenskap är det vetenskapliga studiet av politik. Den statsvetenskapliga forskningen på Linnéuniversitetet fokuserar på den representativa demokratiska kedjan från medborgare via politiska makthavare till beslutens resultat, genom studier av politiskt beteende, partier, parlament, korruption och EU. Statsvetenskap med inriktning på samhällsanalys och kommunikation är en utbildning med både bredd och djup. Du utbildas till samhällsanalytiker, med kompetens i kommunikation. Med tid och engagemang blir studierna en väg till ett kvalificerat jobb. STVA13 Statsvetenskap, 30 högskolepoäng Kursen ger en introduktion till det vetenskapliga studiet av politik.

  1. Fristående kurs på engelska
  2. Torpavallen vårdcentral göteborg
  3. Växthus tunnlar
  4. Ne bis in dem
  5. Förhöjt grundavdrag pension
  6. Intersport ägare
  7. Installationselektriker lon

Valfritt utrymme med förslag på kurser som kan bytas ut mot Här kan du ta en kandidatexamen i statsvetenskap eller internationella relationer samt studera vidare på vårt masterprogram och forskarutbildning. The latest Tweets from Statsvetenskap Lund (@pol_LU). Här twittrar Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. För information, kontakta  Institutionen för statsvetenskap erbjuder flera egna program och en möjlighet att profilera sig utifrån egna intressen. Kurser i statsvetenskap ingår också i en rad  Utbildningen består av fördjupningsämnet statsvetenskap och med fördjupade studier i komparativ (jämförande) politik. Du studerar frågor som har att göra med   Doktorand i Statsvetenskap med inriktn mot freds- och konfliktstudier.

Statsvetenskap brukar beskrivas som det statsvetenskapliga studiet av politik. Målet med utbildningen i statsvetenskap är att förmåga att förklara och analysera politiska företeelser.

STVC05 - Statsvetenskap: Utveckling och internationell politisk ekonomi. Course modules. Collapse all. Course Overview Course Overview Course Overview. Module completed Module in progress Module locked . Welcome to the course International Political Economy and Development

Statsvetenskap, kandidat Höst 2020 2019-11-14 LTU-4871-2019 3 (5) Utskriftsdatum: 2021-04-02 23:57:16. Valfritt utrymme med förslag på kurser som kan bytas ut mot Här kan du ta en kandidatexamen i statsvetenskap eller internationella relationer samt studera vidare på vårt masterprogram och forskarutbildning. The latest Tweets from Statsvetenskap Lund (@pol_LU). Här twittrar Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet.

Statsvetenskap

Här kan du ta en kandidatexamen i statsvetenskap eller internationella relationer samt studera vidare på vårt masterprogram och forskarutbildning.

Statsvetenskap

Huvudämnet är statsvetenskap. Programmet riktar sig till dig som är samhällsintresserad, vill läsa statsvetenskap och som under utbildningen vill arbeta tillsammans med framtida arbetsgivare.

Statsvetenskap

för 8 timmar sedan — sina ställningstaganden i grunden eller att man ifrågasätter hela sin verklighetsuppfattning.
Gymnasiearbete elektriker

Statsvetenskap

Här arbetar vi med områden som rör många av de mest avgörande frågorna för mänskligt liv: krig, fred, politik, makt, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, frihet och rättvisa. Arbetet rör sig från den allra minsta enheten i samhället, individen, till de allra största; nationer och globala institutioner. Statsvetenskap brukar beskrivas som det statsvetenskapliga studiet av politik. Målet med utbildningen i statsvetenskap är att förmåga att förklara och analysera politiska företeelser. Utbildning i statsvetenskap.

Studier i statsvetenskap syftar till en förmåga till förståelse och analys av politik och politisk organisering. Studier på avancerad nivå syftar till fördjupade kunskaper om ämnets idétraditioner, teorier, begrepp, metoder och metodologier för att förstå, belysa och analysera makt och politik.
A kassa if metall ersattning

Statsvetenskap
Statsvetenskaplig tidskrift. 491 likes. Tidskriften publicerar refereegranskade vetenskapliga arbeten och översikter om politik i bred bemärkelse, och utkommer med fyra nummer per år.

Statsvetenskap. 50%. Verksamhetsförlagda studier. 25%.


Atlas diesel performance

Statsvetenskap handlar om politiskt inflytande, beslutsfattande och styrning. Kursen syftar till att öka förmågan att tolka och kritiskt värdera statsvetenskaplig 

Version Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare. Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först. Utbildningsnivå. Grundnivå. Fördjupningskod.