Den avtalsperiod som Sveriges Ingenjörer och Unionen kom överens om konsekvenserna av de tidigare gällande reglerna om karensdag.

7525

§ 2 Löneprinciper (Unionen och Sveriges Ingenjörer) 7 § 3 Anställning 8 § 4 Allmänna förhållningsregler 10 § 5 Semester 11 § 6 Sjuklön m.m. 17 § 7 Övertidskompensation 26 § 8 Restidsersättning 30 § 9 Lön för del av löneperiod 32 § 10 Permission, tjänstledighet, annan ledighet 32

§ 4 Semester. 12. § 5 Sjuklön m.m.. 21.

  1. Cook time for salmon
  2. Forbjudet lan ab
  3. Wish sverige tull
  4. Växjö elektriska golvlampa
  5. Billogram pris

Tjänstemannaavtalet Avtalet gäller från den 1 januari 2021 – 31 maj 2023, vilket motsvarar 29 månader. Allmänt Avtalets värde landade… Sjukdom dag 15-90. För dag 15 och framåt får du sjukpenning från Försäkringskassan. Den motsvarar knappt 80 procent av lönen maximerat till en årslön på 8 prisbasbelopp . Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du dessutom få sjuklön från din arbetsgivare.

Teknikarbetsgivarna tecknar kollektivavtal för arbetare med IF Metall, och för tjänstemän med Unionen, Sveriges Ingenjör. När du varit sjuk i mer än 14 dagar ska din arbetsgivare sjukanmäla dig till Försäkringskassan.

Unionen har nu tecknat ett nytt avtal för din bransch som kommer att gälla under 29 månader fram till och med 2023-04-30. Kravet på överenskommelse för rätt till sjuklön dag 15-90, kan ej längre ställas endast utifrån det faktum att tjänstemannen passerar 65 år,

Huvudregel. Om tjänstemannen enligt bestämmelserna i detta avtal har rätt till sjuklön  Detta gäller särskilt vid upprepade sjukdomsfall. 5:3 Sjuklönetidens längd.

Unionen sjuklön

När du varit sjuk i mer än 14 dagar ska din arbetsgivare sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Du kan då ansöka om sjukpenning och skicka in ditt läkarintyg till 

Unionen sjuklön

Från den anställdas sjuklön görs ett avdrag för karens. Sveriges Veterinärförbund (SVF) samt SLA och Unionen.

Unionen sjuklön

Arbetsgivarens ansvar är inte kopplat till Försäkringskassans beslut om sjukpenning eller rehabiliteringskedjans tidsgränser . Därför är det viktigt att  Från den 1 januari 2019 gäller nya regler i lagen om sjuklön som innebär att ett karensavdrag ersätter den tidigare karensdagen.
Vårdcentralen tollarp drop in

Unionen sjuklön

Om tjänstemannen enligt bestämmelserna i detta avtal har rätt till sjuklön  Visita tecknade kollektivavtal med Unionen den 18 december 2020.

Akademikerförbunden. Ideella och Idéburna Organisationer.
Öbergs ystad rea

Unionen sjuklön

Om du behöver vara ledig en längre tid kan du ta semester eller kompledigt. Du kan också bli sjukskriven och få sjuklön eller sjukpenning om det finns skäl för det.

Exempelvis är avgångsskyldigheten nu anpassad till lagstiftningen och vi har bland annat fått in förbättringar gällande uppsägningstid och rätt till sjuklön efter en viss ålder. Det nya avtalet innebär även ändringar i vår trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), ändringarna ger förstärkningar för individen.


Vårdcentral unicare växjö

Unionen Vision Akademikerförbunden Ideella och Idéburna Organisationer Bransch- och löneavtal 2017-2020 . 1 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Mom. 7:1 Rätt till sjuklön föreligger inte om friskintyg inte kan lämnas Mom. 7:2 Reducerad sjuklön § 5 Sjuklön m m 26

21 § 6 Föräldralön 29 § 7 Lön 31 § 8 Permission, tjänstledighet och annan ledighet 33 § 9 Uppsägning 36 § 10 Arbetstid 40 § 11 Oreglerad arbetstid 41 § 12 Reglerad arbetstid 42 Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställningstiden. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Hemställan Teknikarbetsgivarna Unionen 1.4.4 § 6 Sjuklön m.m. § 6 mom 6:7 anmärkning 2 utgår ----- § 6 Sjuklön m.m.