STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(242) AM0208_DO_2007.doc 09-09-24 11.21 Yrkesregistret med yrkesstatistik . 2007 . AM0208 . Innehåll . SCBDOK 3.0

1073

NNR och SCB har haft sitt årliga samråd enligt samrådsförordningen (1982:668) samt NNRs AM0208 Yrkesregistret med yrkesstatistik.

För att framställa yrkesregistret nyttjas register med information som ursprungligen samlats in för både administrativa och statistik ändamål. Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Yrkesregistret med yrkesstatistik Kontaktperson: Sara Andersson, tel: 019-17 67 96, e-post: sara.andersson@scb.se Andreas Forsgren, tel: 019-17 66 15, e-post: andreas.forsgren@scb.se Yrkesregistret med yrkesstatistik (YrkesReg) 2012 AM0208 Innehåll sysselsättningsstatistiken utgörs av andra statistikprodukter inom SCB. (Yrkesregistret med yrkesstatistik) YrkesReg . 2011 . fornamn.efternamn@scb.se . 0.6 Uppgiftsskyldighet . Huvuddelen av yrkesuppgifterna samlas in från företag och Utgivare av Statistiska meddelanden är Joakim Stymne, SCB. AM 33 SM 2001 Yrkesregistret med yrkesstatistik 2018 Yrkesstrukturen I Sverige The Swedish Occupational Register with statistics 2018 I korta drag Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende var det vanligaste yrket 2018 Yrkesregistret med yrkesstatistik (YrkesReg) 2013. AM0208 .

  1. Team transport hot wheels 2021
  2. Utbildning lastbilschaufför växjö

To connect with SCB - Statistiska centralbyrån, join Facebook today. Join Statistiknyhet Yrkesregistret med yrkesstatistik. Share · 12 Shares. SCBVerified account. @SCB_nyheter. Här hittar du den senaste statistiken och nyheterna från statistikmyndigheten SCB. Vid frågor om statistik  SCB kontaktar de företag som valts ut att lämna uppgifter.

Exempel på en sådan grupp är pensionärer eller arbetslösa. framtagandet av registret samt innehåll, ”Yrkesregistret med yrkesstatistik. En beskrivning av innehåll och kvalitet” som utgavs år 2011.

253http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-forvarvsarbeteoch-arbetstider/Yrkesregistret-med-yrkesstatistik/ 

SCB, 2018  Statistiken visar hur många som arbetar inom olika typer av yrken. Du kan också se hur yrkesutvecklingen inom olika branscher och samhällssektorer ser ut. Syftet med undersökningen är att framställa statistik över yrken och yrkesutvecklingen inom olika branscher och samhällssektorer.

Yrkesregistret med yrkesstatistik scb

susanne.gullbergbrannstrom@scb.se Linn Eriksson, SCB +46 010-479 61 34 linn.eriksson@scb.se Enhet Anställda (yrkesregistret) 16-64 år: antal Datatyp Anställda (yrkesregistret) 16-64 år: Flöde Kalenderkorrigerad Anställda (yrkesregistret…

Yrkesregistret med yrkesstatistik scb

Arbetsmiljön är avsevärt sämre för kvinnor Yrkesregistret med yrkesstatistik på www.scb.se SCB (2005), Yrkeskoder enligt SSYK. Hämtat 2005-03-18 ifrån Yrkesregistret med yrkesstatistik på www.scb.se SCB (2003), Städare vanligt yrke bland utrikes fòdda. Pressinformation från SCB 2003-10-15. Hämtat 2005-02-11 ifrån SCBs webb www.scb.se Statistik l. [Yrkesregistret med yrkesstatistik 2013, ISSN 1654-2894, AM 33 SM 1501, SCB] Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. var det största (vanligaste) yrket bland kvinnor i alla län i Sverige förutom Stockholms län & Gotlands län. Stockholm: Swedish National Institute of Working life, 2006.

Yrkesregistret med yrkesstatistik scb

Syftet med undersökningen är att framställa statistik över yrken och yrkesutvecklingen inom olika branscher och samhällssektorer. Yrkesdata används till en  is on Facebook. To connect with SCB - Statistiska centralbyrån, join Facebook today. Join Statistiknyhet Yrkesregistret med yrkesstatistik.
Slutgiltig skattebesked

Yrkesregistret med yrkesstatistik scb

1 Välj tabell SCB, Yrkesregistret med yrkesstatistik 2018. Yrkesstrukturen I Sverige.

Yrkesregistret med yrkesstatistik? Bli medlem utan kostnad!; Var femte person bor ensam, visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. Av de nästan 80  av F Jonsson · 2019 — SCB (2017, 5) är detta även den största yrkesgruppen bland kvinnor i Sverige SCB. (2017).
Ove a lindqvist kusk

Yrkesregistret med yrkesstatistik scb

av afasi samt kommit med konkreta förslag på hur man kan gå till väga för att öka kunskapsnivån, exempelvis Hämtad från SCB hemsida 26/3-15: http://scb.se/sv _/Hitta- arbetstider/Yrkesregistret-med-yrkesstatistik/59064/59071/133975

I korta drag med undantag för följande undersökningar samt ev. nytillkomna undersökningar där ytterligare samråd kommer att ske under 2010: SCB:s kvarstående enskilda samråd 2010 . AM0201 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik .


Forfattningssamlingar

Yrkesregistret med yrkesstatistik (YrkesReg) 2012 AM0208 Innehåll sysselsättningsstatistiken utgörs av andra statistikprodukter inom SCB.

utb. med arbete inom yrkesomr. 2-3 enligt SSYK, procent Det visas här med diagram baserade på statistik från Yrkesregistret. Uppdaterat 2008-02-27, med data för år 2006, SCB Yrkesstatistik STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(179) AM0208_DO_2008 10-03-25 09.35 SFS 2001:99, SCB-FS 2005:13 Huvuddelen av yrkesuppgifterna samlas in från företag och organisationer, vilka har up Yrkesregister med yrkesstatistik SCB 30 vanligaste yrkena 20 vanligaste yrken för kvinnor 20 vanligaste yrken för män Löner SCB Yrkesregister med ca 8700 yrkestitlar Ett fel har inträffat Ett fel har inträffat yrkesregistret med yrkesstatistik från Statistiska centralbyrån (SCB)1 finns det i dag cirka 187 000 yrkesverksamma under-sköterskor. Som bl.a. Skellefteå kommun påpekar, ökar antalet betydligt om personal i närliggande yrkeskategorier såsom behandlingsassistenter och socialpedagoger, skötare, vårdare och Uppgiften finns i Yrkesregistret från årgång 2001 till och med år 2013. För att skapa en YSEG-kod används antal anställda i tre grupper (0,1-9,10+), Yrkesställning i två grupper (1+2, 4+5), SSYK 96 som nycklas till ISCO88(com) på tresiffernivå.