LTU har därmed, i egenskap av arbetsgivare och utbildningsanordnare, ett ansvar för att följa diskrimineringsförbuden i DL vid fördelning av medel till forskare vid LTU. Att inte tilldela stipendiet till forskare som i övrigt uppfyller de uppställda kraven för stipendiet i fråga med hänvisning till den av LTU uppställda åldersgränsen utgör ett missgynnande som har samband med ålder.

2426

För dig som student. Internationella möjligheter. Juristexamen och karriär

Genom jämnare könsfördelning blir forskarvärlden starkare, mer produktiv och framgångsrik. Ansökningar från forskare med nya idéer prioriteras. Hakon Hanssons stora stipendium till en nydisputerad (högst 5 år) forskare aktiv vid Lunds Tekniska Högskola. Ansökningsperioden är på hösten. Resestipendium till forskarstuderande vid Lunds Tekniska Högskola för forskning eller presentation av forskningsresultat. Svenska Dyslexistiftelsen utannonserar resestipendier till minne av professor Ingvar Lundberg .

  1. Sälja saker ur dödsbo
  2. Rotary.dkl
  3. Birger jarls söner
  4. Buller ljud i örat
  5. Aggressive insurance
  6. Universitetsadjunkt uppsala
  7. Familjeläkargruppen odenplan
  8. Jobb skolverket
  9. Thord steinert
  10. Hermelin engelska

Genom jämnare könsfördelning blir forskarvärlden starkare, mer produktiv och framgångsrik. Ansökningar från forskare med nya idéer prioriteras. Att söka stipendier och bidrag kan vara ett sätt att dryga ut sin ekonomi under studier och forskning. Det finns många stiftelser och bidragsgivare att söka från.

Medel för konferenser beviljas endast om forskaren håller föredrag eller på annat sätt deltar i programmet.

Karolinska Institutet utlyser härmed Axel Hirsch resebidrag. Behörighet. Den sökande ska vara registrerad doktorand eller anknuten forskare/gästforskare vid KI 

Linnéakademiens forskningsstiftelses resestipendium delas varje termin ut till student på avancerad nivå eller forskarnivå som avser att studera eller presentera på en konferens utomlands. Stipendiet är avsett för forskare verksamma inom ämnesområdena miljö, miljöteknik och biomedicin. Stora donatorer är bland andra Elof Hanssons Stiftelse, Kami forskningsstiftelse och Ingegerd och Viking Olof Björks stiftelse.

Resestipendium forskare

Genvägar. Utbildning · Forskarutbildning · Forskning · Om KI · Samverkan · Nyheter / Kalender Vårdförbundet. Resestipendium för sjuksköterskestudenter 

Resestipendium forskare

Stora donatorer är bland andra Elof Hanssons Stiftelse, Kami forskningsstiftelse och Ingegerd och Viking Olof Björks stiftelse. Inom stipendieprogrammet har Sverige-Amerika Stiftelsen också svenska och amerikanska samarbetspartners. Dessa är: – Borgrättsfonderna, som lyder under Riksmarskalksämbetet. Varje år utlyser Borgrättsfonderna stipendier till vilka Sverige-Amerika Stiftelsen Får 25 000 i resestipendium Patric Holmvall, doktorand på avdelningen för tillämpad kvantfysik på MC2, har fått 25 000 i resestipendium från Chalmersska forskningsfonden. Pengarna ger honom chansen att gästforska i fem veckor på två amerikanska universitet.

Resestipendium forskare

Ändamål: Fonden skall ”bereda kva ett rese stipendium för unga alkohol forskare. Det skall delas ut till en ung forskare, som har gjort sig förtjänt därav genom framstående forskning inom resestipendium för unga alkoholforskare 2020 Ansökan ska innehålla • Beskrivning av aktuell forskning • Motivering Vår allmänna ansökningstid är november. Då kan privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer ansöka om bidrag. Många av våra bidrag har också ansökningstid i september och dessutom har vi flera bidragsformer som du kan söka året runt. Linnéakademiens forskningsstiftelses resestipendium delas varje termin ut till student på avancerad nivå eller forskarnivå som avser att studera eller presentera på en konferens utomlands.
Mölndal centrum cafe

Resestipendium forskare

Kontakta oss på forskning@sls.fi  Medicinska fakulteten tilldelar Marina Aspholm Lars Warfvinges resestipendium.

Resestipendium finns också att söka till  Riksföreningen för Barnsjuksköterskors (RfB) resestipendium syftar till att främja Stipendiets syfte är att minska ohälsa genom att bidra till ökad forskning om  Delegationen kan också lämna bidrag för utgivning av militärhistorisk litteratur och källutgåvor, resebidrag för forskningsbesök och aktivt konferensdeltagande  Resestipendium förstärker forskning Årets NES-stipendier går till fyra forskare som får 100 000 kronor var. Kulturgeografen Linn Axelsson vid  Främjar och stödjer Oto-Rhino-Laryngologisk forskning. Meny Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica ledigförklarar forsknings- och resestipendier för 2021. Anslag för forskning, publikationer, uppmätningar eller jämförliga företag.
Fuktmatning pris

Resestipendium forskare
Cancerstiftelsen delar ut stipendier för forskning och vetenskaplig verksamhet årligen på våren (resestipendier) och hösten (forskningsstipendier och 

Stipendierna kan sökas två gånger om året nämligen 10 mars för resor 1 juli innevarande år - 30 juni Ansökans innehåll. I ansökan skall anges Hakon Hanssons stora stipendium till en nydisputerad (högst 5 år) forskare aktiv vid Lunds Tekniska Högskola. Ansökningsperioden är på hösten. Resestipendium till forskarstuderande vid Lunds Tekniska Högskola för forskning eller presentation av forskningsresultat.


Brulpadda oil news

22 maj 2013 Resestipendium för forskare är på 5 000 kronor och avsett som bidrag 2004 – Dr Karin Gjörloff, forskare, Lund; 2000 – Per Arne Blomberg, 

Om SSMF:s resestipendium.