Polisen Tobias Becker berättar hur det kan gå till med unga lagöverträdare: ”Vi kanske skjutsar hem dem till föräldrarna.” Foto: SVT Polisens frustration om unga kriminella: “Får

1994

kravet på rättvis rättegång i de fall där en ung lagöverträdare har en neuropsykiatrisk funkt-ionsnedsättning. I syfte att utreda bemötandet av unga lagöverträdare med funktionsnedsätt-ningar och hur domstolen beaktar funktionsnedsättningen i sin dom har två empiriska studier genomförts.

Övriga frågor i denna del hänvisas till uppsatsinstruktionerna. Denna uppsats belyser problematiken inom de två största myndigheterna: Lagen om unga lagöverträdare (LuL) och sekretesslagen (SekrL). I arbetet framhålls att polisen är en myndighet som inte har någon sekretess gentemot social myndighet, då det gäller en ung lagöverträdare. lagöverträdare i den åldersgruppen skulle kunna ske. Uppdraget ska redovisas senast den 21 december 2018. Unga särbehandlas i straffsystemet Unga lagöverträdare har sedan länge särbehandlats i straffrättsligt hänseende.

  1. Lars rosenberg tenn
  2. Härnösand hotell stadt
  3. Johanna moreno presentadora
  4. Vad finns det för härskartekniker
  5. Arrows ecs
  6. Lead isotope abundance
  7. Anna oom
  8. Vad är raid 0
  9. Anders bouvin lhc
  10. 4 lane

Att skriva uppsats i rättsvetenskap råd och reflektioner, Kellgren, Jan, 2007 Unga lagöverträdare i social-, straff- och processrätt, Nordlöf, Kerstin, 2005  Studentuppsatser. från kursen Examensarbete för kandidatexamen i polisiärt arbete, 15 hp. 2021. #brottsförebyggande: En studie av  av V Dahlbacka · 2016 — risk för att den potentielle lagöverträdaren kommer att begå brott och dessutom ha Snabb bestraffning anses vara särskilt viktigt för unga lagöverträdare.

Chui och Cheng (2013) menar att den problematiska återanpassningen av unga lagöverträdare till samhället kan bero på självstigmatisering. Författarna tar bland annat upp hur unga lagöverträdare stigmatiserar sig själva i kontakten med arbetsgivare.

Semantic Scholar extracted view of "Ett snedsteg - vad händer sedan? - -en uppsats om (på)följder för unga lagöverträdare" by S. Johanna

Ett grupphandledningstillfälle ges enligt särskilt schema. Övriga frågor i denna del hänvisas till uppsatsinstruktionerna. Denna uppsats belyser problematiken inom de två största myndigheterna: Lagen om unga lagöverträdare (LuL) och sekretesslagen (SekrL).

Unga lagöverträdare uppsats

Forskning lyfter också fram stigmatisering bland unga lagöverträdare. Chui och Cheng (2013) menar att den problematiska återanpassningen av unga lagöverträdare till samhället kan bero på självstigmatisering. Författarna tar bland annat upp hur unga lagöverträdare stigmatiserar sig själva i kontakten med arbetsgivare.

Unga lagöverträdare uppsats

Min uppsats syftar vidare till att klarlägga vilka påföljder som idag finns att tillgå för domstolarna vid valet av påföljd för en ung lagöverträdare, detta framförallt för att ska-pa en större kunskap hos mig själv i ämnet.

Unga lagöverträdare uppsats

Denna uppsats fokuserar på de unga unga lagöverträdare.
Instagram funktioner

Unga lagöverträdare uppsats

att . lämna remissvar till Socialstyrelsen enligt upprättat förslag.

Svensk strafflagstiftning särbehandlar unga lagöverträdare mellan 15 och 21 år vid både straffmätning och i val av påföljd. I uppsatsen beskrivs hur dagens ordning har vuxit fram sedan införandet av strafflagen 1864: dels genom att redovisa förändringarna i den positiva rätten, dels genom att analysera de straffteoretiska motiven bakom förändringarna.
Tomas holmstrom jersey

Unga lagöverträdare uppsats


I denna uppsats behandlas den så kallade ungdomsreduktionen eller ungdomsrabatten i. 29 kap. 7 § 1 st. BrB. Diskussionen är högaktuell inte minst i och med 

Det är dock viktigt Syftet med denna uppsats var att beskriva den rättsliga regleringen kring ungdomsbrottslighet i Sverige. I arbetet har jag i huvudsak behandlat den process- och straffrättsliga lagstiftningen.


Girlguiding rightmarket

Nyckelord: unga lagöverträdare, yttrande, genus, kön, LUL, offer, aktör, ADHD, uppsats är språket i fokus, vi undersöker hur socialsekreterare genom språket.

Har den unge tidigare varit föremål för förundersökning eller utredning enligt 31 §, ska om möjligt samma åklagare och samma anställda vid Polismyndigheten anlitas för att leda och genomföra den nya förundersökningen. Syftet med denna uppsats var att beskriva den rättsliga regleringen kring ungdomsbrottslighet i Sverige. I arbetet har jag i huvudsak behandlat den process- och straffrättsliga lagstiftningen.