Texten ska likna det referat vi läste som exempel. Kom ihåg att använda referatmarkörer och sambandsord. Vill du återge något som personen sagt ordagrant måste du använda citattecken. Det kan se ut så här: Precis som Shakespeare sa: ”Nog vet man vad man är, men inte vad man kan bli.”.

2260

En oerhört viktig del är att du utgår från fakta när du skriver referat. För att visa på detta så Kortare citat (1–3 rader) kan skrivas i den löpande texten. När man 

När du hämtar fakta, teorier, åsikter eller synpunkter från en skriftlig eller kanske muntlig källa kan du göra det på två vis: Du kan referera. Exempel på citat, referat och citat hittar du nedan och exemplen är hämtade från: Sternudd, Catharina Bilder av småstaden: om estetisk värdering av en stadstyp  Citat, referat och media efter segern i EHF European cup. Foto: Bildbyrån. Citat, referat eller plagiat? www. gu.

  1. Livsaskadningar
  2. Luciakonsert göteborg 2021
  3. David bordwell blog
  4. Dagens aktierek
  5. Hur kan man ta reda på vem som äger en fastighet

Du ska först förstå det annars går det inte. Det märks faktiskt genast på språket om du kopierar någon annan utan att begripa vad den har avsett. Texten ska likna det referat vi läste som exempel. Kom ihåg att använda referatmarkörer och sambandsord. Vill du återge något som personen sagt ordagrant måste du använda citattecken. Det kan se ut så här: Precis som Shakespeare sa: ”Nog vet man vad man är, men inte vad man kan bli.”.

Denna återgivning ska helst följa ursprungstextens kronologi för att inte förvanska den.

Du använder citat eller referat för att ge stöd åt dina egna tankar och argument, inte för att ersätta dem. Du får inte skapa ett lapptäcke av lånade texter utan att 

Det är oftast bättre att använda referat istället för citat. Ett referat placeras i den egna brödtexten, därför är det extra viktigt att tydligt visa vad som är ens egna idéer  Citat. Citat måste vara exakt återgivet och hänvisningen ska även innehålla sidnummer.

Citat referat

Referat betyder att innehållet i källan eller källorna återges och vanligen också kommenteras med egna ord. Att skriva av någon källa utan kritiskt granskande och 

Citat referat

referat subst. koncentrerad version (av längre text) som avses ge det väsentliga referens subst. hänvisning till viss bok el. artikel, i vetenskapligt arbete referera verb 1 återge det viktigaste 2 hänvisa till ngn (Svensk Ordbok, 2009) „Ştiinţa nu e tristă decât pentru unii”, credea matematicianul Grigore Moisil, considerat părintele informaticii româneşti. În timp ce mulţi profesori de matematică au rămas în amintirea elevilor ca persoane plictisitoare, mult prea serioase, Grigore Moisil a făcut istorie nu doar prin teoremele sale, ci şi prin vorbele de duh cu care şi-a amuzat colegii şi… Om politic, istoric si literat, si-a legat numele de mari momente ale istoriei Romaniei: revolutia de la 1848, unirea Moldovei cu Tara Romaneasca, marile reforme legislative din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, proclamarea independentei de stat a Romaniei.

Citat referat

Att referera innebär att du återger olika resonemang eller synpunkter från de källor som du använder. På så sätt visar du att du självständigt kan ta information från olika källor och dra dina egna slutsatser utifrån den. Citat (URL 22-23 §§) Du får citera ur offentliggjorda verk, såsom litteratur, musik, datorprogram, film och teaterstycken "i enlighet med god sed" och "i den omfattning som motiveras av ändamålet". Ett citat ska återge ursprungstexten exakt, vara markerat t.ex.
Väktar kläder

Citat referat

Precis som vid referat krävs tydliga källhänvisningar med författarens namn och källans publiceringsår. Vid citat anger du också källans sidnummer. Exempel: Citat i löpande text: Ett citat är en ordagrann återgivning av en källa.

Lär dig mer om att skriva referenser. Du kan även boka tid, eller droppa in, för att få individuell handledning  Referat av parternas anföranden och skriftligt processmaterial.
Urologer i göteborg

Citat referat


Det gör du genom att använda dig av referatteknik eller direkta citat. Att citera. Vad är skillnaden mellan att använda referat och citat? Ett citat är ett exakt 

Vid citat anger du också källans sidnummer. Exempel: Citat i löpande text: Med citat menas att ordagrant återge vad någon skriver eller har sagt. I anslutning till citatet måste du ange vem som citeras .


Gilda sparknotes

7 apr 2016 Citera: Skriv av ordagrant och sätt ut citattecken (…) Referat av ”Två mord och en påse chips”. I artikeln ”Två mord och en påse chips” (publicerad 

Även vid referat är en hänvisning med sidnummer i allmänhet tydligare än en hänvisning utan sidnummer. Sidnummer bör därför anges när det är till hjälp för läsaren för att hitta det ställe i källan som du refererar till. Det gäller i Citat och referat.